Smjernica 10, produžetak ugovora o zakupu prostora

Deseti akt za koji su jednoglasno usvojene smjernice na Gradskom vijeću je onaj o zakupu i kupoprodaji gradskog poslovnog prostora. Trenutno je moguće po smiješnim cijenama produžiti zakup, odlukom gradonačelnika. Umjesto da se provede natječaj pa ako korisnik prihvati najvišu ponuđenu cijenu neka nastavi dalje po novim uvijetima ili prepusti drugome …