Akti, zakoni

Održavajte sabore, o stvarima općim se savitujte, po redu, zakonu, po pravdi, iskreno, pošteno odlučujte. Nikakva strast i mržnja nek dušu vam ne mori i nepristrano osluhujte savite ča narod vam ih zbori.

Marko Marulić

7.11.2013. Statut Grada Splita – Uvod

7.11.2013. Statut Grada Splita – Članci     31.3.2018. Izmjene i dopune

 

NABAVA, IZBORI

Zakon o javnoj nabavi

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave  (inicijativa za izmjenu i dopunu)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (izmjene i dopune)

 

ODLUKE, ZAKLJUČCI, RJEŠENJA I AKTI VEZANI UZ KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Organizacija komunalnih djelatnosti

 • Odluka o komunalnom redu
 • Odluka o određivanju i financiranju djelatnosti od lokalnog značaja koje se smatraju komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 02/96, 09/96 i 16/08)
 • Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju putem koncesije („Službeni glasnik Grada Splita“, br. 21/01, 19/04 i 35/08)
 • Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora (“Službeni glasnik Grada Splita”, br. 21/01)

Vodoopskrba i odvodnja

 • Odluka o uvjetima priključivanja na komunalnu infrastrukturu (“Službeni glasnik Grada Splita”, br. 21/04)
 • Odluka o vodoopskrbi („Službeni glasnik Grada Splita“, br. 06/2000 i 33/03)
 • Odluka o odvodnji otpadnih voda („Službeni glasnik Grada Splita“, br. 06/00 i 33/03)

Dezinsekcija i deratizacija

 • Odluka o obavljanju obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije („Službeni glasnik Grada Splita“, br. 06/00)

Dimnjačari

 • Odluka o organizaciji i načinu obavljanja dimnjačarske službe („Službeni glasnik Grada Splita“, br. 09/96 i 33/03)
 • Zaključak o utvrđivanju dimnjačarskih radnih područja („Službeni glasnik Grada Splita, br. 39/2002)       – izraditi kartu s označenih 6 radnih područja
 • Rješenje o određivanju cijena dimnjačarskih usluga za područje Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 06/03)

Higijenski servis

 • Odluka o držanju pasa i postupanju sa psima i mačkama lutalicama (“Službeni glasnik Grada Splita” br. 06/00 i 33/03)

Pogrebni poslovi

 • Odluka o grobljima („Službeni glasnik Grada Splita“, br. 09/98)
 • Zaključak u svezi obavljanja komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, br. 16/2004
 • visina grobne naknade – treba se objaviti u Službenom glasniku

Promet i parkirališta

 • Odluka o uređenju prometa na području Grada Splita (“Službeni glasnik Grada Splita”, br. 03/98, 09/00, 18/00, 11/02 i 33/03)
 • Odluka o javnim parkiralištima na području Grada Splita (“Službeni glasnik Grada Splita”, br. 02/96, 01/00, 21/01, 33/03, 26/05 i 26/06)
 • Zaključak o zonama javnih parkirališta, cijeni parkirne karte i visini naknade za uporabu rezerviranih parkirališnih mjesta i načinu plaćanja te naknade (“Službeni glasnik Grada Splita”, br. 02/00, 19/01, 11/03, 29/03 i 03/06)
 • Zaključak o visini naknade za parkiranje vozila na javnim natkritim parkiralištima na području Grada Splita (“Službeni glasnik Grada Splita”, br. 10/97, 06/01, 06/02, 29/03 i 28/06)
 • Zaključak o visini troškova premještanja nepravilno zaustavljenih ili parkiranih vozila (“Službeni glasnik Grada Splita” br. 01/98 i 39/02, 11/04 i 34/06)

 

OSTALE ODLUKE

Odluka o javnim priznanjima Grada Splita (8/16)