Čuvamo li okoliš?

Omiš je dobio rješenje o ekološkoj prihvatljivosti građevinskog reciklažnog dvorišta u Zakučcu (Split još nije gotov s Planom  ) … Cemex sa zahtjevom na potpuni prelazak na mazut, smanjenje emisija CO2  … Hotel Lav proširuje marinu, nije potrebna studija utjecaja na okoliš niti glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu