Pitanja na Gradskom vijeću, 11. sjednica

[GRAĐANI IMAJU PRAVO ZNATI  ] Za iduću sjednicu Gradskog vijeća (19. lipnja) dobio sam odgovore na pitanja koje sam postavio na prethodnoj sjednici. Ili bar dio njih. Dobio sam odgovor na 5 od 17 (29%). Od ovog postotka (29%) smješniji su samo odgovori koje evo javno objavljujem da vidite dokle seže bahatost nekih službi koje građani… Read More Pitanja na Gradskom vijeću, 11. sjednica

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Grad Split – Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu: Zaprimljenih zahtjeva – 96 Usvojenih zahtjeva – 90 Ustupljeni zahtjevi – 6 Zahtjevi riješeni u roku – 79 Zahtjevi riješeni van roka – 11 Usvojenih žalbe od tijela javne vlasti kao prvostupanjskog tijela – 11 Broj provedbi savjetovanja s javnošću… Read More Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu