Geoprojekt s najboljom ponudom za izradu dokumentacije rekonstrukcije Širine

Nakon dokumentacije za cestu Mravince-TTTS, analize rotora na Bilicama, rampe za Mravince, Geoprojekt je dao najbolju ponudu i za izradu dokumentacije na natječaju Hrvatskih cesta za rekonstrukciju križanja Širina u Solinu (2.400.000 kuna s pdv-om). Jedini protukandidat je sa skupljom cijenom IGH, s kojim zajedno rade na ostalim većim projektima.   

Nadhodnik Mertojak

30 godina je prošlo od rušenja zida na Mertojaku, kako je nestao iz programa izgradnje za 2018. godinu, a bio je tamo 2017. upitao sam Grad što se događa … Hrvatske ceste su elaboratom ušle u tu česticu pa je sad potrebno izraditi DPU JI Visoka …  Valjda neće trebati još 10 godina     

GUP – Pojedinačni zahvat 17, Visoka-HEP (Elanija, City garden)

(P17) Zgrada Elanije kod HEP-a na Visokoj, Inače, iza Elanije uvijek ostanu neki tragovi pa tako imamo neriješen kolni prilaz zgradi kod HEP-a s Visoke pa na semaforu imamo ono jadno skretanje za garažu s okretištem kod HEP-a, a nathodnik Mertojak-Visoka ulazi u jubilarnu 30 godinu kao jedan od simbola nerada ili lošeg rada gradskih… Read More GUP – Pojedinačni zahvat 17, Visoka-HEP (Elanija, City garden)