Grad prihvatio moj prijedlog o načinu izvještavanja

Opet moram pohvaliti Grad koji je prihvatio još jednu moju ideju (ne laje pas radi sela nego radi sebe)  Program izgradnje ima točno stavke kako su raspoređene i kako se planiraju idućih godina, financijski i planski (nema prošle godine, mogli su i to staviti, ali sada to izgleda puno preglednije) … uostalom usporedite  Naravno, treba to i… Read More Grad prihvatio moj prijedlog o načinu izvještavanja

Službenici Grada Splita pojma nemaju o GDPR-u

Vijećnici su dobili pojedine točke na sjednici u kojima su imena crnim flomasterom prekrižena navodno da se ne vide zbog GDPR-a. Nažalost, službe Banovine su jako loše, često to istaknem, i ne poznaju osnovne zakone. Ma dobro što ne poznaju, nije sramota raspitati se. Međutim, oni vas još nastoje uvjeriti da vi niste u pravu.… Read More Službenici Grada Splita pojma nemaju o GDPR-u

Grad Split zaostao u razvoju … komentar na rebalans proračuna 2018.

E sad, vi mene pitate zašto projekt metroa u Kopilici baš ovu sjednicu. Pa zato jer je rebalans proračuna katastrofalan. Pad proračuna je čak 77 milijuna kuna. Pa smo i prošlogodiśnjim plusom pokrili 28,8 milijuna da bi došli do pada od 47 milijuna kuna. Ostali smo kratki čak 69 milijuna kuna pomoći jer gomilu projekta… Read More Grad Split zaostao u razvoju … komentar na rebalans proračuna 2018.

Strategija kasni, kao i sve u Gradu

Strategija razvoja Grada Splita 2020-2030. Najbitniji dokument grada kasni. Kasni kao i sve ostalo. Razlog? Premalo kvalitetnih ljudi i držanje svega pod kontrolom uslijed nepovjerenja u ljude zaposlene u Banovini. Malo je nevjerojatno da među 450 zaposlenih nema dovoljno sposobnih za odraditi i ovakve poslove. Naravno, mi vani to ni ne možemo znati, samo nagađati.… Read More Strategija kasni, kao i sve u Gradu

Odluka o izradi Strategije razvoja Grada Splita 2020.-2030.

Nacrt prijedloga Prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja grada Splita 2020. – 2030. Na temelju članka 12. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN RH 123/17) i članka 36. Statuta Grada Splita (.Službeni glasnik Grada Spiita” broj 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 ~ pročišćeni tekst) Služba za međunarodne i EU… Read More Odluka o izradi Strategije razvoja Grada Splita 2020.-2030.

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Na temelju svoje nadležnosti iz članka 59. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 40. sjednici održanoj 12. veljače 2013., utvrdio je pročišćeni tekst Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01.), Vjerodostojno tumačenje (»Narodne novine«, br. 60/01.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi… Read More Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Statut Grada Splita – Članci – Izmjene i dopune 3/2018

STATUTARNU ODLUKU o izmjenama i dopunama Statuta Grada Splita Članak 1. U Statutu Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 17/09, 11/10, 18/13 i 46/13), u članku 1. dodaje se stavak 4. koji glasi: „Izrazi u ovom Statut koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod“. Članak 2. U članku 5.… Read More Statut Grada Splita – Članci – Izmjene i dopune 3/2018

Statut Grada Splita – Članci

I OPĆE ODREDBE Članak 1. Grad Split je jedinica lokalne samouprave. Ovim Statutom utvrđuju se obilježja Grada, javna priznanja, oblici suradnje i povezivanja Grada s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave u zemlji i inozemstvu, djelokrug Grada Splita, neposredno sudjelovanja građana u odlučivanju i pravo inicijative, provođenje referenduma o pitanjima iz djelokruga,… Read More Statut Grada Splita – Članci

Izmjene i dopune Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

HRVATSKI SABOR 2800 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. prosinca 2017. Klasa: 011-01/17-01/108 Urbroj: 71-06-01/1-17-2 Zagreb, 12.… Read More Izmjene i dopune Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi