Novi Dračevac – prijedlog DPU-a

Tri tornja: 3 kongresno-hotelska centra od 16, 20 i 25 katova na česticama tehnološkog centra … Prometova garaža … Katolički odgojno-obrazovni centar … GČ 2A … 22.250 m2 … 1. faza tehnološkog centra – toranj 25 katova, 3 podzemne etaže za parking kod svih zgrada, 6 faza izgradnje (2 zgrade s 3 kata, 3 s… Read More Novi Dračevac – prijedlog DPU-a