Toksikolog Lovrić održao lekciju svim “stručnjacima”

Toksokolog Lovrić sa završnim, stručnim mišljenjem, vezanim uz Karepovac i sanaciju, s kojim su se pokunjeno složili svi oni koji su prethodnih dana bespotrebno uzbunjivali javnost. “Sve druge koji dovode u pitanje zdravstvenu opasnost od tako povišenih koncentracija odlagališnih plinova, ne mogu se smatrati stručnjacima.” Time je prektički završila svaka rasprava na Gradskom vijeću na… Read More Toksikolog Lovrić održao lekciju svim “stručnjacima”

Zanimljivost iz dobitnog rada za žnjanski plato, kontaktna zona Trstenik spaja se cestom platoa

Jedan dio koji se nije posebno isticao u prvonagrađenom radu za žnjanski plato je i prijedlog za spajanje Puta Radoševca sa platoom. U ocjeni: “Autor je prepoznao važnost dodatnog spoja Šetališta Pape Ivana Pavla II i Puta Radoševca kraj hotela Split kao novog nezavisnog pristupnog pravca koji bi bitno rasteretio pristup iz Velebitske ulice. Predloženu… Read More Zanimljivost iz dobitnog rada za žnjanski plato, kontaktna zona Trstenik spaja se cestom platoa

Konačno se kreće sa Stategijom razvoja Grada Splita

O Strategiji trubimo već 6 godina. Prethodne vlasti i političari su nas ismijavali, rugali se. Kad ono, bez Strategije ne možeš pokucati na nijedna vrata vani niti možeš u Gradu išta planirati. Oko ovog dokumenta mora postojati konsenzus stranaka bez obzira tko je na vlasti. Drugi gradovi su nas davno dostigli i prestigli, upravo radi… Read More Konačno se kreće sa Stategijom razvoja Grada Splita

Prvi pogled na Plan gospodarenja otpadom, neambiciozno i neodređeno

[NEAMBICIOZNO I NEODREĐENO  ] Javni uvid u Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Splita za razdoblje od 2017. godine do 2022. godine (24.2.-26.3.) … Kompostane nema. Sortirnice nema. U Planu stoji da će Jolly Eko svojom sortirnicom u Vranjicu zadovoljiti potrebe sortirnice dok se ne izgradi ona “treba se dogovoriti sa Solinom i Kaštelima”. A i ona… Read More Prvi pogled na Plan gospodarenja otpadom, neambiciozno i neodređeno

My way … Kontra mraku, kontra sili, za bolje svima

Uvijek sam u životu išao kontra uobičajenih struja. Umjesto facebook borbe izabrao prosvjed uživo. Umjesto borbe riječima protiv HNS-a mijenjao zakone. Umjesto “mrzim politiku” uhvatio se u bitku s njom i ušao u Gradsko vijeće. Umjesto osude prosvjeda, bez obzira kakve vrste bili, borio se za slobodno izražavanje mišljenja, bez obzira na moje slaganje ili… Read More My way … Kontra mraku, kontra sili, za bolje svima

Javni uvid u Plan gospodarenja otpadom Grada Splita

Imamo bijeli dim.  Nacrt Plana gospodarenja otpadom 2017-2022. Bez njega ne možemo ništa. Javni uvid je od 24. veljače do 26. ožujka. Na brzinu … Plan je opširan i mogao je biti ambiciozniji (samo 5% sprječavanja nastajanja otpada). Kompostane nema, sve ide Jollyu u Sjevernu luku u sortirnicu. Iako je kompostana predviđena i u pretovarnim stanicama,… Read More Javni uvid u Plan gospodarenja otpadom Grada Splita