Slučaj štekata na Firulama

Pročitajte, zanimljivo je. Jučer nam se najavila na sastanak korisnica tog štekata te nam je predočila sve papire koje ime. Da vam objasnim najprije kako to inače ide … Županija izdaje koncesije na pomorskom dobru, a koncesiju može zatražiti bilo tko. Za koncesije koju Grad dobije, Grad izdaje i koncesijsko odobrenje, a na temelju godišnjeg… Read More Slučaj štekata na Firulama

Nakande za koncesijska odobrenja po uredbi iz 2004. godine

I ovo sam tražio da piše u Planu upravljanja pomorskim dobrom, naknade koje su već određene državnom Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja iz 2004. godine (zamislite, 2004. godine !) jer ih i drugi stavljaju u Plan, posebno iz razloga jer su cijene od-do (primjer terasa 400-600 kn po m2) … ali dobro, nisu stavljene… Read More Nakande za koncesijska odobrenja po uredbi iz 2004. godine

Otvorene ponude za žnjanski plato, nijedna ne zadovoljava

Kao i što sam najavio, kad u natječaj staviš povezane fizičke i pravne osobe rijetko će koja proći natječaj, 95% ih je dužno gradu. I do sada je to prolazilo  Sada će se zbog toga ponoviti natječaj, i zbog nedostatka dokumentacije … Druga sporna činjenica je da se ista osoba prijavi s više ponuda, jedna na… Read More Otvorene ponude za žnjanski plato, nijedna ne zadovoljava