ZAKLJUČAK o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za nabavu radova uklanjanja nelegalnih reklama i plakata

KLASA: 330-05/18-01/04 URBROJ: 2181/01-09-01/05-18-7 Split, 1. ožujka 2018. godine Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), članaka 52. i 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 – pročišćeni tekst), članka 19. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Grada Splita“ broj… Read More ZAKLJUČAK o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za nabavu radova uklanjanja nelegalnih reklama i plakata

Smjernica 8, javne površine stare gradske jezgre

Ovdje je gradonačelnik krenuo agresivno, klizećim startom i … stao. Održala se i javna rasprava, stigle su primjedbe i pohvale. Ugostitelji su angažirali odvjetnike, udruge i građani imali svoje zahtjeve i dogodilo se … ništa. Sve je ostalo po starome, brojni štekati su izletjeli van gabarita, čak i pokrili spomenik Židovske općine. Bankomati su nicali… Read More Smjernica 8, javne površine stare gradske jezgre