Javna rasprava DPU Dračevac, DPU Trstenik-Radoševac

  Nemoj da poslije bude “nisam znao”, javna rasprava, uvid i izlaganja prijedloga DPU-a Dračevac i Žnjanski plato … I dalje su naravno u 10:00 u Banovini da što manje ljudi može doći … gradonačelnici se mijenjaju, ali navike ne  Srića da sam ja ranije stavio nacrte, a Gradu eto triba misec dana

Javni uvid u Plan gospodarenja otpadom Grada Splita

Imamo bijeli dim.  Nacrt Plana gospodarenja otpadom 2017-2022. Bez njega ne možemo ništa. Javni uvid je od 24. veljače do 26. ožujka. Na brzinu … Plan je opširan i mogao je biti ambiciozniji (samo 5% sprječavanja nastajanja otpada). Kompostane nema, sve ide Jollyu u Sjevernu luku u sortirnicu. Iako je kompostana predviđena i u pretovarnim stanicama,… Read More Javni uvid u Plan gospodarenja otpadom Grada Splita