GUP – Gradski projekti 8, 9 i 11 (Karepovac, Meje, Sportski centar Istok)

Posljednja 3 Gradska projekta koja predstavljam nisu puno dirana u doba Baldasara (Karepovac, Meje, Sportski centar Istok (ispod City centra)).

Za Karepovac (GP8) su u prijedlogu izmjena i dopuna GUP-a bile dodane: pretovarna stanica, kompostana i reciklažno dvorište. Od kompostane se u međuvremenu odustalo na zahtjev građana oko Karepovca i donesena je odluka na Gradskom vijeću da se sa susjednim općinama pronađe rješenje. Rješenje još uvijek nije pronađeno jer nitko ne želi kompostanu, a bez kompostane nemamo gdje s biootpadom. Na idućoj sjednici Gradskog vijeća trebali bi dobiti moguća rješenja ovog sad već kroničnog problema. U Lećevici predviđena kompostana neće biti gotova u iduće 3 godine. Pretovarna stanica za razvrstavanje, sabiranje i baliranje otpada će se graditi na Karpovcu za prijevoz većim kamionima dalje,a Baldasar je fiktivno tamo predvidio i više reciklažnih dvorišta.

Za Meje (GP9) dodana je B zaštita i smjernice. Međutim, ono što je zanimljivo vidjeti na karti su brojni brojevi zahtjeva, uglavnom za legalizacijom, ali i prenamjenom unutar samog Gradskog projekta:

Ružić (64-2010.) zahtjev: prenamjena iz D u M
Draganja, Markić (97-2010.) zahtjev: prenamjena iz D u M
Bekavac, Dittman (160-2010.) zahtjev: prenamjena iz D u M
Radica, Bajić (172-2010.) zahtjev: prenamjena iz D u M
Bonačić i grupa građana (241-2010.) zahtjev: prenamjena iz D u M
Golijanin (322-2010.) zahtjev: prenamjena iz D u M
Udruga Merjan (341-2013.) legalizacija
Farac (502, 507-2014.) zahtjev: zamjena P+1 u P+4+N

Za Sportski centar (GP11) odgrižen je opet “komadić” prostora radi legalizacije postojećih građevina, R1 je postao Z5, smanjen je obuhvat s 11 na 9 ha, sa smanjenom izgradnjom max 80.000 na 66.000 m2.

 

No automatic alt text available.
Gradski projekt Karepovac (GP8), za izmjenu GUP-a Baldasar je uvrstio u svoj prijedlog pretovarnu stanicu, kompostanu i reciklažna dvorišta. Kasnije je kompostana otpala, a Pretovarna stanica mora doći i u novom prijedlogu.

 

 

No automatic alt text available.
Tekstualni dio Baldasarovih izmjena i dopuna GUP-a (crveno)

 

 

No automatic alt text available.
Gradski projket 9 – Meje – D zona

 

 

No automatic alt text available.
Gomila zahtjeva za legalizaciju i prenamjenu po Marjanu

 

 

 

Image may contain: text
Tekstualni dio prijedloga izmjena i dopuna Baldasara (crveno)

 

No automatic alt text available.
Gradski projekt 11 – Sportski centar Istok – u produžetku City centra – trenutni GUP

 

 

No automatic alt text available.
Gradski projekt 11 – Sportski centar Istok – u produžetku City centra – smanjen za 2 ha po prijedlogu Baldasara

 

 

Image may contain: outdoor
Okvirna pozicija Sportskog centra Istok u prostoru

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s