Odluka o javnim priznanjima Grada Splita

8/16 O d l u k a o javnim priznanjima Grada Splita (pročišćeni tekst) I. OPĆA ODREDBA Članak 1. Ovom se Odlukom utvrđuju javna priznanja Grada Splita, uvjeti i način njihove dodjele, sastav i djelokrug Komisije za javna priznanja (u daljnjem tekstu: Komisija) i druga pitanja od značaja u postupku dodjele javnih priznanja. Izrazi koji… Read More Odluka o javnim priznanjima Grada Splita

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Na temelju svoje nadležnosti iz članka 59. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 40. sjednici održanoj 12. veljače 2013., utvrdio je pročišćeni tekst Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01.), Vjerodostojno tumačenje (»Narodne novine«, br. 60/01.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi… Read More Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Izmjene i dopune Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

HRVATSKI SABOR 2800 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. prosinca 2017. Klasa: 011-01/17-01/108 Urbroj: 71-06-01/1-17-2 Zagreb, 12.… Read More Izmjene i dopune Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Nacrt Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

Dana 04.08.2018.godine stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu(„Narodne novine“ br.68/18-u nastavku Zakon). Sukladno članku 129. Zakona  jedinice lokalne samouprave  dužne su donijeti novu Odluku o vrijednosti boda komunalne naknade (B) najkasnije 30 dana prije isteka kalendarske godine za koju su doneseni programi građenja i održavanja komunalne infrastrukture. Rok za donošenje Odluke o… Read More Nacrt Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

Inicijativa za Izmjenu i dopunu Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

[IMA LI GRAD SPLIT MUDA BITI VODEĆI?] Nažalost, često smo svjedoci odlučnih riječi na političkoj sceni, a kad trebaju konkretne odluke i hrabrost, nema ih. Istina, Grad Split je u nekim situacijama stvarno pokazao odlučnost, ali je kao ameba. Treba ga stalno gurati da bi se kretao. Smjernicama, prosvjedima, medijskim napisima … Ono što nedostaje… Read More Inicijativa za Izmjenu i dopunu Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Ni okviri s bankomatima se ne smiju postavljati bez konzervatora

I kažu, nakon knauf gašenja mjenjačnice pojavio se bankomat s aluminijskim zatvorom umjesto stogodišnjih drvenih vrata (inače, tamo je od srpnja). Je li? Samo, što kaže GUP za A zonu zaštite. Kaže, ne može: “Otvori na kući mogu se mijenjati isključivo prema konzervatorskim smjernicama ili konzervatorskoj podlozi u skladu s valorizacijom kuće, što znači da… Read More Ni okviri s bankomatima se ne smiju postavljati bez konzervatora

Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi

Odredbom članka 130. stavkom 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.68/18- u daljnjem tekstu Zakon), propisano je da će jedinica lokalne samouprave donijeti odluku o komunalnoj naknadi iz članka 95. stavka 1. Zakona u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona. Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnoj naknadi… Read More Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi

9 od 10 startupa propadne …

9 od 10 ih propadne, a s njima i milijarde dolara … i zato, koliko god optimizma bilo u otvaranju novih prostora na Dračevcu isto trebaju pratiti i zakonski akti, oslobađanje od birokracije i nameta, ali i sama kvaliteta startupa … https://www.businessinsider.com/startups-failed-and-took-14-billion-in-venture-capital-funding-2018-10?utm_content=bufferd8cf1&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer-bi&fbclid=IwAR0jA64eVuzIBXsbDOHGKNh_aYmcKmGLiOlVlHsRq5I62WkN6ci_d3W0qV8