Novi žnjanski plato (2) – prijedlog DPU-a

ZONA A A-R1 … 3 cageball terena, 800 m2 A-R2 … amfiteatar za manje koncerte, moguće natkrivanje balonom 2450 m2 A-R3 … dječje igralište 450 m2 sa zelenim labirintom A-R4 … zeleni labirint za djecu 570 m2 A-T ….. topografski trg s pješčanicima za djecu 750 m2 A-S … ugostiteljski i trgovački sadržaji uz javne… Read More Novi žnjanski plato (2) – prijedlog DPU-a

Novi žnjanski plato (3) – prijedlog DPU-a

ZONA B (križ, fontana …) iznad B-S1 … 3 teniska terena (ispod parking) iznad B-S2 … 2 košarkaška terena (ispod parking) B-R1 … odbojka na pijesku 1.250 m2 B-R2 … street workout 220 m2 B-U1: ugostiteljski 200m2 zatvorene i 400 m2 natkrivene površine B-U2: ugostiteljski 200m2 zatvorene i 400 m2 natkrivene površine B-S1: ugostiteljsko-trgovačko-rekreacijskI objekt… Read More Novi žnjanski plato (3) – prijedlog DPU-a

Novi žnjanski plato (4) – prijedlog DPU-a

ZONA C – Trg kulture, skate park … C-R1: Skate park 1 200 m2 C-R2: Dječje igralište 600 m2 C-T: Trg kulture, kulturna događanja i privremene izložbe na otvorenom 460 m2 C-U1: ugostiteljski 200 m2 zatvorene i 400 m2 natkrivene površine C-U2: trgovačko-ugostiteljski 430 m2 zatvorene i 400 m2 natkrivene površine, javne sanitarije C-U3: ugostiteljski… Read More Novi žnjanski plato (4) – prijedlog DPU-a