Ceste će se raditi na Žnjanu, plan za 2019. godinu je 12,2 milijuna kuna

Na Putu Žnjana bi se dogodine moglo nešto i napraviti. To je cesta koja je ostala seoski puteljak. Namjerno. Međutim, gradnjom zgrade za branitelje, zgrada Kotarca, zgrada Pulića, grad ulaže. Doduše, samo 6,1 milijun kuna dogodine za otkupe i manju dionicu, ali već 2020. predviđeno je 24 milijuna kuna. Osim toga završit će se i… Read More Ceste će se raditi na Žnjanu, plan za 2019. godinu je 12,2 milijuna kuna

Mala škola proračuna Grada Splita 2019. – 6 – Služba za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima

[MALA ŠKOLA PRORAČUNA 5 – Služba za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima] Jedna od najzanimljivijih službi građanima, a posebno novinarima. Vidljivo je i atraktivno pa svakako sve pročitajte, možda se gradi nešto baš u vašem kotaru. ❤ Izgradnja cesta, dječjih igrališta, žnjanskog platoa (malo), privremenog kolodvora u Kopilici (4 milijuna), trga na Šperunu, otkup zemljišta za groblje,… Read More Mala škola proračuna Grada Splita 2019. – 6 – Služba za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima

Grad prihvatio moj prijedlog o načinu izvještavanja

Opet moram pohvaliti Grad koji je prihvatio još jednu moju ideju (ne laje pas radi sela nego radi sebe)  Program izgradnje ima točno stavke kako su raspoređene i kako se planiraju idućih godina, financijski i planski (nema prošle godine, mogli su i to staviti, ali sada to izgleda puno preglednije) … uostalom usporedite  Naravno, treba to i… Read More Grad prihvatio moj prijedlog o načinu izvještavanja

Koncertna dvorana kasni

ODLUKA iz 2016. godine o odabiru najbolje ocijenjene ponude u otvorenom postupku nabave građevinskih radova na adaptaciji i rekonstrukciji zgrade Hrvatskog doma (Koncertna dvorana)  s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s više gospodarskih subjekta u trajanju od tri godine. Teh-gradnja … projekt i ove godine podbacio 10 milijuna kuna. Kakav je ugovor? Ima li penala?  

Geoprojet dostavio dodatnu dokumentaciju za rampu Mravince

Za natječaj Hrvatskih cesta za izradu projekata, geotehničkih radova, ishođenja lokacijske i građevinske dozvole za dodatnu rampu (s brze ceste put Solina na Mravinačku kod Mercatora, poviše rotora), javio se Geoprojekt koji je dao jedinu ponudu, 960.000 kuna (+pdv) … ipak, morao je dostaviti dodatni dio troškovnika da bi dobio posao, što je i napravljeno… Read More Geoprojet dostavio dodatnu dokumentaciju za rampu Mravince

Širi se groblje Lovrinac prema istoku

Kad ja moram napisat sve vijesti  A bitna je, širi se groblje. Lovrinac je zatražio izmjenu i dopunu lokacijske dozvole, čime bi konačno zadovoljio potražanju za grobnim mjestima. Naravno, nedostatak je uvjetovao višu cijenu pa smo se bunili na sjednicama. Izgleda da se glas čuo.  Označio sam jednu od mnogih čestica za koje je zatražena izmjena. Inače,… Read More Širi se groblje Lovrinac prema istoku