Proračun

Proračun 2018

Rebalans proračuna 2018. godine

Izvršenje proračuna 2018. prvih 6 mjeseci  

Proračun 2019

Prihodi     Rashodi    Uvod

Ured Grada

Služba za društvene djelatnosti:  Prosvjeta,    Kultura,   Sport

Odjel za financijsko upravljanje i kontroling

Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu

Upravni odjel za prostorno plan., uređenje i zaštitu okoliša

Služba za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima

Upravni odjel za kom. gospod., redarstvo i mjesnu samoupravu

Služba za gospodarenje gradskom imovinom

Služba za međunarodne i EU projekte

Služba za gospodarstvo, obrtništvo i turizam

Služba pravnih poslova zaštite i zastupanja

Programi

Gradnja objekata i komunalne infrastrukture

Održavanje uređenog građevinskog zemljišta

Kultura

Sport

Socijalna skrb i zdravstvo

Predškolski odgoj

Obrazovanje i tehnička kultura