Javna savjetovanja

27.11.2018. Državno – Nacrt poziva za izgradnju kompostana, sortirnica, nabavu kamiona

23.11-.23.12.2018. Nacrt prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Splita

14.11.-28.11.2018. Javni uvid u Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

26.11.2018. (kraj) Nacrt Odluke o vrijednost boda komunalne naknade

6.12.2018. (kraj) Nacrt odluke o komunalnoj naknadi

7.12.2018. (kraj) Nacrt prijedloga Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2019. godini

08.11.2018. (kraj) DPU Dračevac

02.11.2018. (kraj) DPU Trstenik-Radoševac (žnjanski plato)

20.4.2018. Nacrt prijedloga Pravilnika o određivanju visine zakupnine, zonama i načinu korištenja javnih površina za postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr.

20.4.2018. (kraj) Nacrt prijedloga izmjene i dopune Odluke o davanju u zakup javnih površina, neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr (izvješće)


20.4.2018. (kraj) Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu i Plan korištenja javnih površina unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada Splita, zona zaštite A kao sastavni dio Odluke o komunalnom redu. 
  23.3.2018. Prijedlog Plana korištenja javnih površina

14.4.2018. Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Splita za 2018. godinu (primjedbe)   30.4.2018. Izvješće 

23.2.2018. Javni uvid u Plan gospodarenja otpadom 2017-2022  27.4.2018. Plan gospodarenja otpadom 2017-2022   26.3.2018. Primjedbe na Plan  25.3.2018. Završava javna rasprava

13.2.2018.-20.02.2018. Prijedlog izmjena i dopuna Plana rasporeda reciklažnih dvorišta i ekoloških otoka u Gradu Splitu