Uskoro veliko gradilište na jugoistoku

[GRADILIŠTE TRSTENIK-MERTOJAK-ŽNJAN] Potpisani su ugovori (Point) i uskoro počinje gradnja 2 rotora na Bračkoj, isto tako i stepenište kod hotela Gospe od Žnjana (Point), a tu će i Građevno Zec graditi kanalizaciju … Cestar gradi dvije ceste za zgradu branitelja … a u tijeku su natječaji za uklanjanje baraka policije i   … i treba pazit… Read More Uskoro veliko gradilište na jugoistoku

Ziđaj rođo, Grad je sanirao za tebe

Znate onaj zid koji je Grad nedavno sanirao na Botićevom šetalištu? E pa vlasnik ga najvjerojatnije ruši.  Pokrenut je postupak izdavanja građevinske dozvole zbog “građenja građevine stambeno pomoćne namjene – garaže sa staklenim paviljonom”. E, sad se vi pitate šta je stakleni paviljon. E, onda se upitajte i zašto je Grad radio ovako debel zid pa… Read More Ziđaj rođo, Grad je sanirao za tebe