Informatizacija gradske uprave i proračunskih korisnika

Evo malo natječaja, meni drag je ovaj od 12 milijuna kuna na 8 godina (Nabava rješenja i usluge implementacije integriranog sustava (programskih rješenja) za informatizaciju poslovanja Grada Splita i proračunskih korisnika). Čime bi se konačno objedinilo poslovanje Grada Splita i proračunskih korisnika.