Hrvatska kupovna moć grebe po dnu EU-a, ali ipak daleko ispred BiH i Srbije

Hrvatska je predzadnja u EU po kupovnoj moći, samo su Bugari iza nas, a van EU su Srbija i BiH debelo iza. Čisto da budemo objektivni kod izvješća. Šteta je šta se ne možemo više uspoređivat s Česima koji su nam daleko odmakli. Doslovno smo tampon zona koja dijeli zapad od istoka. A tampon ka… Read More Hrvatska kupovna moć grebe po dnu EU-a, ali ipak daleko ispred BiH i Srbije

Kad za najbolje matematičare nedostaje 120.000 kuna

Za matematičare koji se spremaju za Olimpijadu nema 120.000 kuna. Inače bili su 22. u svijetu upravo zbog tih priprema i kampova. Sutra će se ponudit Bandić i skupiti političke poene jer ga je jučer oprala ministrica Divjak (naravno, novcima poreznih obveznika). Koeficijent 1,01. Naravno, nitko ni drugima ne smeta pokrenuti akciju sakupljanja novaca i… Read More Kad za najbolje matematičare nedostaje 120.000 kuna

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Na temelju svoje nadležnosti iz članka 59. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 40. sjednici održanoj 12. veljače 2013., utvrdio je pročišćeni tekst Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01.), Vjerodostojno tumačenje (»Narodne novine«, br. 60/01.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi… Read More Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Izmjene i dopune Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

HRVATSKI SABOR 2800 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. prosinca 2017. Klasa: 011-01/17-01/108 Urbroj: 71-06-01/1-17-2 Zagreb, 12.… Read More Izmjene i dopune Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Vukovar je dao cijelog sebe za ovo što danas imamo

Tri mjeseca je obrana Vukovara odolijevala napadima neprijatelja. Zbog same pozicije, blizine Jugoslavije, izmješanog stanovništva, embarga na oružje, omjera snaga (36:1) i naoružanja, to što su heroji izdržali toliko vremena je u svjetskim omjerima nevjerojatno. Vukovar je pao 18.11.1991. a Island je prvi priznao Hrvatsku 19.12.1991. Primirje je potpisano 2.1.1992. u Sarajevu. Njemačka i Velika… Read More Vukovar je dao cijelog sebe za ovo što danas imamo

Fond neće sufinancirati spremnike za tekstil i vrtne kompostere

08.11.2018. Obavještavamo sve jedinice lokalne samouprave (JLS) koje su iskazale interes za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada i sklopile ugovor sa Fondom, a čija nabava će se sufinancirati sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godina (OPKK), da se obuhvat Projekta nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada (Projekt) smanjuje, na način da… Read More Fond neće sufinancirati spremnike za tekstil i vrtne kompostere