Koncertna dvorana kasni

ODLUKA iz 2016. godine o odabiru najbolje ocijenjene ponude u otvorenom postupku nabave građevinskih radova na adaptaciji i rekonstrukciji zgrade Hrvatskog doma (Koncertna dvorana)  s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s više gospodarskih subjekta u trajanju od tri godine. Teh-gradnja … projekt i ove godine podbacio 10 milijuna kuna. Kakav je ugovor? Ima li penala?