Dodijeljena sredstva udrugama nacionalnih manjina za 2018. godinu

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih projekata po Natječaju za prijavu projekata udruga nacionalnih manjina koji doprinose očuvanje tradicijske kulture u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Splita za 2018. godinu sastavilo je rang listu odabranih projekata, te se ista objavljuje 12. lipnja 2018. godine. Predviđenih 100.000 kuna su dodijeljena prema listi:   Bodovi Prijavitelj Naziv Odobreno… Read More Dodijeljena sredstva udrugama nacionalnih manjina za 2018. godinu