Prijedlog novog komunalnog reda

Prije 6 mjeseci, u suradnji s udrugama, postavio sam pitanje o novom Komunalnom redu, s prijedlogom da se ugledamo na Veneciju. Nakon dužeg razdoblja evo i rezultata koji dolaze na uvid, i to prije sezone u Planu korištenja javnih površina. Odzvonilo je kaučima, hladnjacima za sladoled, ljuljačkama unutar štekata, vanjskim televizijama, većini reklama i plakata, kiosci za tisak miču se i moraju u prizemlja zgrada, štekati mogu biti samo 50% veći od veličine prostora kafića i restorana osim tamo gdje nema zainteresiranih a dozvoljeno je ovim planom. Slobodna površina Voćnog trga, Trga Republike i Narodnog trga mora iznositi minimalno 70% , dok na ostalim trgovima minimalno 50%. Ugostitelji s kata ne mogu imati štekat. Određene su maksimalne dimenzije stolova i stolica. Konzervatori su dali smjernice po kojima Grad mora regulirati sve pa i plakate, kante za smeće, kontejnere da ne bude više onih pećiju na drva. Prethodnici su svojim igricama izbili konzervatore. Radilo se sve i svašta. Plakati su dozvoljeni samo na točno određenim mjestima. Treba vidjeti kako će se riješiti postojeće koncesije koje je bivši gradonačelnik na samom odlasku potpisivao i na trajanje od 7 godina.

Naravno, sve ovo treba provesti na terenu nakon što se Plan donese.  Ali konačno se vidi jedan veliki korak ka normaliziranju šizofrene situacije u centru. 

Dio izvučen iz Plana:

Kiosci
Postojeći kiosci koji su postavljeni na javnim površinama unutar povijesne jezgre trebaju se postupno ukloniti, a njihova glavna namjena – prodaja tiskovina – premjestiti unutar prizemnih poslovnih prostora. Ne dopušta se postavljanje novih kioska. Za sada se prihvaća njihovo oblikovanje i mjesto postavljanja prema Planu rasporeda kioska i naprava Grada Splita, ali se preporuča žurno uklanjanje kioska koji nagrđuje pogled na sjeverno pročelje sjeveroistočne kule Dioklecijanove palače (ugao Ulice kralja Tomislava i Hrvojeve). Kiosci u sklopu prostora tržnice koja je u režimu koncesije regulirat će se prema posebnoj tehničkoj dokumentaciji ovjerenoj od nadležnog Konzervatorskog odjela.

Štandovi
Postavljanje štandova kao i pokretnih naprava za ugostiteljsku namjenu (s izuzetkom naprava za prodaju kestena, kokica i kukuruza) dozvoljava se samo za vrijeme održavanja sajmova i prigodnih manifestacija

Štekati
Na Narodnom trgu treba ostati slobodna površina povijesne Pjace uz iznimku povijesnog štekata kavane Central. Na Trgu braće Radić slobodna treba ostati površina povijesnog Voćnog trga. Na površini Trga Republike (Prokurative) izvan prostora pod trijemovima moguće je postaviti štekate u sjevernom dijelu, a južno od srednjeg prolaza koji iz Marmontove vodi do Ban Mladenove ulice štekate nije moguće postaviti. Na Obali Hrvatskog narodnog preporoda (Riva) štekate je moguće postaviti u skladu s projektom uređenja Rive autora 3LHD, tako da se omoguće poprečne pješačke veze između južnog i sjevernog dijela Rive.

Oprema štekata regulira se Studijom urbane opreme. Stolovi i stolice trebaju biti jednostavne konstrukcije, oblika i boja, ergonomski oblikovani i od kvalitetnih materijala. Veličina stola ne smije prelaziti 1,40 m – visina stola ne smije biti veća od 0,80 m, a sjedalice 60 x 60 cm (sjedište do visine 0,60 m). Unutar štekata se ne dozvoljava postavljanje fotelja, kauča, ljuljački, ormara, polica i drugog namještaja, kao ni šankova, rashladnih uređaja i vitrina za čuvanje namirnica, aparata za pravljenje sladoleda i sl. Ne dozvoljava se postavljanje ograda, niti podesta (podne konstrukcije) osim iznimno ako je pod u znatnom nagibu (Varoški prilaz i Šperun). Postavljanje televizijskih ekrana u sklopu štekata dozvoljava se samo iznimno po odobrenju nadležnog tijela za vrijeme trajanja važnih sportskih i sl. događaja. Postavljanje grijalica tijekom zimskog razdoblja i uređaja za hlađenje tijekom ljetnog razdoblja u sklopu štekata dozvoljava se po odobrenju nadležnog tijela. Izuzetno se dozvoljava postavljanje pokretne opreme hortikulturnog uređenja (posude s biljkama) unutar površine štekata. Posude za biljke moraju biti jednostavnog oblika i neutralne boje, maksimalnih dimenzija Ø 60 cm ili 100 x 40 cm. Biljke moraju biti uredno održavane. Samostojeće postolje za jelovnik može se postaviti unutar gabarita štekata na jednostavnoj konstrukciji maksimalnih dimenzija 40 x 30 cm. Kao zaštitu od sunca štekata unutar stare gradske jezgre mogu se koristiti sklopivi suncobrani i tende sukladno Studiji urbane opreme. U raširenom položaju ne smiju prelazititlocrtnu granicu štekata, a visinom ne smiju prelaziti visinu prizemlja okolnih zgrada. Platnena zaštitna površina treba biti neutralne bež boje i ne smije sadržavati reklamne natpise. Zauzimanje javne površine otvorenim terasama mora osigurati nesmetano korištenje okolnih zgrada, objekata urbane opreme kao što su klupe za sjedenje, kante za otpatke, stalci za bicikle i sl. Postavljanje štekata ne smije ugroziti siguran i udoban prolaz pješaka te vozila hitne pomoći, vatrogasaca,čistoće, dostave i slično. Površina štekata može biti maximalno 50 % veća od površine poslovnog prostora u kojoj se obavlja ugostiteljska djelatnost (caffe bar, restoran, zalogajnica, zdravljak, fast food, i sl., sobe za iznajmljivanje se ne ubrajaju u ugostiteljski objekt ). Iznimno površina štekata može biti veća od 50 % površine poslovnog prostora u kojoj se obavlja ugostiteljska djelatnost ako je to ovim Planom dozvoljeno i ne postoji drugih susjednih zainteresiranih ugostiteljskih
poslovnih prostora. Ugostiteljski objekti koji su smješteni na katu, a nemaju ugostiteljsku djelatnost u prizemlju ne mogu imati štekat na javnim površinama.

Natpisi, reklame,reklamni panoi i plakati
Natpisi s nazivima poslovnih prostora na pročeljima zgrada u zaštićenoj povijesnoj jezgri mogu se postavljati samo unutar svijetlih otvora poslovnih prostora, i to u širini otvora, maksimalne visine 25 cm. Nije dopušteno postavljanje natpisa na prednje ni na bočne strane kamenih okvira otvora. Ne dopušta se korištenje svjetlećih natpisa ili postavljanje reflektora isključivo u reklamne svrhe. Izuzetno se dozvoljava postavljanje svjetlećih oznaka za ljekarne. Za poslovne prostore koji su na katu ili nemaju velike otvore u prizemlju dozvoljava se postavljanje reklamnih ploča maksimalnih dimenzija 20 x 30 cm. U povijesnoj jezgri nije dopušteno postavljanje reklama, reklamnih panoa i plakata izvan za to predviđenih mjesta koja su određena u grafičkom prikazu ovog Plana. Ne dozvoljava se postavljanje predmeta u svrhu reklamiranja ili prodaje na vrata ili prozore poslovnih prostora, na okvire izloga, na pročelja zgrada ili njihovo vješanje preko ulica. Postavljanje city-light vitrina odobreno je na lokacijama koje su označene u grafičkom prikazu ovoga Plana, a podijeljeni su u tri kategorije: A – informiranje o graditeljskom nasljeđu, B – informiranje o kulturnim i ostalim zbivanjima u gradu, te C – komercijalno oglašavanje. Za njihovo postavljanje, održavanje i komercijalno korištenje Grad izdaje koncesiju.

Plakati
Plakatna mjesta odobrena su na lokacijama u staroj gradskoj jezgri koje su označene u grafičkom prikazu ovog Plana. Za njihovo postavljanje, održavanje i komercijalno korištenje Grad izdaje koncesiju. Zabranjeno je postavljanje plakata, oglasa i sličnih objava izravno na pročelja zgrada i ostale objekte u povijesnoj jezgri, na drveće, ograde, energetske ormariće i druga mjesta koja nisu za to namijenjena. Postavljanje elemenata urbane opreme unutar povijesne jezgre (klupe, rasvjetna tijela, kontejneri, kante i koševi za otpatke, poklopci šahtova infrastrukture i sl.) kao i režim njihova korištenja i održavanja regulirat će se posebnim aktima odobrenim od Konzervatorskog odjela. Isto tako će se regulirati i režim povremenog i izvanrednog kolnog prometa unutar pješačke zone. Za vrijeme trajanja sajmova i drugih manifestacija od važnosti za grad
dozvoljava se uz odobrenje nadležnog tijela bina i slične opreme.

Image may contain: people standing

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s