Geoprojekt s najnižom cijenom za prometni elaborat rotora Bilice

Prometni elaborat-analiza prom. funkcioniranja rotora Bilice sa analizom postojećeg prom. režima i mogućnosti dogradnje cest. rampi kao spojeva na DC 8 i Mravinačku cestu. “Najmanje tri zasebne idejne varijantne rješenja za mogućnost poboljšanja prometnog funkcioniranja rotora Bilice i poboljšanja prometne protočnosti na širem području rotora Bilice”. Geoprojekt s najnižom cijenom od 176.300 kuna

Javni uvid u Plan gospodarenja otpadom Grada Splita

Imamo bijeli dim.  Nacrt Plana gospodarenja otpadom 2017-2022. Bez njega ne možemo ništa. Javni uvid je od 24. veljače do 26. ožujka. Na brzinu … Plan je opširan i mogao je biti ambiciozniji (samo 5% sprječavanja nastajanja otpada). Kompostane nema, sve ide Jollyu u Sjevernu luku u sortirnicu. Iako je kompostana predviđena i u pretovarnim stanicama,… Read More Javni uvid u Plan gospodarenja otpadom Grada Splita