Marketing za razdvajanje otpada

[ BAZA  ] Još jedna zanimljiva instalacija za otpad je ona Wecupa. Opet na principu interakcije i glasanja, ali je zanimljiva s obzirom da se instaliraju veliki pomični prozirni kontejneri sa svojim svjetlom na velikim događanjima kao npr. Sv.Duje, utakmice, koncerti, kako bi recimo Matejuška i tada ostala čista. Pitanja za ovaj festival su bila: 1.… Read More Marketing za razdvajanje otpada