Kako je došla dozvola za West gate

Kako je evo došla dozvola za West gate od 105 metara? Pa lako, ministarstvo je ako se sjećate dopustilo i kafiće na žnjanskom platou, dopustilo je i tradicionalnu gradnju na Marjanu od betonska 3 kata … a biće je i ovo tradicija od 105 metara + antena. I nema veze što je prvo tražena i dobivena dozvola za neboder od 17 etaža pa se diglo na 20 pa 25 i evo zavrśi na 27 etaža. Plus antena od 20 metara.

Naravno, kum zgrade je svojom odlukom profesor Baldasar. Onako, malo prije isteka svog mandata 3.4.2017. donese on odluku bez struke jer se eto razumije čovjek i u visokogradnju. I tu odluku odbiju gradske službe i ne dozvole gradnju, ali ne lezi vraže, potvrdi je naše tradicionalno ministarstvo. Sve vam je to malo sumnjivo? Ma nije …

Kome može biti sumnjivo da su sve ove promjene zatražene i unesene u prijedlog izmjena i dopuna GUP-a koji nije prošao pa se brže bolje donijela odluka prije isteka mandata? Neka nama živi lijepa naša s ovim odlukama. A svi vi koji ste za zakon, vi ste protiv investicija i privatnoga. E! 

Image may contain: text

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s