Niti jedna ponuda nije stigla za izgradnju nathodnika na Mejašima

Evo zapisnik s otvaranja ponuda za izgradnju nathodnika na Mejašima u vrijednosti 2,6 milijuna kuna. Nije stigla nijedna ponuda, što je katastrofa. Time Grad može po Zakonu o javnoj nabavi započeti pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje. Sve će nas zanimati cijena u takvom postupku … Postavlja se pitanje, treba li natječaje uz… Read More Niti jedna ponuda nije stigla za izgradnju nathodnika na Mejašima

GUP – Pojedinačni zahvat 17, Visoka-HEP (Elanija, City garden)

(P17) Zgrada Elanije kod HEP-a na Visokoj, Inače, iza Elanije uvijek ostanu neki tragovi pa tako imamo neriješen kolni prilaz zgradi kod HEP-a s Visoke pa na semaforu imamo ono jadno skretanje za garažu s okretištem kod HEP-a, a nathodnik Mertojak-Visoka ulazi u jubilarnu 30 godinu kao jedan od simbola nerada ili lošeg rada gradskih… Read More GUP – Pojedinačni zahvat 17, Visoka-HEP (Elanija, City garden)