Zahtijev za prijenos sjednica Gradskog vijeća na youtube platformi

Odmah nakon sjednice Gradskog vijeća, 20.lipnja 2018., zatražio sam od Gradonačelnika da se raspiše natječaj za prijenos sjednica, u interesu demokracije: Poštovani, molim vas da raspišete natječaj za prijenos sjednica Gradskog vijeća na mrežnoj platformi youtube.com, s koje je jednostavno prebaciti isti i na samu stranicu grada, ili bilo koji portal. Ne moramo biti taoci bilo… Read More Zahtijev za prijenos sjednica Gradskog vijeća na youtube platformi