GUP – Pojedinačni zahvat 4, Bačvarija-Radunica (Cross holding)

  (P4) Bačvarija (preko puta Gimnazije (Realka)) – Cross holding (Božidar Marušić) – Zaključcima 6 i 128 iz 2016. traže zadržavanje pojedinačnog zahvata – U predloženim izmjenama i dopunama GUP-a djelomično se izlazi u susret, zahvat se zadržava, ali s reduciranim obuhvatom (s 2400 m2 na 1800 m2) uz prilagodbu novim konzervatorskim podlogama P4 –… Read More GUP – Pojedinačni zahvat 4, Bačvarija-Radunica (Cross holding)