Geoprojekt s najnižom cijenom za prometni elaborat rotora Bilice

Prometni elaborat-analiza prom. funkcioniranja rotora Bilice sa analizom postojećeg prom. režima i mogućnosti dogradnje cest. rampi kao spojeva na DC 8 i Mravinačku cestu. “Najmanje tri zasebne idejne varijantne rješenja za mogućnost poboljšanja prometnog funkcioniranja rotora Bilice i poboljšanja prometne protočnosti na širem području rotora Bilice”. Geoprojekt s najnižom cijenom od 176.300 kuna