Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ZUPANIJA GRAD SPLIT GRADSKO VIJECE KLASA: 330-05/17-01/07 URBROJ: 2181/01-09-02/01-17-3 Split, 2. veljače 2017. godine Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (” Narodne novine” broj 120/16) i članka 36. Statuta Grada Splita (“Službeni glasnik Grada Splita” broj 17/09, 11/10, 18/13,39/13 i 46/13), Gradsko vijeće Grada Splita na 39. sjednici,… Read More Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Tematska sjednica Gradskog vijeća, komunalni nered i promet, smjernice

Današnje Gradsko vijeće. Kao prvo jako žalosna odluka da vladajuća većina nije htjela dati riječ od 5 minuta predsjedniku kotara Grad, koja nema veze s demokracijom. Tu je preko 100 naših izmjena i dopuna akata, koje su prihvaćene kao smjernice u izradi 27 akata. Ako ovo provedu Grad će biti puno bolje mjesto za življenje,… Read More Tematska sjednica Gradskog vijeća, komunalni nered i promet, smjernice