Natječaj za garaže DAS-u

Evo sam našao i ovaj post o garažama iz ove godine (30.5.) iz kojeg se vidi kakva lijepa dijela (i zelena) mogu biti garaže, umjesto nekih dosadnih betonskih struktura … Zato je dobro da natječaj ide preko DAS-a kako bi dobili nešto lijepo, i nadam se opet ne preskupo jer se arhitekti i te kako… Read More Natječaj za garaže DAS-u

Garaža ili parking Sućidar?

[GARAŽA-PARKING-GARAŽA-PARKING ; PROČIŠĆENI TEKST] Garaža Sućidar, koja sad to opet nije. Zbog kompliciranog procesa donošenja dozvole izgleda da se ipak odustalo od prebacivanja natkrivenog parkinga u garažu. Prema Zaključku o zonama javnih parkirališta iz, zamislite, 2000. godine, sve što nije zona I i zona II, je zona zona III. Tada je odlučeno i da su… Read More Garaža ili parking Sućidar?

GUP – Gradski projekt 10 (Dračevac)

Gradski projekt 10 – Dračevac – Jedna od točaka sutrašnje sjednice Gradskog vijeća je i Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja radne zone Dračevac. Kako od 2009. godine nije pronađen investitor za sajamski prostor i hotel, logično je da se rade izmjene i dopune. Međutim, odluka je bezvezna, našvrljalo se nešto… Read More GUP – Gradski projekt 10 (Dračevac)