Bravo za kulturu, raspodjela sredstava udrugama i pojedincima u kulturi s opisnim ocjenama

 

Plan raspodjele financijskih sredstava za predlagatelje programa koji nisu proračunski korisnici u sklopu Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2018. godinu (film, knjiga, likovna i glazbeno scenska djelatnost) – u planu predviđeno 3.660.000 kuna

Kazališna i glazbeno scenska djelatnost: prijavljeno 70 programa, u iznosu 5.117.596 kuna – prihvaćeno 48 programa i dodijeljno 1.160.000 kuna 

Muzejsko-galerijska i likovna djelatnost: prijavljeno 76 programa, u iznosu 3.085.053 kune – prihvaćeno 52 programa i dodijeljeno 1.020.000 kuna

Izdavačka djelatnost: prijavljeno 95 programa, u iznosu 3.391.908 kuna – prihvaćeno 39 programa i dodijeljeno 1.091.000 kuna

Filmska i multimedijalna djelatnost: prijavljen 41 program, u iznosu 2.347.682 kuna – prihvaćeno 23 programa i dodijeljeno 550.000 kuna

Ukupno dodijeljeno 3.821.000 kuna

 

… sretni dobitnici su:

 

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

 

No automatic alt text available.

 

 

PLAN RASPODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PREDLAGATELJE PROGRAMA KOJI NISU PRORAČUNSKI KORISNICI

U SKLOPU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA SPLITA ZA 2018. GODINU

 

VIJEĆE U KULTURI ZA KAZALIŠNU I GLAZBENO-SCENSKU DJELATNOST

 

kriteriji pri ocjenjivanju programa………………. ………………………..2 str.

 

mišljenja i ocjene programa……………………………………………….4 str.

 

 

VIJEĆE ZA KNJIGU, NAKLADNIŠTVO I BIBLIOTEČNU DJELATNOST

           kriteriji pri ocjenjivanju programa………………. ……………………..…25 str.

mišljenja i ocjene programa…………………………………………….…27 str.

 

 

VIJEĆE ZA MUZEJSKO-GALERIJSKU I LIKOVNU DJELATNOST

 

kriteriji pri ocjenjivanju programa………………. ……………………… 37 str.

 

mišljenja i ocjene programa………………………………………………38 str.

 

VIJEĆE  U KULTURI ZA FILM I MEDIJSKU DJELATNOST

 

kriteriji pri ocjenjivanju programa………………. ………………………  49 str.

 

mišljenja i ocjene programa……………………………………………… 50 str.

 

VIJEĆE U KULTURI ZA KAZALIŠNU I GLAZBENO-SCENSKU DJELATNOST

 

Vijeće u kulturi za kazališnu i glazbeno-scensku djelatnost razmatralo je 70 program, koji su zadovoljili sve natječajne uvjete. Ukupna financijska potraživanja programskih aplikacija na javnim potrebama u kulturi Grada Splita za 2018.godinu za kazališnu i glazbeno – scensku djelatnost iznosila je 5.117.596 kuna. Vijeće u kulturi za kazališnu i glazbeno-scensku djelatnost detaljnim uvidom u programsku dokumentaciju i njen sadržaj prihvatilo je 48 programa, koji su zadovoljili kriterije.

Ukupan proračun prihvaćenih programa iznosi 1.160.000 kuna.

Opći kriteriji:

 

Vijeće u kulturi primijenilo je sljedeće opće kriterije za sva područja koji uključuju:

 

 • kvalitetu, cjelovitost, jasnoću, inovativnost, provedivost programa te jasno obrazložen i osmišljen plan djelovanja prema publici,
 • stručne reference provoditelja programa,
 • dosadašnja postignuća, programska vidljivost, PRESS,
 • ekonomično osmišljen financijski plan te financiranja iz drugih izvora, ostvarivost,
 • programski sadržaj morao je imati jasne ciljeve o predstavljanju i očuvanju identiteta Grada Splita u kulturnom programskom sadržaju te sadržavati elemente od interesa za Grad Split,
 • nove inicijative u predstavljanju i afirmaciji identiteta grada,
 • poticanje mladih perspektivnih talenata te poticanje inovativnog stvaralaštva koji će svojim novim idejama doprinijeti kreiranju i razvoju nove publike,
 • pružanje prednosti programskim sadržajima koji su svojim programskim radom, kvalitetom te održivim financijskim planom dokazali svoju profiliranost i osmišljenost vizije za dugoročno djelovanje.

Posebni kriteriji:

 

 • Vijeće u kulturi zadržalo je pravo traženja dodatne informacije ili obrazloženja o programu ili projektu ukoliko prijedlog udovoljava većini općih i posebnih kriterija za sufinanciranje,
 • Prijavnice su trebale biti dostavljene u elektroničnom obliku sa sadržajnom dokumentacijom prema raspisanoj natječajnoj dokumentaciji,
 • nepotpune i netočne prijavnice, kao i prijavnice koje nisu dostavljene u navedenom roku nisu se razmatrale niti uvrstile u Program javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2018.,
 • Vijeće u kulturi obavilo je evaluaciju sufinanciranih programa i projekata temeljem izvješća korisnika. Na evaluaciji se temeljila odluka o nastavku, povećanju, smanjenju ili povratu sredstava, ukoliko program nije realiziran u skladu s predviđenim planom realizacije predočenim u natječajnoj prijavnici.
 • Vijeće u kulturi će u godini realizacije projekta imati obvezu pratiti i odlaziti na programska događanja, kako bi se utvrdila autentičnost i istinitost u programskoj ostvarivosti,
 • projektne aktivnosti se moraju provoditi na području Grada Splita. Pojedine aktivnosti (npr. međunarodna putovanja, partnerske aktivnosti, gostovanja) moguće je organizirati izvan područja Republike Hrvatske,
 • dalo se prednost predlagateljima koji su registrirani u Splitsko-dalmatinskoj županiji u ocjenjivanju apliciranih programa,
 • predlagatelj je morao ispuniti financijska i narativna izvješća prema Gradu Splitu te dokazati da su odobrena financijska sredstva iz prethodne godine namjenski utrošena i dostavljena Gradu Splitu na uvid,
 • korisnik sredstava se obvezuje da će omogućiti članovima Vijeća praćenje izvedbi programa.

 

Vijeće u kulturi sagledavalo je  programe kroz dvije potkategorije:

 

 1. PROGRAMI[1]
 2. FESTIVALI I MANIFESTACIJE

 

Prijava jednogodišnjih programa vrednovala se prema općim kriterijima i posebnim kriterijima.

Prijava trogodišnjih programa vrednovala se prema općim kriterijima i posebnim kriterijima uz obaveznu dostavu za trogodišnje programe:

 

 • Trogodišnji  strateški plan
 • Financijski plan
 • Ekonomičnost i dugoročnost programa, te izrađeni terminski plan razvoja i provedbe projekta
 • Vizija i ciljevi organizacije
 • Struktura organizacije
 • Prednost su imali programi koji u strategiji imaju dobro osmišljen plan promocije splitske kulture u svijetu te uključenost u međunarodne kulturne projekte i mreže
 • Evaluacijska analiza za prvu godinu podnesenog programskog i financijskog izvješća radit će se po završetku tekuće godine projekta, a treba sadržavati točnost podataka i sadržajnost programa, provedbu i ostvarivost ciljeva i provedbu programskog sadržaja te dostaviti dokaze o posjećenosti, mjestu održavanja/prostoru, PRESS, kritike.
 • Korisnik se obvezuje, ako dobije sredstva za provedbu programa iz Javnih potreba u kulturi Grada Splita, da će grb Grada Splita istaknuti na tiskanim materijalima, publikacijama, programskim knjižicama, web stranici i sl. (odnosi se na sve potkategorije)

 

 

 

 

VIJEĆE U KULTURI ZA KAZALIŠNU I GLAZBENO – SCENSKU DJELATNOST
NAZIV ILI IME PREDLAGATELJA / NOSITELJ PROGRAMA NAZIV PRIJAVLJENOG PROGRAMA IZNOS KOJI SE POTRAŽUJE OD GRADA SPLITA MIŠLJENJE ČLANOVA VIJEĆA OCJENA VIJEĆA FINANCIJSKI PRIJEDLOG POTPORE VIJEĆA
APOSTROF KOMUNIKACIJE D.O.O. FESTIVAL AJ CHA POSVEĆEN DINU DVORNIKU 250.000,00 U prijavnici je program nedovoljno obrazložen, prijava sadrži bogat press clipping, nije pojašnjeno kako će biti uključeni mladi. Program zadovoljava kriterij promocije Splita. Nije jasno koliko je program financijski održiv, jer je samo naveden Grad Split i iznos koji se potražuje (s tim da potražena sredstva nisu pojašnjena). Program je raširen po nekoliko lokacija u Splitu i uključuje besplatne izvedbe, što je pohvalno. 3 15.000,00 kn
DADANTI GODIŠNJI PROGRAM – INOVATIVNE UMJETNIČKE PRAKSE 144.600,00 Od Grada se traži 80% sredstava za realizaciju projekta. Opis troškova je nejasan u smislu što se traži da Grad financira i u smislu na što se konkretno odnose ti troškovi. Većina djelatnosti (tisak i sl.) za koje se traže sredstva potpore nisu u nadležnosti ovog Vijeća. Nije jasno koje veze ima događaj u Zagrebu sa Splitom. Sam izvedbeni dio ovog projekta ni na koji način nije jasno specificiran, pa Grad ne može ni sudjelovati u njegovom financiranju. 1 0,00 kn
DJEČJI ZBOR SRDELICE POBOŽNOST NA DJEČJI NAČIN (KRIŽNI PUT, MALI ADVENTSKI KONCERT, BOŽIČNA PRIČA) 8.000,00 U prijavnici se navodi da se djelatnost ostvaruje organizacijom glazbenih radionica, dječjih zborova, plesnih radionica, modnih radionica (!), modnih revija (! – gdje je tu korist za djecu?), novinarskih radionica… – sve to nije prepoznatljivo, ostaje dojam prepisivanja ranijih obrazaca. Križni put na čakavci „na drugačiji način“, postavlja niz pitanja –„ izvodit će se u Podrumima ili nekom drugom adekvatnom prostoru i tako spojiti Kristovu muku sa suvremenim životom. Aktualiziranje križnoga puta je vrlo maglovito. Potpuno je nejasno što bi djeca uopće izvodila. 1 0,00 kn
GLAZBENA MLADEŽ SPLIT REDOVITA DJELATNOST (8 PROGRAMA) 532.736,00 Pozdravljamo vrijedne sadržaje, osobito edukativne programe po školama, koji bi trebali biti prepoznatljivi kako bi ojačali prosvjetiteljsku ulogu institucije. 5 180.000,00 kn
GLAZBENA MLADEŽ SPLIT 22. MEĐUNARODNI ZBORSKI FESTIVAL CRO PATRIA 2018. 95.450,00 U hrvatskoj krizi zborskog pjevanja hvalevrijedna je masovna zborska manifestacija koja značajno afirmira hrvatsku zborsku glazbu. 4 25.000,00 kn
GLAZBENA MLADEŽ SPLIT PLESNI TEATAR GLAZBENE MLADEŽI SPLIT 117.600,00 Pohvaljujemo stručan i angažiran rad s djecom koja odrastaju u produhovljenom sadržaju. 5 20.000,00 kn
GLAZBENO DRUŠTVO STJEPAN RADIĆ – ŽRNOVNICA PROMICANJE GLAZBENE KULTURE U GRADU SPLITU 97.500,00 Prijava je loše popunjena. Iz prijave je jasno da Društvo sudjeluje u brojnim javnim manifestacijama u Splitu (na poziv Turističke zajednice) te u aktivnostima podučavanja sviranja na duhaćim instrumentima. Prijavu je ubuduće potrebno puno detaljnije sastaviti: navesti broj članova orkestra, navesti broj učenika koje poučavaju u sviranju, detaljno navesti sve nastupe za Grad Split i Turističku zajednicu, navesti prihode od Turističke zajednice, obrazložiti (ne)dostatnost prikupljenih sredstava, navesti kvalifikacije ljudi koji poučavanju u sviranju. 3 8.000,00 kn
GLAZBENO UMJETNICKA UDRUGA ARTEMIS GOSTOVANJE SPLITSKIH VIRTUOZA I PIJANISTICE VESNE PODRUG NA FESTIVALU HRVATSKE GLAZBE U BEČU 2018. 45.400,00 U prijavnici se navodi da su sudionicima gostovanja podmireni troškovi puta, smještaja i hrane od strane organizatora, a u troškovniku se navode i honorari i dnevnice sudionicima kao nešto što se potražuje od Grada. Nisu obrazloženi načini financiranja iz drugih izvora, samo je naveden dugoročni plan. Riječ je o kratkoročnom projektu izrazito visokih potraživanja, koja se u većini oslanjaju na sredstva Grada Splita. Naveden je press materijal, program sadrži međunarodnu dimenziju i predstavljanje Splita. 2 4.000,00 kn
GLAZBENO UMJETNICKA UDRUGA ARTEMIS ADVENTSKI KONCERT SPLITSKIH VIRTUOZA I SOLISTA 2018. 26.705,00 Neodrživ financijski plan, u potpunosti oslonjen na financiranje sredstvima Grada. Kratkoročni jednodnevni program s međunarodnom dimenzijom (isti izvođač se spominje u programu Glazbenih večeri u Muzeju Grada Splita, moguće preklapanje i navođenje istih troškova kod dvije prijave). Riječ je o ansamblu potvrđene umjetničke kvalitete i izvođačkih umijeća. 2 4.000,00 kn
GRADSKI ZBOR BRODOSPLIT PROGRAM DJELOVANJA GRADSKOG ZBORA “BRODOSPLIT”-SPLIT ZA 2018. GODINU 255.320,00 Detaljno prikazane djelatnosti zbora (povijest, troškovnik, životopisi, stručna i izdavačka djelatnost itd.). Poticanje, razvijanje i unapređenje kulture, očuvanje vokalne baštine, folklornog, suvremenog, a i ostalog kulturnog izričaja, čime se bavi  ova udruga su od iznimnog značaja za grad Split. Prikazan je detaljan opis proračuna. 5 95.000,00 kn
HASHTAG J.D.O.O. BY THE SEA – ROCK FESTIVAL SPLIT 100.000,00 Program nije dovoljno obrazložen, ne zadovoljava kriterij inovativnosti (prostor Tvrđave Gripe ugošćavao je ovaj tip festivala pod nazivom Adio Lito), u dva različita dokumenta spominju se različit iznosi koji se potražuju od Grada. U prijavi se nekoliko puta u različitim rubrikama pojavljuje copy/paste istog teksta. Iznos zatražen od Grada nije obrazložen u troškovniku. 2 0,00 kn
I. GIMNAZIJA MJUZIKL “OUR HOUSE” 35.000,00 Suradnja splitske 1. gimnazije i Astor College iz Dovera do danas je darovala čak 8 uspjelih mjuzikla i 15-ak izložbi u kojima su aktivno i kreativno sudjelovale brojne generacije splitskih gimnazijalaca. Uvijek je imponirala i osvajala kvaliteta glazbenog i scenskog izričaja, tim više što je riječ o srednjoškolcima, mladim umjetničkim amaterima. Split vapi za vrijednim mjuziklima (svjedoci smo više izvedenih „mjuzikla“ u našem gradu koji to objektivno nisu), a splitski gimnazijalci nam ga, zajedno s doverskim prijateljima, pod mentorstvom vrijednih i zanesenih profesora, nesebično daruju na pozornici našeg HNK. 5 15.000,00 kn
IKS FESTIVAL SEZONA IKS FESTIVALA (CJELOGODIŠNJI PROGRAM I FESTIVAL) 185.000,00 Program ovog festivala već je prije prepoznat kao projekt koji konkurira europskim kulturnim projektima na području suvremenog glazbenog, plesnog i kazališnog izričaja. Umrežavanje s ostalim festivalima u Hrvatskoj, posebice s festivalima u mediteranskim zemljama Europe, dobiva prepoznatljiv karakter i međunarodnu vrijednost, pa ga je svakako vrijedno podržati. Detaljno je prikazana djelatnost kao i troškovnik iz kojeg je razvidno da su zatražena i odobrena sredstva i iz drugih izvora financiranja. 5 65.000,00 kn
KAM-HRAM KAM – HRAM 2018. / REDOVNE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI – EDUKACIJA DJECE I MLADIH 32.400,00 Programski sadržaj ima jasne ciljeve i detaljno je obrazložen. Postoji dovoljno upravljačkog kapaciteta (priloženi su životopisi voditeljica i nositeljica programa) za provođenje planiranih aktivnosti projekata kvalitetno i cjelovito, a s ciljem integracije cirkuskih i izvedbenih umjetnosti u edukaciji djece i mladih. Prihvaćanjem ovog programa,  tj. davanjem potpore ovakvoj novoj inicijativi i afirmaciji identiteta grada, donekle se podupiru ideje u realizaciji budućih i ostalih programa Suvremenog cirkusa u gradu koji su priloženi našem Vijeću. 5 8.000,00 kn
KAM-HRAM SUVREMENI CIRKUS / CIKLUS ZRAČNIH RADIONICA 40.480,00 Program za edukacijom u kulturno scenskom području adekvatno je opisan detaljnim sadržajem i motivom za naobrazbu populacije grada u alternativnim kulturno-scenskim pravcima koja su manje zastupljena nego u drugim većim sredinama. Sadržaj programa je jasan, upravljački kategorizirano ima resurse, znanje, vještine iz domene cirkuskog umjetničkog izričaja, vlastiti prostor s uređenom scenom i gledališni prostor. Umjetnici koji su navedeni u molbi za financiranjem boravka i honorarima su vidljivo talentirani i prepoznati. No, kao i u molbi pod br. 3892 zatražena sredstva od drugih institucija, privatnih i javih inicijativa, nemaju jasnu formulaciju, kao ni dio pod partnerskim odnosom.  Kulturni projekti koji su primarni za financijsku potporu grada u 2018. zahtijevaju širi kontekst i obrazovanje populacije kojoj umjetnici pristupaju. Uz jasnu financijsku konstrukciju drugih davatelja organizacijske i financijske potpore npr. Ministarstva kulture  RH i županije Splitsko-dalmatinske, molimo da se prijavite za naredni Program javnih potreba u kulturi grada Splita. 3 0,00 kn
 

 

 

 

KAM – HRAM

 

 

 

 

SUVREMENI CIRKUS U DOMU MLADIH 61.050,00 Program za edukacijom u kulturno scenskom području adekvatno je opisan detaljnim sadržajem i motivom za naobrazbu populacije grada u alternativnim kulturno-scenskim pravcima koja su manje zastupljena nego u drugim većim sredinama. Sadržaj programa je jasan, upravljački kategorizirano ima resurse, znanje, vještine iz domene cirkuskog umjetničkog izričaja, vlastiti prostor s uređenom scenom i gledališni prostor. Umjetnici koji su navedeni u molbi za financiranjem boravka i honorarima su vidljivo talentirani i prepoznati. No, kao i u molbi pod br. 3892 zatražena sredstva od drugih institucija, privatnih i javih inicijativa, nemaju jasnu formulaciju, kao ni dio pod partnerskim odnosom. Kulturni projekti koji su primarni za financijsku potporu grada u 2018. zahtijevaju širi kontekst i obrazovanje populacije kojoj umjetnici pristupaju. Uz jasnu financijsku konstrukciju drugih davatelja organizacijske i financijske potpore npr. Ministarstva kulture i županije Splitsko-dalmatinske i dr. molimo da se prijavite za naredni Program javnih potreba u kulturi grada Splita.

 

3 0,00 kn
KAM-HRAM ARTIST IN RESIDENCE: MIGUEL I RODRI 39.280,00 Programski sadržaj ima jasne ciljeve i detaljno je obrazložen. Postoji dovoljno upravljačkog kapaciteta za provođenje planiranih aktivnosti projekata kvalitetno i cjelovito, a s ciljem integracije cirkuskih i izvedbenih umjetnosti u edukaciji šire dobne publike. Programsku inicijativu  udruge KAM– HRAM iz Splita i njihov projekt Artist in residence: Miguel i Rodri pozdravljamo kao jednu od rijetkih, atraktivnih alternativnih kulturnih i scenskih izričaja grada Splita. Program koji je dostavljen vrijedan je pažnje uz par sitnih tipografskih pogrešaka (str.6) planiranje daljnjih aktivnosti u „2017“. (pretpostavljam da se odnosi na 2018.). Cilj projekta je jasan, zahtjeva određene resurse za provođenje  kako je opisano u članku IV/5str., točka 1., ukoliko je težina na razvoju cirkusne scene grada, ali i na razini Republike Hrvatske, što govori o aspektu širenja slike o ovoj kulturnoj disciplini. Financijski plan nije održiv i uvelike ovisi o sredstvima potraženima od Grada. 3 0,00 kn
KAM-HRAM CABARET – OTVORENA VEČER PERFORMANSA 58.700,00 Od Grada se traži gotovo cijeli iznos potreban za financiranje projekta. Nije navedeno koji su drugi izvori financiranja. Udruga se koristi gradskim prostorima za uvježbavanje i za nastupe. U radu udruge se spominje i Dječji cabaret. Bilo bi potrebno detaljnije navesti kvalifikacije voditelja za rad s djecom, jednako tako i organizatora i uvjeta u kojima se odvijaju aktivnosti. Za buduće prijave potrebno je obrazložiti održivost projekta, javnost/vidljivost i dostupnost sadržaja, mogućnosti stjecanja sredstava. 3 6.000,00 kn
KAM-HRAM GRAD – SCENOGRAFIJA ZA SUVREMENI CIRKUS 43.800,00 Od grada se traži 80%-tno financiranje projekta koje za tri umjetnika ima jako velika potraživanja. Date su samo opće, neobvezujuće naznake te je uvelike nedefiniran izvedbeni dio projekta. Prijavu je trebalo puno detaljnije obrazložiti da bi se mogla uzeti u razmatranje. Nigdje nema naznaka o mogućim održivostima ovog projekta, niti o mogućim stjecanjima sredstava samim projektom. 2 0,00 kn
KLFM – RADIO U ZAJEDNICI RADIO U ZAJEDNICI 10.700,00 Ovaj program ima jasnu viziju u smislu javnih predavanja, dodatnog opremanja, interne i eksterne edukacije te jasno definiran projektni tim i obveze njegovih članova. Svi segmenti prijave su preopćenito napisani. Nema jasnih specifikacija institucionalnih djelatnosti niti referenci djelatnika (volontera?) . Troškovnik je samo okviran. Iznos traženih sredstava je realan. 5 4.000,00 kn
KLFM – RADIO U ZAJEDNICI KLFM DAN&NOĆ FESTIVAL 25.000,00 Opis i troškovnik projekta je uopćeno napisan. Nije jasno koga bi trebao Grad financirati. Glazbeni dio ovog projekta spada u zabavnu glazbu (u produkcijskom smislu) koja može iznaći sredstva iz drugih izvora financiranja. Za ovaj natječaj nije jasno obrazložena veza prijavljenog projekta s navedenim ciljevima. 3 0,00 kn
KOALICIJA UDRUGA MLADIH PUBLIKA GOVORI 2018. 5.000,00 Nastojanje ovog projekta s ciljem poticanja inovativnog stvaralaštva, koji svojim idejama i programskim sadržajima, doprinosi kreiranju i razvoju nove publike u gradu Splitu, svakako je zanimljiv. Tražiti sredstva od Ministarstva znanosti i studentskih projekata na Sveučilištu u Splitu. Bilo bi dobro dostaviti Vijeću rezultate istraživanja, kako bi na temelju kvalitete metodologije i dobivenih rezultata mogli donositi relevantnija vrednovanja kulturnih događanja u prostorima anketiranja. 3 0,00 kn
KOALICIJA UDRUGA MLADIH TON 7.500,00 Prijavljeni ciklus radionica i predavanja je kvalitetna ideja kakve bi trebalo poticati u okvirima educiranja mladih. Prijava ove radionice je nerealna, jer navedene sadržaje nije moguće ostvariti u navedenom vremenu. Radionica treba biti usmjerenija na konkretni problem, koji će doprinijeti točno određenoj kvaliteti i koji će biti ostvariv. 2 1.500,00 kn
KOALICIJA UDRUGA MLADIH KLUB KOCKA 2018. 10.000,00 Program kluba je jasno opisan, održiv je i dugotrajan. Obrazovni programi u prijavi nisu jasno obrazloženi, a dijelom su prijavljeni na Natječaj kao zasebni projekti. 3 2.500,00 kn
KOLEKTIV SNAGA STILA SPLIT (STYLE FORCE) PROJEKCIJA VINTAGE PLESNIH FILMOVA NEDJELJOM 9.000,00 Program je osmišljen na način da uključuje širu društvenu zajednicu, pa samim time ukazuje na potrebu stručnih referenci provoditelja programa, što ovdje nije razvidno. Jasno definiranim nadnevkom, prostorom i sadržajem provođenja, projekt  je prihvatljiv, no i tu je potrebno jasnije prikazati financijski plan. Zbog interdisciplinarnog sadržaja, kojim se bavi vaša udruga, sredstva za realizaciju prikazanog, moguće je tražiti i iz drugih izvora. 3 0,00 kn
KUD BRODOSPLIT REDOVNA DJELATNOST 50.000,00 KUD je ostvario 7 nastupa u Gradu Splitu za Turističku zajednicu. Svake godine bez naknade nastupa za blagdan sv. Duje. Godišnje imaju 30-ak nastupa. Uvježbavaju 30-ak svirača i 40-ak plesača. Ovakvi ansambli su bili samoodrživi dok je u gradu bilo više proizvodnih firmi, a u zadnjih nekoliko godina potrebna im je pomoć lokalnih zajednica. Riječ je o održivim i postojanim organizacijama čiji članovi, zbog kvalitetnog obrazovanja u tim KUD-ovima, doprinose i izvan KUD-ova doprinese kvaliteti glazbene djelatnosti u gradu. Ove programe je potrebno pomagati zbog trajnog obrazovanja mladeži na razini umijeća, kako ih provode ovi KUD-ovi. 5 20.000,00 kn
KUD BRODOSPLIT FESTIVAL MEDITERANSKIH KULTURA PORTUGAL 2018. 45.000,00 Iz priloženih materijala iščitavaju se dosadašnja  postignuća u afirmaciji identiteta grada i poticanje  djece i mladih u stjecanju odličnih vještina i umijeća i na njegovanje tradicijske kulture. U  potpunosti se podržava dosadašnja i buduća vaša djelatnost. 5 16.000,00 kn
KUD JEDINSTVO OBNOVA VRLIČKE NOŠNJE 43.200,00 Zaštitni znak na repertoaru ovog folklornog ansambla  jest svakako Vrličko kolo s kojim je osvojilo brojna prva mjesta diljem svijeta. Nošnja je stara preko 120 godina, zahtjeva poseban pristup obnovi,  što opravdava potraživana sredstva u cijelosti. Obnovljena nošnja bi se prezentirala na 100-godišnjici društva uz primjerenu medijsku prezentaciju i nazočnost predstavnika institucija. 5 20.000,00 kn
KUD JEDINSTVO 99.GODINA REDOVITE DJELATNOSTI KUD-A JEDINSTVO 220.000,00 Detaljno su kroz prezentaciju, u svojim prostorijama, prikazali djelatnosti kulturno -umjetničkog društva, koji slavi 99. godina postojanja i rada, predstavnicima Vijeća. Sva dosadašnja postignuća i kvaliteta rada ovog kulturno -umjetničkog društva, koji neumorno i entuzijastički radi na očuvanju i promidžbi tradicijske kulture ne samo Splita već i cijele Hrvatske, napominjemo u iznimno lošim uvjetima, je za svaku pohvalu i zaslužuje apsolutnu potporu. 5 75.000,00 kn
KUD JEDINSTVO GOSTOVANJE NA FOLKLORNOM FESTIVALU U MAĐARSKOJ 25.000,00 Nije dobro navedeno trajanje programa, u aktivnostima je obuhvaćen dulji period nego u opisu trajanja projekta. Nedostaje obrazac o partnerstvu, u troškovima nije navedeno za što će biti korišten novac od Grada. U projektnim aktivnostima navodi se i Italija, iako nigdje u prijavnici nije navedena pa nije u potpunosti jasno o čemu je riječ. Jasna je dugoročnost rada KUD-a, kao i posvećenost radu s djecom. Riječ je o programu kojim se promoviraju i Grad Split i Hrvatska na međunarodnoj razini, a kojim djeca stječu motivaciju za rad i međunarodno iskustvo nastupa. U financiranju je projekt većinski oslonjen na sredstva potražena od Grada. 3 4.000,00 kn
KUD SPLITSKE MAŽORETKINJE REDOVNA DJELATNOST SPLITSKIH MAŽORETKINJA 28.300,00 Splitske mažoretkinje uzoran su primjer kvalitetnog, ozbiljnog i kontinuiranog rada s mladima (probe 3 ili 4 puta tjedno). Redovite su sudionice regionalnih i državnih natjecanja, a čak 7 godina za redom su prvakinje Europe. Udruga ostvaruje značajnu odgojnu ulogu, okuplja 82 članice u dobi od 5 do 25 godina. Splitske mažoretkinje redovito sudjeluju na svim značajnim gradskim manifestacijama znakovito obogaćujući njihov sadržaj. 5 10.000,00 kn
KUDŽ FILIP DEVIĆ REDOVNA DJELATNOST ZA 2018. 50.000,00 Nije dobro popunjena prijavnica, spominje se hladni pogon, nisu objašnjeni troškovi, ni ciljevi i kriteriji. 1 10.000,00 kn
KUDŽ FILIP DEVIĆ SVEČANI KONCERT U HNK SPLIT – PROSLAVA JUBILARNIH KLAPSKIH OBLJETNICA 30.000,00 Nije dobro popunjena prijavnica, spominje se hladni pogon, nisu objašnjeni troškovi, ni ciljevi i kriteriji, sredstva koja se traže u potpunosti se odnose na Grad Split. Nedostaju reference provoditelja i detaljan opis aktivnosti. 1 0,00 kn
KUDŽ FILIP DEVIĆ MEĐUNARODNI FESTIVALU FOLKLORA I KULTURNOG STVARALAŠTVA U KARLOVIM VARYIMA 25.000,00 Nedostatno opisano, nije specificiran ni program ni troškovi, u prijavnici se navodi da je riječ o održavanju hladnog pogona. Nije jasno naznačeno kako će se promovirati i postići vidljivost, niti više detalja o samom međunarodnom festivalu o kojem je riječ. Nedostaju reference provoditelja. 1 0,00 kn
KULTURNO UMJETNIČKA UDRUGA UZGON UZGON – FFT KAZALIŠNA SEZONA 2018. 120.000,00 Prijava je vrlo detaljno napisana po pitanju navođenja sadržaja. Veliki nedostatak prijave su dvije bitne stvari: 1. Nije jasno koji su kapaciteti udruge za provođenje opisanih programa; 2. U opisima predstava navedena su pojedinačna imena, a troškovnik je sastavljen okvirno, bez da se zna na koga se pojedine stavke odnose. Na taj način nije moguće financirati projekte. Od Grada se traži financiranje putnih troškova za gostujuće umjetnike, honorari za izvođače, troškovi najma opreme, troškovi promocije i potrošnih materijala, te honorari za tehničko osoblje. Koji su onda resursi kojima raspolaže udruga UZGON? Navedene su brojne organizacije s kojima su imali suradnju, a nije navedena niti jedna od koje se traži novac, osim Grada Splita i Ministarstva kulture bez navođenja zatraženog iznosa. Nigdje se ne navodi održivost predstava i nema naznake mogućnosti stjecanja vlastitih sredstava. Napomenuta suradnja s obrazovnim ustanovama mora imati priloženu dokumentaciju o kojim je ustanovama riječ, koje su kvalifikacije navedenih osoba za provođenje programa s učenicima i koji su uvjeti prostora u kojima se izvodi taj proces. 2 4000,00 kn
KUU ROMB MOLLY SWEENEY 40.000,00 Program je temeljito i cjelovito objašnjen. Reference provoditelja su priložene, kao i detaljan plan i opis programa. Program uključuje marginaliziranu skupinu slijepih i slabovidnih osoba, teži razvoju nove publike dovođenjem predstave do rubnih dijelova grada, kao i u druga mjesta unutar SDŽ. Program ima jasan i dobro razrađen operativni plan, kao i ekonomično osmišljen financijski plan i suradnju s udrugama i institucijama. 5 10.000,00 kn
LIKOVNI ODJEL UMJETNIČKE AKADEMIJE BACH 333 – 7. DANI BACHA U SPLITU 36.900,00 Glazbeni odjel UMAS-a naveden je kao predlagatelj ovog programa, a u prijavnici je navedeno da prijavitelj nema nijednu zaposlenu osobu. Program ima međunarodni karakter, postavlja Split na mapu gradova koji obilježavaju dane Bacha, pruža se prilika mladima i učenicima za sudjelovanje i usavršavanje. 4 9.000,00 kn
PJEVAČKO DRUŠTVO MARJAN PJESMA GRADU 10.000,00 Pjevački zbor društva „Marjan“ njeguje tradicionalne napjeve i dalmatinske šansone, što nije jači znak čuvanja naše baštine. Među očekivanim rezultatima navode i edukaciju publike što je upitno obzirom na sadržaj koji nude. Ciljevi odaju uopćenost („očuvanje tradicionalnih napjeva i dalmatinske šansone, približiti baštinu mladim ljudima“). Pohvalnim ocjenjujemo humanitarne nastupe koje društvo aktivno njeguje. 2 2.000,00 kn
PLAY DRAMA GODIŠNJI PROGRAM KAZALIŠTA PLAYDRAMA U 2018. 300.000,00 Vijeće u kulturi je raznolikost programskih djelovanja pozitivno ocijenilo. Promoviranje suvremenog kazališta te približavanje što većem broju korisnika kreativni umjetnički proces, osobito djeci i mladima, svakako je u cilju kulturnog života našeg grada. Godišnji program u 2018. je detaljno obrazložen (priložena je sva potrebita dokumentacija), kao i  jasno osmišljen plan djelovanja prema publici. Troškovnik je  ekonomično planiran i  iz kojeg je razvidno da su tu uključene i dvije plaće za 2 stalno zaposlena djelatnika. Dosadašnja postignuća, programska vidljivost te medijska popraćenost, ukazuju na osmišljenost vizije za dugoročno djelovanje. 5 140.000,00 kn
PLESNA UDRUGA “TIRAMOLA” PLESNI TJEDAN U KOMIŽI 2018. 45.950,00 Prijava je detaljno opisana s kvalifikacijama voditelja, ali je njeno zbivanje u potpunosti u drugom gradu (Komiži). Puni iznos troškova se potražuje od Grada Splita, a ne navode se koji su drugi izvori od kojih su tražena sredstva. Traže se sredstva za već prijavljeni projekt „Vaše vrijeme je isteklo“. Nema nikakve naznake o održivosti projekta, o daljnjoj ili ikakvoj suradnji sa školom, roditeljima ili zajednicom, a to je nužno u bilo kojim prijavama koje uključuju rad s djecom. 1 0,00 kn
PLESNA UDRUGA “TIRAMOLA” SUVREMENA PLESNO-CIRKUSKA PREDSTAVA “ZEMLJA ČUDESA” 22.000,00 Prijava je detaljno opisana s kvalifikacijama voditelja, a od Grada Splita se potražuju sredstva za produkciju premijere u Splitu (predstava ima planirana gostovanja). To je naznačeno u zahtjevu, ali nije specificirano u opisu troškova. Sadržaj predstave je zanimljiv. Obzirom da udruga planira reprizirati predstavu, preporučamo da se jave na idući natječaj Grada. Ovaj put je Vijeće mišljenja da bi trebalo financirati drugu predstavu istog prijavitelja 3714 “Vaše vrijeme je isteklo”. 3 0,00 kn
PLESNA UDRUGA “TIRAMOLA” SUVREMENA PLESNA PREDSTAVA “VAŠE VRIJEME JE ISTEKLO” – PRODUKCIJA I PREMIJERA 20.000,00 Program predstave je obrazložen, a sadržaj ukazuje na moguću kvalitetu konačne izvedbe, Troškovi su realni, a od Grada se traži sufinanciranje. Nije jasan broj izvedbi u Splitu (radi li se samo o premijeri)? Predviđena su tri gostovanja i prijava na natječaj Platforma mladih koreografa. 5 8.000,00 kn
POZITIVNA SILA CIRCUSNEXT PLATFORM 50.000,00 Djelatnost ove Udruge osmišljena je na načina da se organiziraju i vode radionice interdisciplinarnog sadržaja na području izvedbenih umjetnosti. Kroz različite edukacije članovi bi trebali steći određena znanja u poticanju pozitivnog pristupa životu te bi u tu svrhu išli u posjet bolnicama, vrtićima, školama i drugim ustanovama pa je samim time jasno definiran projektni tim i obveze njihovih članova. Stvaranjem suvremenog cirkusa u RH ostvarila bi se organizacijska i financijska stabilizacija Udruge kao i održivost projekta. Stavljanjem splitske kulturne ponude u europski kontekst te suradnja s navedenim partnerima su obećavajući. 5 20.000,00 kn
POZITIVNA SILA HALA 100 – REZIDENCIJSKI CENTAR ZA SUVREMENI CIRKUS 86.500,00 Program je kvalitetan, ali je Vijeće spremnije poduprijeti većim iznosom drugi program istih prijavitelja „CIRCUSNEXT PLATFORM“. 3 14.000,00 kn
QUEERANARCHIVE QUEER KONCERTI 22.000,00 Grad ne može financirati u punom iznosu (nema drugih izvora financiranja) honorare (osobnu zaradu) trima sastavima i sve prateće troškove (putni troškovi, smještaj, promociju, opremu, vođenje knjigovodstva, dizajn propagandnih materijala i koordinaciju projekta). Ni o kakvim drugim izvorima prihoda se u prijavi ne razmišlja. Ovakvi projekti su neodrživi. 1 0,00 kn
RIŠPET – LGBT UDRUGA SPLIT SAJAM LJUBAVI 22.680,00 Program obuhvaća aktivnosti kao popratni program uz ovogodišnji Split Pride, a uključivat će radionice, tribine, aukcije za pomoć napuštenim životinjama i zabavni program (koncert, nastup DJ-eva). Program se obraća marginaliziranim i manjinskim skupinama pošto je riječ o popratnom programu Split Pride-a, ali se radionicama i zabavnim programom otvara široj zajednici i time pridonosi prožimanju te dvije skupine educiranjem javnosti i zajedničkim aktivnostima. Program ne ovisi jedino o sredstvima zatraženima od Grada, ali nije navedeno za što su točno namijenjena zatražena sredstva. Sajam obuhvaća radionice i sadržaje koji su već prisutni u Splitu kroz djelovanje različitih pojedinaca i organizacija navedenih u programu, pa je moguće da će to umanjiti atraktivnost. Nisu navedene reference provoditelja. 3 0,00 kn
SCHOLA CANTORUM SPLIT SCHOLA CANTORUM SPLIT: GODIŠNJA DJELATNOST 55.000,00 Schola cantorum ima cijelu godinu redovite nastupe u Gradu Splitu (barem jednom mjesečno). Surađuju s različitim umjetnicima u gradu i ostvaruju vrhunske rezultate na domaćoj i međunarodnoj razini (višegodišnja zlata na prvorazrednim međunarodnim zborskim natjecanjima, dvije godine za redom dirigentica im je bila proglašena najboljom u svim kategorijama). Ostvaruju brojnu međunarodnu suradnju sa srodnim sastavima kojima osiguravaju i organiziraju nastupe u Splitu. Redovito organiziraju nastupe po manjim mjestima na području Dalmacije. Nemaju svojih prostorija u kojima djeluju. Ansambl je itekako održiv, a publika im se stalno povećava. 5 40.000,00 kn
SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO TRIGLAV SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 2018. 12.500,00 Od Grada se traži ukupan iznos troškova. Nije jasno na koju se aktivnost troškovi odnose (dramsku, likovnu ili glazbenu). Troškovi bi mogli biti realni ako se odnose i samo na jednu aktivnost. Sve stavke prijave su slabo obrazložene. 2 1.000,00 kn
SPLITSKI GUDAČKI KVARTET DECENTRALIZACIJA KONCERTNE SEZONE SPLITSKOG GUDAČKOG KVARTETA 2018. 53.000,00 Splitski gudački kvartet za cijelu godinu nudi samo 1 program koji bi izveo u 4 župne crkve na gradskoj periferiji. Pod ciljanom skupinom navodi se „djeca svih uzrasta, lošijeg imovinskog stanja i roditelji kojima treba razbiti predrasude o slušanju i povlaštenosti prisustvovanju koncertima klasične glazbe“. Vrlo je diskutabilno, čak i uvredljivo tako okarakterizirati ljude izvan središta grada. Članovi kvarteta bi „održali i predavanje o gudačkim glazbalima i proveli anketu na temelju koje bi izradili priručnik o reakcijama ciljane skupine“. Pod aktivnošću se navodi „Interaktivni koncert komorne glazbe“, a vrijeme održavanja koncerata u intervalu 1 i po ili 2 i po mjeseca – jedino objašnjenje je rastegnuti sve kroz tekuću godinu. Ciljevi: „sinergična disperzija punktova kulture na udaljenim područjima Grada“ – stječe se dojam da su autoru ove prijave lijepo zvučale strane riječi koje ovdje ne govore puno. 1 0,00 kn
TRAS STUDIO PROPOVIJED: EKSPERIMENT TIJELA, ZVUKA I SLIKE (MULTIMEDIJALNA KAZALIŠNA PREDSTAVA) 15.000,00 Navedeni program nije jasno objašnjen. U ovom projektu ne postoji  jasna struktura upravljanja a obveze njegovih članova nisu jasno definirane.

Riječ je o kvalitetnim umjetnicima, pa smatramo da bi ubuduće trebali predstaviti jasniju strukturu.

3 2.000,00 kn
UDRUGA DANSING “NAŠA ANNIE” 49.000,00 Nedefiniran i uopćen program bez jasno definiranog projektnog tima i obveze njegovih članova. Nije jasno tko su korisnici i krajnji cilj rada sa djecom te vrijeme rada sa djecom. 1 0,00 kn
UDRUGA MAVENA-36 NJEZINIH ČUDA ISPOD BINE, SOUND ART FESTIVAL 70.000,00 Područje eksperimentiranja sa zvukom je zanimljivo područje koje bi Grad svakako trebalo poticati na neki način. S druge strane, prijavitelji bi trebali biti puno određeniji. Ova prijava je vrlo temeljito razrađena po svim stavkama, ali ima puno nejasnoća. Grad se može odlučiti na skromno financiranje za početak pa ovisno o rezultatima, promisliti o budućoj potpori. 2 6.000,00 kn
UDRUGA MLADIH AKADEMSKIH GLAZBENIKA 9. MAGFESTIVAL, MEĐUNARODNI FESTIVAL KOMORNE GLAZBE 76.000,00 Osam do sad održanih MAG-ovih festivala komorne glazbe osobito je obogatilo splitsku koncertnu produkciju. Svi su se održali u Muzeju grada Splita, a ulaznica je posjetiteljima omogućila i razgledavanje Muzeja kao i stalnoga postava Galerije E. Vidovića. Jedini festival komorne glazbe Splitu je godinama darivao vrlo vrijedan kulturni sadržaj koji bi ispunio prazninu između Splitskog ljeta i kazališne sezone (prijelaz iz kolovoza u rujan). Dvojezične programske knjižice, letci i panoi znak su brige organizatora prema uvijek brojnoj domaćoj i inozemnoj publici. Ovogodišnji festival sadržavat će 7 koncerata uglednih hrvatskih i inozemnih glazbenika. 5 35.000,00 kn
UDRUGA MLADIH AKADEMSKIH GLAZBENIKA KONCERTI UDRUGE MAG U 2018. 85.000,00 Osma koncertna sezona Udruge MAG nudi 4 solistička recitala (respektabilna imena domaće i inozemne klasične glazbe) i 6 komornih koncerata (vrlo korisna prigoda nastupa studentima Umjetničke akademije). Tijekom cijele godine, sa stankom u ljetnim mjesecima, planiran je 1 koncert mjesečno. Udruga MAG se već niz godina potvrđuje značajnim čimbenikom kulturnog života grada. Okuplja mlade akademske glazbenike kojima daje mogućnost solističkog ili komornog javnog nastupa. Splitska koncertna publika je odavno prepoznala ta hvalevrijedna nastojanja, pa se MAG-ovi koncerti redovito odlično posjećeni. Udruga MAG omogućava mladim akademskim glazbenicima, pogotovo onima koji su svoje obrazovanje stjecali u Splitu, predstavljanje splitskoj publici i nužnu vidljivost u koncertnoj djelatnosti. Nužnost ovakve organizacije trebao bi prepoznati Grad sa stalnijim i većim financijskim potporama. Koncerti koji se održavaju u njenom okviru imaju visoku kvalitetu, a neki i iznimnu u usporedbi s vrhunskom svjetskom klasičnom produkcijom. Grad bi trebao prepoznati ove glazbenike i graditi svoj kulturni identitet na njima! 5 40.000,00 kn
UDRUGA PIANO PROJEKT PIANO LOOP FESTIVAL 30.000,00 Djelatnost udruge u protekle se 4 godine potvrdila primjernom organizacijom vrijednih koncerata, festivala, predavanja, seminara, stručnih usavršavanja za glasovirske pedagoge, ali sadržaji su, pokazalo se, namijenjeni i širem krugu ljubitelja glazbe. Kao gosti manifestaciju su uveličali ugledni svjetski pijanisti čime je ostvarena značajna suradnja sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i inozemstvu. Festival je utemeljen na iznimnoj ljetnoj školi pijanista Kemala Gekića. Domaća i inozemna publika redovito puni gledalište Etnografskog muzeja (oko 100 slušatelja po koncertu). Za ovogodišnju manifestaciju najavljen je koncert Danijela Detonija s projektom hrvatske komorne glazbe i recital pijanista Aljoše Jurinića. Priredit će se i natjecanje mladih pijanista s obveznom hrvatskom skladbom. 5 14.000,00 kn
UDRUGA SPLITSKIH GITARISTA KONCERTI SPLITSKOG GITARISTIČKOG KVARTETA U 2018. 28.000,00 Splitski gitaristički kvartet godinama se potvrđuje značajnim splitskim komornim ansamblom. Ugled je stekao u našoj sredini, ali i diljem Hrvatske. Njegovi su članovi plod iznimno kvalitetne splitske gitarističke pedagogije. U tekućoj godini planiraju održati 2 koncerta, jedan baroknog repertoara u crkvi sv. Frane, a drugi u Muzeju grada Splita s djelima hrvatskih skladatelja 20.stoljeća, što posebno pozdravljamo. 5 13.000,00 kn
UDRUGA SPLITSKIH GITARISTA 6. MEĐUNARODNI GITARISTIČKI FESTIVAL DANI KLASIČNE GITARE 70.000,00 Međunarodni gitaristički festival prepoznajemo kao kvalitetnu manifestaciju čija se aktivnost već pet godina potvrđuje vrijednim koncertima, predavanjima, predstavljanjem hrvatskog stvaralaštva za gitaru, seminarima, radionicama i gostovanjima uglednih gitarista. Ovogodišnji festival nudi 6 koncerata značajnih hrvatskih i inozemnih gitarista, a održat će se i međunarodno natjecanje u 3 dobne kategorije. Nedvojbeno, ovom manifestacijom grad Split izrasta u gitarističko središte. 5 26.000,00 kn
UDRUGA SPLITSKIH GITARISTA GOSTOVANJE SPLITSKOG GITARISTIČKOG KVARTETA U ŠPANJOLSKOJ I BUGARSKOJ 30.000,00 Splitski gitaristički kvartet pozvan je na 5. međunarodni ciklus koncerata komorne glazbe u španjolski Torreperogilo kao prvi iz Hrvatske. Na programu koncerta su djela svjetskih majstora. Kvalitetna će izvedba, vjerujemo, dodatno uzvisiti ugled ovog ansambla. S osobitom radošću pozdravljamo gostovanje u Sofiji u povodu predsjedavanja Bugarske Europskom unijom u prvih 6 mjeseci ove godine. U nizu koncerata ponajboljih komornih sastava iz 28 zemalja članica EU, predstavnici Hrvatske izvest će skladbe hrvatskih autora što je bogomdana promocija Hrvatske u Europi. U prijavnici je navedeno da je zatražen iznos iz javnih izvora te da organizator financira honorare i smještaj, a Grad Split mole za pokrivanje troškova putovanja. 5 13.000,00 kn
UMJETNIČKA ORGANIZACIJA ALEPH PROGRAMI 39.150,00 Ova umjetnička organizacija donosi svoju djelatnost u dva dijela. Prvi dio koji se odnosi na koncertnu djelatnost je prihvatljiva u svojoj popularizaciji klasične glazbe i nju  provode akademski glazbenici, čije se biografije  nalaze u privitku. U sklopu koncertne djelatnosti predviđena su dva koncerta koja se namjeravaju realizirati u Milni na otoku Braču i u Skradinu i Solinu, čime bi se svakako obogatila kulturno-glazbena ponuda u Splitu i Dalmaciji. 3 7.000,00 kn
UMJETNIČKA ORGANIZACIJA LICEM U LICE PRIČE IZ BAKINE ŠKRINJE /”SRETAN TI ROĐENDAN BAKO!” 25.000,00 Program Priče iz bakine škrinje postoji već neko vrijeme i pokazao se iznimno korisnim i edukativnim. Radi se o malim scensko – glazbenim formama usmjerenim na ciljnu populaciju: djecu predškolskog i nižeg školskog uzrasta. Predstave su prilagođene malim prostorima (dječji vrtići i škole) te je prihvatljiv odgojiteljima i učiteljima u vremenu socijalizacije i prilagodbe najmlađih. Poučava o moralnim vrijednostima, razvija empatiju, prijateljstvo i jasnu razliku između pravednog i nepravednog. Predstave umjetničke organizacije Licem u lice provode profesionalni glumci. Ipak, kada je riječ o projektima u kojima se radi s djecom, Vijeću je potrebno dostaviti detaljne biografije i kvalifikacije osoba koje sudjeluju u tom radu, vrijeme rada i uvjete prostora u kojima se odvija rad. U troškovniku se, uz Grad Split, ne navode ostali izvori financiranja, a održivost projekta / programa nakon isteka financijske podrške ugovornog tijela, planira se uz samofinanciranjem kroz naplatu ulaznica. 4 7.000,00 kn
UMJETNIČKA ORGANIZACIJA GLAZBENA KREATIVA KLAVIRSKI SEXSTET 15.000,00 Prijavnica pokazuje zamjetne nejasnoće. Ne sporimo kvalitetu izvođača, a vjerujemo i u vrijednost izvedbe, ali nije jasno na koje se troškove prijevoza i smještaja (2.000 kn) kao i  za najam dvorane (3.000 kn) misli, jer nije navedeno gdje bi se koncerti trebali održati. 3 2.000,00 kn
VERBUM D.O.O. PUČE MOJ 13 -2017. (NOSAČ ZVUKA) 13.210,00 Iz prijave je jasna institucionalna sposobnost prijavitelja, relevantnost programa, održivost, proračun i prednosti u financiranju. Ovakav vid manifestacije u kojoj sudjeluju aktivne glazbene izvođačke skupine potpomaže održavaju tradicijske kulture u aktivnom/izvođačkom i povijesno dokumentarističkom segmentu uz minimalna uložena sredstva. 5 0,00 kn
VERBUM D.O.O. GLAZBENI DIO PROGRAMA MANIFESTACIJE »DANI KRŠĆANSKE KULTURE« 90.120,00 Iz prijave je jasna institucionalna sposobnost, održivost, relevantnost programa i razlozi prednosti u financiranju zbog doprinosa identitetu grada i vrhunskoj izvođačkoj umjetnosti mladih hrvatskih (i Splitskih) umjetnika. Organizacija ima jedan od najskromnijih proračuna po broju sudionika i organizacijskoj složenosti. 5 15.000,00 kn
WLADIMR KOSSJANENKO GLAZBENE VEČERI U MUZEJU GRADA SPLITA 2018. 25.865,00 Sukladno evaluacijskim kriterijima prijavitelj je pokazao dovoljno iskustva i stručnog kapaciteta za provođenje planiranih programa koji uključuju sudjelovanje stranih gostiju (Austrija, Njemačka, Rumunjska) za program koji objedinjuje i umjetničke kapacitete splitske scene a za obilježavanje 100-te obljetnice C. Debussya te prezentaciju rijetko izvedenih dijela Dragonettija i Glinke. Ovaj program Vijeće podržava s najvišom ocjenom sa željom da se u budućim programima uvrste i hrvatski autori u svrhu što kvalitetnije prezentacije domaće kulturne baštine. 5 10.000,00 kn
WOLFMAN J.D.O.O. 5. REVIJA URBANE KULTURE – EVO RUKE! 200.000,00 Iz prijave je jasna održivost programa i prethodna postignuća. Riječ je o programu koji uključuje manifestacije koje su dostupne svima jer je ulaz slobodan. Održivost programa nije dovoljno obrazložena, a nedostaje detaljan opis troškova za koje su zatražena sredstva od Grada. Nedostaju reference provoditelja, a nisu navedeni ni program ni očekivani izvođači za 2018. godinu. 3 0,00 kn
WOLFMAN J.D.O.O. “TURNEJA TRI GRGURA 2018.” 90.000,00 Vijeće u kulturi je uvidjelo vašu kvalitetu i provedivost programa koji ste nastojali obrazložiti navodeći  promociju grada Splita i stručne reference provoditelja programa. S obzirom na to da se  manifestacija bazira na suradnji triju gradova, a podrazumijeva sadržaje i programe iz različitih umjetničkih područja (književne tribine, filmske projekcije, likovne i foto izložbe), otvara se mogućnost  detaljnije razrade programa u kontekstu potražnje sredstava, kako bi se ovaj uistinu zahtjevan projekt mogao realizirati. 3 12.000,00 kn
WOLFMAN J.D.O.O. “ZLATNI GRGUR 2018.” 20.000,00 Vijeće u kulturi podržava dijelom vaš programski sadržaj koji se odnosi na izvedbeni plan i edukativni  rad s najmlađim uzrastom glazbenika u jazz, blues i klasičnoj glazbi. U samom programu rada nedostaju životopisi osoba koje bi radile s navedenim uzrastom, a što je u ovom slučaju od iznimne važnosti. Predlažemo da se tu povežete i s drugim institucijama koje se bave obrazovanjem mladih glazbenih umjetnika te i na taj način osigurate potrebita sredstva. S obzirom na to da programski sadržaj mora imati jasne ciljeve i kvalitetan održivi financijski plan, kako bi se dokazala profiliranost i osmišljenost vizije za dugoročno djelovanje, ovaj će projekt još trebati razraditi. Prijava je nejasna: ne zna se tko žirira, ne zna se kako, a ni koji su kriteriji. 2 0,00 kn
WOLFMAN J.D.O.O. 8. SPLIT BLUES FESTIVAL – IN MEMORIAM JADRAN ZLODRE GOBBO 204.000,00 Organizator je dužan uskladiti termine koncerata sa Splitskim ljetom! Split Blues festival je pružao kvalitetni program i organizaciju na području zabavne glazbe dok su se događanja odvijala na Prokurativama. Prijavljeni obračun je preopćenit, pogotovo za manifestaciju koja toliko dugo traje. Od Grada se traže preveliki iznosi. Trebalo bi ih bolje  obrazložiti, ali i dugoročnije planirati održivost festivala. Isti organizator (profitno trgovačko društvo) prijavio je 5 projekata za dodjelu sredstava. Obzirom na dugogodišnji rad i potporu grada u prostoru i financijama, trebalo bi prikazati detaljniji financijski plan koji ukazuje na dugoročnost i održivost projekta, pogotovo kada postoji medijska popraćenost zbivanja. 3 50.000 kn  
WOLFMAN J.D.O.O. 1. SPLIT OPEN JAZZ FAIR 250,000,00 Polazeći od činjenice da gradu Splitu uistinu nedostaju manifestacije koje u ovom projektu predlažete, Vijeće za kulturu ga podržava. Provedivost programa s jasno definiranim nadnevcima održavanja kao i imenima izvođača, ukazuje na ozbiljnost i  provedivost  manifestacije. Uvidom u  vaš troškovnik, napominjemo da će svakako biti potrebno pronaći dodatne izvore financiranja, kako bi realizacija  manifestacije bila moguća i u budućnosti. Isti organizator (profitno trgovačko društvo) prijavio je 5 projekata za dodjelu sredstava. Obzirom na dugogodišnji rad i potporu grada u prostoru i financijama, trebalo bi prikazati detaljniji financijski plan koji ukazuje na dugoročnost i održivost projekta, pogotovo kada postoji medijska popraćenost zbivanja. Prijavljena imena su obećavajuća, ali troškovnik nije detaljno razrađen, pa nije jasno što bi točno Grad Split trebao financirati. 3 50.000 kn  
ŽENSKA KLAPA KOLURA REDOVNA DJELATNOST 3.000,00 Iz prijave nije jasno koliko je puta klapa sudjelovala u javnim i dobrotvornim manifestacijama Grada Splita. Tomu bi trebalo posvetiti pozornost u idućoj prijavi. Glazbeni dio ovog projekta dijelom spada i u zabavnu glazbu (u produkcijskom smislu) pa se mogu naći druge vrste financijskih potpora. 1 0,00 kn  

 

 

 

 

 

 

VIJEĆE ZA KNJIGU, NAKLADNIŠTVO I BIBLIOTEČNU DJELATNOST

 

 

Vijeće u kulturi za knjigu, nakladništvo i bibliotečnu djelatnost razmatralo je 95 programa, koji su zadovoljili sve natječajne uvjete. Ukupna financijska potraživanja programskih aplikacija na javnim potrebama u kulturi Grada Splita za 2018.godinu za knjigu, nakladništvo i bibliotečnu djelatnost iznosila je 3.391.908 kuna. Vijeće u kulturi za knjigu, nakladništvo i bibliotečnu djelatnost detaljnim uvidom u programsku dokumentaciju i njen sadržaj prihvatilo je 39 programa, koji su zadovoljili kriterije.

 

Ukupan proračun prihvaćenih programa iznosi 1.091.000 kuna.

 

 

Opći kriteriji:

Vijeće za knjigu, nakladništvo i knjižničnu djelatnost Grada Splita nije razmatralo prijavnice koje:

 • nisu dostavljene elektroničkom poštom,
 • su bile nepotpune odnosno u prijavnicama i pratećoj dokumentaciji nije bila popunjena sva predviđena polja s točnim podatcima,
 • nisu dostavljene u roku predviđenom Javnim pozivom,

 

Tehnički standardi

Podnositelji prijava izravno su trebali popuniti obrasce na mrežnoj stranici Grada (www.split.hr) s naznakom za:

 • nakladništvo (knjige, elektroničke knjige i časopisi),

Svu svoju dokumentaciju koju je predao uz prijavu, a koja je navedena kao obvezna u kriterijima Vijeća, prijavitelj je morao navesti u elektroničkoj prijavnici u rubrici – popis dokumentacije – bez obzira što je te dokumente poslao i u papirnatom obliku (recenzi-ja/e, ispis 10 kartica teksta,10 pjesama).

 

KRITERIJI ZA NAKLADNIŠTVO

 1. Knjige

Knjiga je mogla biti objavljena u papirnatom ili elektroničkom obliku (.epub, .fb2, .txt, .pdf i drugim formatima),

Prednost za dobivanje sredstava imale su knjige koje promiču i unaprjeđuju kulturu, znanost i obrazovanje u gradu Splitu.

Stručno ili znanstveno djelo trebalo je imati dvije recenzije, a književno jednu. Svaki rad morao je u prilogu sadržavati ispis dijela teksta: 10 pjesama za zbirku pjesama i 10 kartica rukopisa za književnu prozu, stručne i znanstvene tekstove.

 

Popis dokumenata koje je trebalo priložiti uz zahtjev za potporu knjizi:

 • kratak životopis autora/ice uz popis važnijih radova ako je već objavljivao/la (do jedne kartice/1800 znakova),
 • 2 recenzije za stručnu ili znanstvenu knjigu, a 1 za književno djelo,
 • ispis 10 pjesama za zbirku pjesama, odnosno 10 kartica teksta za književnu prozu, stručne i znanstvene tekstove,
 • recenzija sinopsisa za stručnu, znanstvenu knjigu ili književno djelo koje je u nastajanju, a očekuje se objavljivanje tijekom godine za koju se dodjeljuju sredstva.

 

 1. Časopisi

Popis dokumenata koje je trebalo priložiti uz zahtjev za potporu časopisu:

 

 1. kratki životopis urednika (pola kartice/900 znakova)
 2. opis časopisa (misiju i ciljeve)
 3. po 1 primjerak zadnjeg broja  časopisa
 4. popis zamisli i izjavu o suradnicima i vremenskom okviru prve objave novoga (neobjavljivanoga) časopisa.

 

KRITERIJI ZA MANIFESTACIJE

Potporu su mogle dobiti manifestacije gradskog, nacionalnog ili međunarodnoga značaja.

Popis dokumenata koje je trebalo priložiti uz zahtjev za potporu manifestaciji:

 • sažetak programa sa svrhom i ciljevima (obvezno navesti svrhu i ciljeve jer se bez toga program neće razmatrati) – do jedne kartice teksta,
 • popis sudionika,
 • prikaz prethodnog rada organizatora – pola kartice teksta.

 

Prednost tijekom vrjednovanja i odobrenja proračunskih sredstava Grada imale su manifestacije koje se održavaju kontinuirano, čiji su rezultati u prethodnim godinama prepoznati vrijednošću za kulturni i znanstveni identitet Splita i Hrvatske, koje predstavljaju kvalitetnu novu inicijativu, čiji programi hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, koje potiču kulturnu i znanstvenu razmjenu u nacionalnim i međunarodnim okvirima i za koje je predlagatelj osigurao sredstva i iz drugih izvora.

Podnositelji zahtjeva koji dobiju potporu za provedbu programa iz Javnih potreba u kulturi Grada Splita obvezuju se da će grb Grada Splita istaknuti na tiskanim materijalima (knjigama i časopisima), publikacijama, programskim knjižicama, plakatima (manifestacije) te na mrežnoj stranici nakladnika/organizatora, na mjestu gdje se govori o programu koji je dobio potporu grada Splita.

 

 

 

 

 

VIJEĆE U KULTURI ZA KNJIGU, NAKLADNIŠTVO I KNJIŽNIČNU DJELATNOST    
NAZIV ILI IME PREDLAGATELJA / NOSITELJ PROGRAMA NAZIV PRIJAVLJENOG PROGRAMA IZNOS KOJI SE POTRAŽUJE OD GRADA SPLITA MIŠLJENJE ČLANOVA VIJEĆA OCJENA VIJEĆA FINANCIJSKI PRIJEDLOG POTPORE VIJEĆA
BIAKOVA KATA LENDIĆ, RAZBUCANA DOTA (KRATKE PRIČE) 24.000,00 Nepotpuna dokumentacija. 0 0,00 kn
BIAKOVA UZVODNO OD VJETRA 15.000,00 Nepotpuna dokumentacija. 0 0,00 kn
BOGDAN ŠUŠNJAR VILLA CARA DIOKLECIJANA U SPLITU   Riječ je o drugom izdanju, Vijeće daje potporu za nova izdanja. 0  

 

0,00 kn

BREŠAN D.O.O POLA STOLJEĆA LIKOVNE POROTE 20.000,00 Nepotpuna dokumentacija. 0 0,00 kn
BREŠAN D.O.O SLIKAR VELEBIT RESTOVIĆ, MALA MONOGRAFIJA 20.000,00 Djelo značajno za Split. Podržati. 4 10.000,00 kn
CENTAR ZA AUTIZAM ZBIRKA DJEČJIH PJESAMA “UBROJI I MENE” 60.000,00 Knjiga je već objavljena. 0 0,00 kn
DADANTI GODIŠNJI PROGRAM – KNJIŽEVNOST 144.600,00 Nije prešao bodovni prag za novčanu potporu Grada. 0 0,00 kn
DADANTI PRIGUŠENA ZAPOVJED SRCA 9.000,00 Nije prešao bodovni prag za novčanu potporu Grada. 0 0,00 kn
DADANTI PUT U SANTA FE 9.000,00 Nije prešao bodovni prag za novčanu potporu Grada. 0 0,00 kn
DADANTI AVIONSKE KOPAČKE 9.000,00 Nije prešao bodovni prag za novčanu potporu Grada. 0 0,00 kn
DRUŠTVO KNJIŽNIČARA U SPLITU (DKST) NAGRADA DUŠAN MANGER 3.000,00 Nije prešao bodovni prag za novčanu potporu Grada. 0 0,00 kn
DRUŠTVO KNJIŽNIČARA U SPLITU (DKST) KNJIŽNIČAR I PO! 2.210,00 Nepotpuna dokumentacija. 0 0,00 kn
DRUŠTVO KNJIŽNIČARA U SPLITU (DKST) REDOVNA DJELATNOST DRUŠTVA KNJIŽNIČARA U SPLITU U 2018. 2.000,00 Nije prešao bodovni prag za novčanu potporu Grada. 0 0,00 kn
DRUŠTVO KNJIŽNIČARA U SPLITU (DKST) GLASNIK DRUŠTVA BIBLIOTEKARA SPLIT 16/2018. 5.000,00 Nije prešao bodovni prag za novčanu potporu Grada. 0 0,00 kn
DRUŠTVO PRIJATELJA KULTURNE BAŠTINE OPSKRBA SPLITA VODOM U PROŠLOSTI – TISAK KNJIGE 35.000,00 Nisu izvršili prethodne obaveze prema Gradu, pa se prijava ne uzima u razmatranje. Tema je zanimljiva i aktualna. 0 0,00 kn
DRUŠTVO PRIJATELJA KULTURNE BAŠTINE ČASOPIS KULTURNA BAŠTINA BROJ 44 – 2018. GODINA 37.000,00 Važan časopis. Nije dostavljen primjerak zadnjeg broja časopisa. 3 10.000,00 kn
DRUŠTVO PRIJATELJA KULTURNE BAŠTINE SPOMENICA NA PROSLAVU 135. OBLJETNICE POHRVAĆENJA SPLITSKE OPĆINE 32.000,00 Nisu izvršili prethodne obaveze prema Gradu pa se prijava ne uzima u razmatranje. 0 0,00 kn
DRUŠTVO ZA ESPERANTO ” SPLIT” UČENJE MEĐUNARODNOG JEZIKA ESPERANTO 5.000,00 Potpora projektu za 100. godišnjicu. Zanimljivo  užem krugu ljudi. 3 3.000,00 kn
HDU “NANAEL” MODRI  HORIZONTI I NJIHOVI ČUVARI 100.000,00 Knjiga je već objavljena i može se naručiti na http://www.modrikavez.eu. 0 0,00 kn
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA-ZNK MEDITERANSKI FESTIVAL KNJIGE 2018. 150.000,00 Ne postoje podatci ni u papirnatom ni u e-formatu, pa nije moguće donijeti  prosudbu. 0 0,00 kn
HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO NAPREDAK SPLIT SLIKOVNICA-POĐI SA MNOM 15.000,00 Nepotpuna dokumentacija. 0 0,00 kn
HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO NAPREDAK SPLIT SLIKOVNICA PRINCEZA LU-MOJA AFRIKA 13.000,00 Nepotpuna dokumentacija. 0 0,00 kn
HULU-SPLIT HULU SPLIT: BIJENALNI KATALOG IZLOŽBENIH AKTIVNOSTI 2016/2017. 15.000,00 Nepotpuna dokumentacija. 0 0,00 kn
HULU-SPLIT TANJA RAVLIĆ 8.000,00 Izložba je već održana. 0 0,00 kn
INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI POWER OF MEDIA: PATRONAGE, REPRESENTATION AND PROPAGANDA IN EARLY MODERN PERIOD (1450.-1800.) 12.645,00 Međunarodni skup. Podržati. 4 10.000,00 kn
INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI OTKRIVANJE DALMACIJE 2018. – TJEDAN ZNANSTVENIH I STRUČNIH DOGAĐANJA 25.484,00 Tjedan znanstvenih i stručnih događanja. Izvrsno. Program  je od interesa za grad Split. 5 25.000,00 kn
INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI OTKRIVANJE DALMACIJE 2018. 25.484,00 Dupla prijavnica, već ocijenjeno – vidi pod brojem 3 0 0,00 kn
INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI DISCOVERING DALMATIA. DALMATIA IN TRAVELOGUES, PICTURES AND PHOTOGRAPHS 34.000,00 Djelo međunarodnog značaja za Split i RH. Podržati. 4 20.000,00 kn
INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI HIPERMAPIRANJE DIOKLECIJANOVE PALAČE_ZBORNIK STUDENTSKIH RADIONICA 15.500,00 Djelo međunarodnog značaja za Split i RH. Zanimljiv zbornik studentskih radionica. 5 10.000,00 kn
INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI HIPERMAPIRANJE DIOKLECIJANOVE PALAČE.
ZBORNIK STUDENTSKIH RADIONICA
15.500,00 Dupla prijavnica, već ocijenjeno – vidi pod brojem 50. _ 0,00 kn
KNJIŽEVNI KRUG SPLIT MANIFESTACIJA KNJIGA MEDITERANA 50.000,00 Manifestacija od posebnog interesa za Split. Poduprijeti. 4 25.000,00 kn
KNJIŽEVNI KRUG SPLIT MANIFESTACIJA MARULIĆEVI DANI 30.000,00 Kulturna i znanstvena manifestacija  od posebnog interesa za Split, međunarodnog karaktera. Zaslužuje potporu Grada. 5 25.000,00 kn
KNJIŽEVNI KRUG SPLIT REDOVNA DJELATNOST KNJIŽEVNOGA KRUGA SPLIT I CENTRA MARULIANUM 771.867,00 Iznos određen za plaće. / 715.000,00 kn
KNJIŽEVNI KRUG SPLIT ZBORNIK SPLITSKI EPIK JERONIM KAVANJIN , O 300.OBLJETNICI 15.000,00 Važan doprinos starijoj hrvatskoj književnosti. 3 5.000,00 kn
KNJIŽEVNI KRUG SPLIT SVETOST I ČOVJEČNOST, JOSIP BRATULIĆ 15.000,00 Vrijedna knjiga i ugledan autor. Radovi koje se želi ukoričiti već su dostupni u zbornicima i časopisima u kojima je autor tijekom godina u kojima su nastajali objavljivao. 0 0,00 kn
KNJIŽEVNI KRUG SPLIT KITA CVITJA RAZLIKOVA, IVAN IVANIŠEVIĆ, PR. AMIR KAPETANOVIĆ 15.000,00 Znanstveno zanimljiv tekst. Ministarstvo znanosti i obrazovanja (20.425,00 kn) i Ministarstvo kulture (12.000,00 kn) dalo potporu za ovaj projekt. 3 7.000,00 kn
KNJIŽEVNI KRUG SPLIT ČASOPIS ČAKAVSKA RIČ 20.000,00 Nepotpuni podatci. 0 0,00 kn
KNJIŽEVNI KRUG SPLIT ČASOPIS MOGUĆNOSTI 35.000,00 Nepotpuni podatci. 0 0,00 kn
KUD JEDINSTVO IZRADA SLUŽBENE MONOGRAFIJE ”PRVIH 100 GODINA KUD-A JEDINSTVO” 40,000,00 Nepotpuna dokumentacija. Vrijedan projekt. Prijaviti za slijedeću godinu kad slave 100 godina. 0 0 kuna
MEANDAR MEDIA D.O.O. KATJA GRCIĆ: PISMA ZITI 15.000,00 Zanimljiv tekst. Neke troškove treba smanjiti. 3 3.000,00 kn
MIKI BRATANIĆ PRIČE IZ KONOBE, KORIJENI, ČA U KONOBI, SIMBIOZA BAŠTINA 81.000,00 Nepotpuna dokumentacija. 0 3.000,00 kn
MISSIA FRANO PRIPREMA I TISKANJE LIKOVNE MONOGRAFIJE FRANO MISSIA – KRONOPIS JEDNOG SLIKARSKOG PUTA 50.000,00 Djelo od iznimne važnosti za grad Split, koji umjetnik (Splićanin) u svom cjelokupnom dugogodišnjem radu i djelovanju na međunarodnoj kulturnoj sceni vjerno predstavlja i, premda u poznim godinama života, uvijek mu se vraća novim radovima i izložbama. 5 25.000,00 kn
MUZEJI IVANA MEŠTROVIĆA RUŽA MEŠTROVIĆ I IVAN MEŠTROVIĆ: PISMA UMJETNICE UMJETNIKU 4.000,00 Od posebnog interesa za grad Split, zanimljivo i vrijedno objavljivanja. 4 4.000,00 kn
MUZEJI IVANA MEŠTROVIĆA IVAN MEŠTROVIĆ U SPLITU (LAKO RAZUMLJIVA KNJIGA) 10.000,00 Od posebnog interesa za grad Split, zanimljivo i vrijedno objavljivanja. 4 8.000,00 kn
MUZEJI IVANA MEŠTROVIĆA KATALOG GALERIJE MEŠTROVIĆ   Važno za grad Split. 3 4.000,00 kn
MUZEJI IVANA MEŠTROVIĆA ISUS U DRVU   Nepotpuna dokumentacija. 0 0,00 kn
NAKLADA BOŠKOVIĆ VL. ZORAN BOŠKOVIĆ BUNK – POTRAGA ZA SLIKAMA 26.000,00 Nepotpuna dokumentacija. 0 0,00 kn
NAKLADA BOŠKOVIĆ VL. ZORAN BOŠKOVIĆ ZBORNIK U ČAST NEDJELJKA MIHANOVIĆA 20.000,00 Podržati. 3 5.000,00 kn
NAKLADA BOŠKOVIĆ VL. ZORAN BOŠKOVIĆ IVAN OTT – TEHARJE, PREDVORJE PAKLA 15.000,00 Zanimljiva tema, podržati. 3 3.000,00 kn
NAKLADA BOŠKOVIĆ VL. ZORAN BOŠKOVIĆ UTVRDE GRADA SPLITA 40.000,00 Tema je od interesa za Grad Split. Nakladniku su odobrena sredstva od Ministarstva kulture u iznosu od 12.000,00 kn. 4 18.000,00 kn
OGRANAK MATICE HRVATSKE U SPLITU OBILJEŽAVANJE 65.OBLJETNICE OSNUTKA OGRANKA MATICE HRVATSKE U SPLITU 200.000,00 Djelovanje Ogranka MH bitno je za Grad Split. 3 10.000,00 kn
PAVO MAJIĆ KNJIGA ROLLING ORANGES, AUTOR PAVO MAJIĆ 25.000,00 Zanimljiva knjiga i autor.  Duhovito. Vrijedno objavljivanja. Tražio, ali nije dobio potporu Ministarstva kulture. 4 15.000,00 kn
POZDRAV IZ DALMACIJE J.D.O.O. MONOGRAFIJA POZDRAV IZ ZABORAVLJENE DALMACIJE 60.000,00 Nepotpuna dokumentacija. 0 0,00 kn
SAŠA KRSTULOVIĆ IZDAVANJE KNJIGE “MOTORIČKI RAZVOJ ČOVJEKA” 33.875,00 Tema je zanimljiva i stručno obrađena. 3 3.000,00 kn
ŠEGVIĆ EDO SPLITSKI MATUN 10.000,00 Vrijedno objavljivanja. Podržati. 4 8.000,00 kn
UDRUGA “BOOKVICA” KNJIŽEVNI PROGRAM BOOKVICA 30.000,00 Splitska književna manifestacija koja daje prostor i neafirmiranim i lokalnim autorima. Troškovnik je netransparentan, honorari prenapuhani. 3 11.000,00 kn
UDRUGA DANTE ALIGHIERI DUŽDEV NALOG ZA UPRAVLJANJEM SPLITOM IZ 1607 GODINE 20.735,00 Tematiziraju se do sada nepoznati dokumenti. Znanstveno  vrijedan povijesni dokument za Split. Podržati. 4 20.000,00 kn
UDRUGA F&ST FANTASTIKON, KONVENCIJA FANTASTIKE, IGRE I ZNANSTVENE FANTASTIKE 44.766,00 Zanimljiva inicijativa.  Manifestacija sa značajnim odstupanjem od dominantnih sadržaja čije postojanje obogaćuje kulturnu ponudu. 3 7.000,00 kn
UDRUGA KURS WRITERS IN RESIDENCE , MARKO MARULIĆ-SPLIT 94.715,00 Netransparentan troškovnik. 3 10.000,00 kn
UDRUGA POMORSKIH KAPETANA KAPETANOV GLASNIK   Vrijedi poduprijeti. 3 4.000,00 kn
UDRUGA PRIČIGIN FESTIVAL PRIČANJA PRIČA PRIČIGIN 2018 40.000,00 Podržati festival. 3 20.000,00 kn
 

UO “ALEPH”  

 

 

PRIRUČNIK ZA FLAUTU   Nepotpuna dokumentacija. Vrijedan projekt. 0 0 kuna
UPI-2M PLUS D.O.O. ENERGIJA: KONTEKSTI I TERITORIJI/ENERGY CONTEXST AND TERRITORIES 20.000,00 Nepotpuna dokumentacija, a tema planetarno važna. 0 0,00 kn
UPI-2M PLUS D.O.O. EUROPAN HRVATSKA 1992.-2017. 22.700,00 Vrijedna monografija. Podržati. 3 9.000,00 kn
VERBUM D.O.O. KNJIŽEVNI PROGRAM MANIFESTACIJE DANI KRŠĆANSKE KULTURE 2018. 52.600,00 Dugogodišnja manifestacija važna za grad Split i RH. Zaslužuje potporu Grada. 5 0,00 kn
VERBUM D.O.O. BENEDICT J. GROESCHEL, BOŽJE SUZE 13.056,00 Zanimljiva knjiga. 3 3.000,00 kn
VERBUM D.O.O. JACQUES PHILIPPE, NAUČITI MOLITI DA BI NAUČIO LJUBITI 15.395,00 Djela sličnog sadržaja u velikom su izboru dostupna hrvatskoj javnosti. 0 0,00 kn
VERBUM D.O.O. FULTON J. SHEEN: ZA SREĆU IZNOVA STVORENI 18.424,00 Djelo svjetski poznatog američkog nadbiskupa, glasovitoga propovjednika i filozofa jednostavnim, originalnim i nenametljivim stilom nudi bezvremensku poruku tumačenja istinske tajne ljudske sreće. 3 6.000,00 kn
VERBUM D.O.O. PAUL O’SULLIVAN: KAKO POSTATI SVETAC NA LAK NAČIN 12.360,00 Nepotpuni podatci. 0 0,00 kn
VERBUM D.O.O. TAYLOR MARSHALL: GUJA I MAČ 28.120,00 Povijesni roman (fikcija),  o životu mladog sv. Jurja i njegove obitelji u vrijeme cara Dioklecijana i progona kršćana, osebujan književni stil zanimljiv i mlađem čitateljstvu. Podržati! 3 5.000,00 kn
VERBUM D.O.O. MICHAEL D. O’BRIEN: LUDA NEW YORKA 23.614,00 Psihološki roman, smješten u doba katastrofalnog rušenja WT centra u New Yorku, zanimljiva fabula povezana pojmom amnezije kao (namjerno) izazvanim stanjem svijesti u borbi dobra i zla. Namijenjeno širem krugu čitateljstva. 3 5.000,00 kn
VERBUM D.O.O. KATEĹINA LACHMANOVĂ, KARIKATURE BOGA 14.316,00 Djelo intrigantna naslova zanimljivo širem krugu čitateljstva. 3 5.000,00 kn
VERBUM D.O.O. AUSTEN IVEREIGH: KAKO RAZGOVARATI O VJERI BEZ PODIZANJA GLASA? 18.740,00 Nepotpuni podatci. 0 0,00 kn
VERBUM D.O.O. FULTON J. SHEEN, BOŽANSKA LJUBAV 12.282,00 Nepotpuni podatci 0 0,00 kn
VERBUM D.O.O. PAUL BOURGET, UČENIK 18.856,00 Nije prešao bodovni prag za novčanu potporu Grada. 0 0,00 kn
VERBUM D.O.O. PAPA FRANJO, SREĆA U OVOM ŽIVOTU 33.484,00 Tekstovi su većinom poznati široj javnosti, pojedinačno objavljivani, citirani i prenošeni putem raznih medija. 0 0,00 kn
VERBUM D.O.O. MILLY GUALTERONI, OSLOBOĐENA IZ PONORA 19.066,00 Nepotpuni podatci. 0 0,00 kn
VERBUM D.O.O. ALEXANDRE HAVARD: STVORENI ZA VELIKODUŠNOST 15.910,00 Nepotpuni podatci. 0 0,00 kn
VERBUM D.O.O. GRZEGORZ GĂ“RNY I JANUSZ ROSIKOĹ, UZDAJ SE! PRIČA O SV. FAUSTINI KOWALSKOJ 45.832,00 Nepotpuni podatci. 0 0,00 kn
VERBUM D.O.O. TESSA AFSHAR, ANĐEOSKI KRUH 24.950,00 Problematizira ulogu žene u društvu! Zanimljiv roman, tema i danas vrlo aktualna. 3 0,00 kn
VERBUM D.O.O. JOSEPH DE BEAUFORT (PRIR.), ŽIVJETI U BOŽJOJ PRISUTNOSTI. BRAT LOVRO OD USKRSNUĆA 11.043,00 Nepotpuni podatci. 0 0,00 kn
VERBUM D.O.O. MICHAEL J. SANDEL, ONO ŠTO NOVAC NE MOŽE KUPITI 18.920,00 Nepotpuni podatci. 0 0,00 kn
VERBUM D.O.O. JOSEPH RATZINGER, LITURGIJSKO SLAVLJE 17.786,00 Zanimljivo užem krugu. 0 0,00 kn
VERBUM D.O.O. IVAN ZLATOUSTI, ESHATOLOŠKI GOVORI I., GOVORI I HOMILIJE O NADI U USKRSNUĆE 14.368,00 Nepotpuni podatci. 0 0,00 kn
VERBUM D.O.O. KAREN KINGSBURY, VRIJEME ZA ZAGRLJAJ 17.761,00 Namijenjeno ljubiteljima “literature samopomoći”. 0 0,00 kn
VERBUM D.O.O. ELISABETH LESEUR, DNEVNIK I MISLI 18.968,00 Nepotpuni podatci. 0 0,00 kn
VERBUM D.O.O. SABATINA JAMES, OSUĐENA BEZ ZLOČINA 20.406,00 Djelo vrlo bitne aktualne tematike, biografski istinski proživljeno, svjetski poznate autorice zanimljiva i potresnoga životnog vrtloga. Važnost sadašnje autoričine aktivnosti u borbi za ravnopravnost žena u islamu potvrđuje se i u ovom djelu. 4 7.000,00 kn
VERBUM D.O.O. RYSZARD LEGUTKO, DEMON U DEMOKRACIJI: TOTALITARNA ISKUŠENJA U SLOBODNIM DRUŠTVIMA 18.542,00 Nepotpuni podatci. 0 0,00 kn
VERBUM D.O.O. JOHN POLKINGHORNE, VJERA U BOGA U DOBA ZNANOSTI 23.833,00 Namijenjeno užem (znanstvenom) krugu čitateljstva 0 0,00 kn
VERBUM D.O.O. ULF EKMAN, VELIKO OTKRIĆE 20.948,00 Zanimljivo užem krugu 0 0,00 kn
VERBUM D.O.O. FABIO ROSINI, SAMO LJUBAV STVARA 20.037,00 Nepotpuni podatci. 0 0,00 kn
VERBUM D.O.O. FABRICE HADJADJ, KAKO DANAS GOVORITI O BOGU? 19.964,00 Nepotpuni podatci. Namijenjeno užem krugu čitateljstva. 0 0,00 kn
VERBUM D.O.O. ROBERT H. BENSON, SPIRITISTI 23.074,00 Nepotpuni podatci. 0 0,00 kn
VERBUM D.O.O. ALESSANDRO D’AVENIA, ONO ŠTO PAKAO NIJE 22.408,00 Suvremena tema, zanimljiva i nenametljivo poučna i mlađoj populaciji, osebujan književni stil. 3 5.000,00 kn
VERBUM D.O.O. JULIE KLASSEN, UČITELJEVA KĆI 30.944,00 U nazivu projekta/programa naslov djela ne odgovara ispisu teksta. 0 0,00 kn

VIJEĆE ZA MUZEJSKO-GALERIJSKU I LIKOVNU DJELATNOST

 

Vijeće u kulturi za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost razmatralo je 76 programa, koji su zadovoljili sve natječajne uvjete. Ukupna financijska potraživanja programskih aplikacija na javnim potrebama u kulturi Grada Splita za 2018. godinu za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost iznosila je 3.085.053 kuna. Vijeće u kulturi za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost detaljnim uvidom u programsku dokumentaciju i njen sadržaj prihvatilo je 52 programa, koji su zadovoljili kriterije.

Ukupan proračun prihvaćenih programa iznosi 1.020.000 kuna.

Opći kriteriji:

Vijeće u kulturi nije razmatralo prijavnice koje:

 • nisu dostavljene isključivo elektroničkom poštom,
 • koje su bile nepotpune odnosno u prijavnicama i pratećoj dokumentaciji nisu bila popunjena sva predviđena polja s točnim podatcima,
 • nisu dostavljene u roku predviđenom javnim pozivom.

 

Posebni kriteriji:

 

 • Svaki prijavljeni projekt već u prijavnici morao je imati navedeno ime stručne osobe koja ga potpisuje kao kustos projekta. Ime je moralo biti relevantno u stručnim krugovima.
 • Obavezno je bilo navesti muzejsko-galerijski ili javni prostor u kojem će se likovni program odvijati. U obzir se uzimalo samo prostore koji udovoljavaju uvjetima za obavljanje muzejsko-galerijskih djelatnosti.
 • Prijavnice su trebale biti dostavljene u predviđenom roku, sve naknadne se nisu razmatrale.
 • Svaki izložbeni projekt morao je imati odgovarajući katalog (u obzir su dolazili i skromniji formati, ali je predgovor izložbi, popis radova i biografija autora s barem jednom fotografijom bio najmanje što se zahtjeva).
 • Kandidati kojima je projekt višegodišnji obvezni su bili dostaviti izvješće o radu na sljedeći način: za prethodnu godinu uz Prijavnicu trebalo je priložiti financijsko izvješće o dijelu projekta koji je ostvaren, uz to financijski i poslovni plan za tekuću godinu i pretpostavljeni plan dinamike izrade projekta do njegova završetka. Uz to nužno je bilo dostaviti Vijeću referentne materijale za do tada realiziranu fazu projekta.
 • Za programe koji se događaju u muzejsko-galerijskim ustanovama kandidati su trebali donijeti pismenu potvrdu vlasnika/korisnika prostora o suradnji.
 • Svaki projekt trebao je imati detaljno specificirani troškovnik (obrazac proračuna), a uz sredstava Grada preporučeno je bilo aplicirati se i na druge izvore financiranja.
 • Prioritet u odlučivanju o financijskoj potpori Grada Vijeće će je dalo onim projektima/izložbama koji su značajni za likovnu kulturu Splita i događaju u gradu Splitu.
 • Ako je riječ o iznimno vrijednom umjetniku/umjetnicima, koji se predstavlja/ju u drugim hrvatskim gradovima ili u inozemstvu, Vijeće u kulturi je financijski podržalo projekt uz obavezu postavljanja istog i u Splitu.
 • Predloženi izložbeni projekti uz nedvojbenu likovnu vrijednost morali su ponuditi nove, a ne već viđene sadržaje (umjetnička ostvarenja) i zanimljive autorske koncepte.
 • Korisnik se obvezuje, ako dobije sredstva za provedbu programa iz Javnih potreba u kulturi Grada Splita, da će grb Grada Splita istaknuti na tiskanim materijalima, publikacijama, programskim knjižicama, web stranici i sl.

 

 

VIJEĆE U KULTURI ZA MUZEJSKO-GALERIJSKU I LIKOVNU DJELATNOST
NAZIV ILI IME PREDLAGATELJA / NOSITELJ PROGRAMA NAZIV PRIJAVLJENOG PROGRAMA IZNOS KOJI SE POTRAŽUJE OD GRADA SPLITA MIŠLJENJE ČLANOVA VIJEĆA OCJENA VIJEĆA FINANCIJSKI PRIJEDLOG POTPORE VIJEĆA
1. GIMNAZIJA MEĐUNARODNA IZLOŽBA FOTOGRAFIJA S TEMOM VEZE/CONNECTIONS 6.000,00 Vijeće podržava projekt, a zbog ograničenih sredstava ne možemo financirati učeničke izložbe. 3 0,00  kn
A.A.A. 31. ADRIA ART ANNALE 40.000,00

 

Vijeće smatra da udruga nije pokazala napredak s obzirom na prethodne manifestacije. Podržavanje ove godine, ali ako bude u ovom formatu slijedeće godine manifestacija neće biti podržana. 3 10.000,00 kn
BREŠAN D.O.O CRNO BIJELO U BOJI 25,000,00 Dobar projekt, podržavamo.

 

4 15.000,00 kn
BREŠAN D.O.O RETROSPEKTIVA LUCIJA JELOVAC RICI 20.000,00

 

Među predloženim projektima galerije najmanje zanimljiv projekt. Radi ograničenih sredstava Vijeće ga ne podržava. Predlažemo suradnju s gradskim institucijama. 3 0,00  kn
BREŠAN D.O.O SVATKO NA SVOJOJ STRANI 15.000,00 Dobar projekt, podržavamo u skladu s financijskim mogućnostima. 4 10.000,00 kn
BREŠAN D.O.O. PROVOKATIVNE 70-TE U LIKOVNOM SPLITU 20.000,00

 

Dobar projekt, podržavamo. 4 15.000,00 kn
CENTAR ZA KULTURU ZLATNA VRATA PREMIJERE 2018. 6.800,00 Vijeće projekt smatra vrijednim i podržava ga koliko je u mogućnosti. 4 5.000,00  kn
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE 50 GODINA SPLITA 3 22.460,00

 

Tema je intrigantna, projekt je odlično razrađen, Vijeće ga podržava. 4 20.000,00 kn
FOTOKLUB SPLIT GODIŠNJI PROGRAM 382.320,00

 

Vijeće pozdravlja aktivnost Fotokluba i cijeni njegov rad. U prijavnici treba specificirati troškovnik. Manjka razrađen godišnji koncept, a Vijeće predlaže uključivanje kustosa u njegovo osmišljavanje. 3 100.000,00 kn
FOTUM SAMOBOR IZLOŽBA FOTOGRAFIJA DUŠKE BOBAN U SAMOBORU 8.000,00 Vijeće podržava i cijeni rad umjetnice. Izložba gostuje u drugom gradu, a Vijeće daje prednost događanjima u Splitu, te ne može  podržati projekt. 1 0,00 kn
GALERIJA KULA IGNASI ABALLI 48.000,00 Prijavnica je odlično napisana i precizna. Smatramo kako su pojedine stavke troškovnika precijenjene (npr. tisak). Pozdravljamo dolazak inozemnih umjetnika. Radi manjka sredstava Vijeće ne može financirati ovako skupe projekte, ali će ih preporučiti Gradu Splitu. 5 20.000,00  kn
GALERIJA KULA MICHAEL SNOW 48.000,00 Prijavnica je odlično napisana i precizna. Smatramo kako su pojedine stavke troškovnika precijenjene (npr. tisak). Pozdravljamo dolazak inozemnih umjetnika. Radi manjka sredstava Vijeće ne može financirati ovako skupe projekte, ali će ih preporučiti Gradu Splitu. 5 20.000,00 kn
GALERIJA KULA ANTO KAJINIĆ 25.000,00 Prijavnica je dobro napisana. Radi manjka sredstava Vijeće ne može podržati projekt. 3 0,00  kn
GALERIJA KULA MIGUEL RIO BRANCO 39.000,00 Prijavnica je odlično napisana i precizna. Smatramo kako su pojedine stavke troškovnika precijenjene (npr. tisak). Pozdravljamo dolazak inozemnih umjetnika. Radi manjka sredstava Vijeće ne može financirati ovako skupe projekte, ali će ih preporučiti Gradu Splitu. 4 0,00  kn
GALERIJA KULA IGOR EŠKINJA 22.000,00 Prijavnica je dobro napisana, projekt je kvalitetan i vijeće je odlučilo podržati projekt prema mogućnosti. Smatramo da bi se moglo razmišljati o smanjenju određenih troškova npr. tisak. Očekujemo da se autorstvo cijeni iznad svega. 4 5.000,00 kn
GALERIJA KULA PREDRAG TODOROVIĆ 24.000,00 Prijavnica je dobro napisana, projekt je kvalitetan i vijeće je odlučilo podržati projekt prema mogućnostima. 4 5.000,00 kn
GALERIJA KULA VLADO MARTEK 42.000,00 Izvrstan projekt, ali pojedine stavke u troškovniku valja prepraviti, manjka honorar umjetniku. 4 20.000,00 kn
HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD DRVENE ROMANIČKE VRATNICE SPLITSKE KATEDRALE 60.000,00 Projekt je iznimno kvalitetan, a zbog ograničenih sredstava ne možemo ga podržati kako zaslužuje. 4 30.000 kn
HULU SVJETLO BOŽIĆA 8.900,00

 

Vijeće će podržati izložbu u skladu sa mogućnostima. 4 4.000,00 kn
HULU REDOVNA GODIŠNJA DJELATNOST 420.682,40 Održavanje hladnog pogona. 4 350.000,00 kn
HULU RETROPSEKTIVA 40 GODINA DUBRAVKA VOJNOVIĆ 28.950,00 Vijeće ne podržava izložbu i predlaže organiziranje u suradnji s nekom gradskom institucijom. 3 0,00 kn
HULU GODIŠNJI PROGRAM SALON GALIĆ 269.110,00

 

Vijeće podržava program prema mogućnostima. 4 35.000,00  kn
HULU DIOKLECIJANOVI PODRUMI 161.110,00

 

Vijeće podržava program prema mogućnostima. 4 15.000,00 kn
HULU SPLITSKI SALON 105.300,00

 

Vijeće podržava jubilarni Splitski salon. Nismo zadovoljni razradom projekta, manjka popis umjetnika, radova, prijedlog  i suglasnost oko vanjskih lokacija. 3 50.000,00 kn
INFO ZONA MLADI IZLAŽU 50.700 Pozdravljamo projekte i način na koji su predstavljeni Vijeću. Pohvaljujemo suradnju s partnerima i podržavamo u skladu s mogućnostima 4 25.000,00 kn
KULTURA SPLIT UMJETNOST U CENTRU „ART MARKET“ 30,000

 

Vijeće ne može podržati radionice, jer ne spadaju pod našu mjerodavnost.   0,00  kn
KUM ARTO CUBE 12.000,00

 

Nedostaje razrađenost i predstavljanje umjetnika, kustosa, reference, očekuje se više. 2 0,00 kn
KUM RADIONICE 5.000,00

 

Zabavno, edukativno, ali je preopćenito i bez likovnih-izložbenih aktivnosti. 2 0,00  kn
KUM REZ 12.500,00

 

 

Likovno neujednačeno, troškovnik neujednačen, nedovoljno razrađeno, ne podržavamo. 2 0,00  kn
KUM VI TI TO 25.000,00

 

Web platforma, nije predmet razmatranja Vijeća. 1 0,00  kn
KUM VIKK VIRTUALNA IZLOŽBA, DIGITALIZACIJA GODIŠNJIH IZLOŽBI 6.000,00

 

Ozbiljnije i razrađenije napisati projekt, koncentrirati se na manji broj tema. 1 0,00  kn
KUU ROMB STREET ART IZLOŽBA 35.000,00

 

Projekt je nejasan, nerazrađen, troškovnik je nerealan, stoga ga ne podržavamo. Od  udruge Romb očekujemo ambicioznije, razrađenije i cjelovitije projekte. 2 0,00 kn
MUZEJI IVANA MEŠTROVIĆA RUŽA MEŠTROVIĆ I IVAN MEŠTROVIĆ – PISMA UMJETNICE UMJETNIKU 1903. – 1942. 4.000,00 Projekt je vrijedan. Ovo Vijeće ne financira publikacije te ga preporučuje Vijeću za knjigu, nakladništvo i knjižničnu djelatnost. / /
MUZEJI IVANA MEŠTROVIĆA PRIJEVOD I TISAK KNJIGE IVAN MEŠTROVIĆ – POVIJEST ISUSA IZ NAZARETA U DRVU 20.000,00 Projekt je vrijedan. Ovo Vijeće ne financira publikacije te ga preporučuje Vijeću za knjigu, nakladništvo i knjižničnu djelatnost. / /
MUZEJI IVANA MEŠTROVIĆA EDUKATIVNO PEDAGOŠKI PROGRAM U MUZEJIMA IVANA MEŠTROVIĆA 20.000,00 Projekt je vrijedan. 4 10.000,00 kn
MUZEJI IVANA MEŠTROVIĆA KATALOG GALERIJE MEŠTROVIĆ 30.000,00

 

Projekt je vrijedan. Ovo Vijeće ne financira publikacija te ga preporučuje Vijeću za knjigu, nakladništvo i knjižničnu djelatnost. / /
MUZEJI IVANA MEŠTROVIĆA IVAN MEŠTROVIĆ U SPLITU 10.000,00 Projekt je vrijedan. Ovo Vijeće ne financira publikacije te ga preporučuje Vijeću za knjigu, nakladništvo i knjižničnu djelatnost. / /
MUZEJI IVANA MEŠTROVIĆA SANACIJA KAMENOG PLATOA GALERIJE MEŠTROVIĆ 347.621,88 Vijeće ne podržava projekt, građevinske radove prijavite drugoj službi. 1 0,00  kn
MUZEJI IVANA MEŠTROVIĆA IZLOŽBA IVAN MEŠTROVIĆ I OTAVICE 15.000,00 Podržavamo prema financijskim mogućnostima.

 

4 10.000 kn
PLATFORMA 981

 

 

 

 

 

KAD NETKO KAŽE 58.000,00

 

Projekt je kvalitetan i likovno koristan, dobro razrađen,  podržavamo ga u skladu s mogućnostima. 4 20.000,00 kn
QUEERANARCHIVE

 

ČUDNA MLADA HRVATSKA, VIDEO RADIONICE 13.500,00

 

Nema izložbe, galerijski element o kojem jedino Vijeće može razgovarati i donijeti odluku o financiranju. 4 0,00  kn
QUEERANARCHIVE

 

IZLOŽBE 22.600,00

 

Vijeće podržava rad udruge, a izložbe podržava prema financijskim mogućnostima. 4 15.000,00 kn
QUEERANARCHIVE

 

QFEST 17.000,00

 

Smatramo da je projekt u domeni Vijeća za film, medije i multimediju. 3 0,00  kn
QUEERANARCHIVE

 

GRANICE

 

 

 

 

 

35.570,00

 

Vijeće ne podržava i ne financira radionice radi nedostatka sredstava. 3 0,00  kn
SPLIT GRAPHIC MLADA LITVANSKA GRAFIKA 30.000,00

 

Split Graphic je kontinuirana manifestacija koja dovodi kvalitetne umjetnike u Split 4 10.000,00 kn
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA MILAN ZORIČIĆ 4.000,00 Program je kvalitetan, prijavnica je dobro napisana, Vijeće podržava projekt prema mogućnostima. 4 4.000,00 kn
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA POGLED PREMA GORE – JOSIP RADIĆ 5.000,00 Projekt nema likovnu razinu koju Vijeće može podržati. 3 0.00 kn
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA KRATKE PRIČE O ARGONAUTIMA, ROBERT ĆALETA 5.000,00 Prijavnica je dobro napisana, Vijeće  podržava projekt  u skladu s financijskim mogućnostima. 3 2.000,00 kn
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA KLONIRANJE, DRAŽEN PEJKOVIĆ 3.400,00 Prijavnica je dobro napisana. Vijeće podržava projekt i smatra kako zavrjeđuje postavljanje u galeriji Sveučilišne knjižnice. 4 3.000,00 kn
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA IGRA IZA VIDLJIVOGA  – TIHANA KARLOVIĆ I LJILJANA BARKOVIĆ 5.630,00 Projekt nema likovnu razinu koju Vijeće može podržati. Nije naveden kustos. 3 0,00 kn
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA VOLIM CRTANE FILMOVE, DAVOR GOBAC 5.000,00 Prijavnica je dobro napisana, Vijeće  podržava projekt  u skladu s financijskim mogućnostima. 4 3.000,00 kn
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA 20 GODINA U ATELIJERU, HELENA MARDEŠIĆ –SIKORE 5.000,00 Prijavnica je dobro napisana, Vijeće  podržava projekt  u skladu s financijskim mogućnostima. 3 2.000,00 kn
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA RAZLIČITOST U POSTOJANJU, ŽELJKO BUBALO 4.000,00 Prijavnica je dobro napisana, Vijeće  podržava projekt prema financijskim mogućnostima. 3 2.000,00 kn
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA NOĆNI LET ZA JUG  – JAGODA MIHANOVIĆ 3.000,00 Prijavnica je dobro napisana, projekt je kvalitetan, Vijeće ga podržava prema mogućnostima. 4 2.500,00 kn
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU  

SAMOSTALNA IZLOŽBA DNEVNIK ZORANA KAKŠE

 

 

 

 

 

 

7.000,00

 

Prijavnica je dobro napisana, projekt je kvalitetan, Vijeće ga podržava prema mogućnostima. 3 2.000,00 kn
ŠKOLA LIKOVNIH UMJETNOSTI GALERIJA ŠKOLA 84.099,00

 

Smatramo da je ponuđeni program lošiji nego prošlih godina. Izdvajamo kao kvalitetne izložbe, Ivana Perića, Miroslava Radeljaka, Marcellu Zanki i Igora Taritaša. Vijeće podržava ta 4 projekta. Skupna godišnja izložba profesora struke škole likovne umjetnosti Split nema razrađeni koncept ni kustosa izložbe i niti jedan segment po kojem bi vijeće moglo iščitati razinu likovne kvalitete i shodno tome vijeće ne može izložbu verificirati i podržati. Učeničke izložbe Vijeće ne podržava zbog ograničenih financijskih sredstava. Iako mentore smatramo kvalitetnim i stručnim osobama. 3 20.000,00  kn
ŠKOLA LIKOVNIH UMJETNOSTI UMJETNIČKO EDUKATIVNI PROGRAM GALERIJE ŠKOLA ZA 2018. 27.290,00

 

Vijeće ne podržava učeničke radionice radi ograničenih financijskih sredstava. 2 0,00 kn
TONI MEŠTROVIĆ HAKIRANJE SUSTAVA 30.000,00

 

Autorova  izvrsnost je više puta dokazana i vijeće ga podržava. 4 25. 000,00 kn
UDRUGA GET GET MAPPING, MAPIRANJE POVIJESNIH FUNKCIJA 13.000,00

 

Tema je intrigantna i projekt je odlično razrađen, Vijeće ga je odlučilo podržati koliko je u mogućnosti. 4 13.000,00 kn
UDRUGA KAZIMIR SAMOSTALNA IZLOŽBA TANJA DEMAN – POTPOLJENI VRTOVI U GALERIJI MKC SPLIT 25.000,00 Umjetnica je prijašnjim radom pokazala kontinuiranu kvalitetu. Preporučamo prijavu na više adresa. Projekt podržavamo prema financijskim mogućnostima. 4 15.000 kn
UDRUGA KORIBANT LAB A(N)NUS POLITICUS/POLITIČKI GODIŠNJAK 20.000,00 Prijavnica je nepotpuna te ju Vijeće ne prihvaća. 1 0,00  kn
UDRUGA MAVENA – 36 NJENIH ČUDA KUSTOSKA ŠKOLA 23.560,00 Projekt vrijedan i kvalitetan. Zbog ograničenih sredstava Vijeće ne podržava radionice, nego samo izložbenu aktivnost.

 

3 4.000,00 kn
UDRUGA MAVENA – 36 NJENIH ČUDA NMG@ PRAKTIKA GODIŠNJI CIKLUS IZLOŽBI 40.000,00 Vijeće podržava dobar likovni program i autorski tim koji ga izvodi te pozdravlja  suradnju sa UMAS-om. 4 25.000,00 kn
UDRUGA MAVENA – 36 NJENIH ČUDA BARBARA MATEJČIĆ, NE ČUJEM 12.010,00 Vijeće cijeni i podržava rad autorice te ga podržava s u skladu s mogućnostima. 3 4.000,00 kn
UDRUGA ZA KULTURU BEAT MISLAV KATALINIĆ 10.000,00

 

Projekt je kvalitetan, podržavamo ga. 4 4. 500,00  kn
UDRUGA ZA KULTURU BEAT SAŠA STOJANOVIĆ 10.000,00

 

Projekt je kvalitetan, ali ne možemo podržati gostujuće umjetnike. 4 0,00  kn
UDRUGA ZA KULTURU BEAT KAŽIMIR HRASTE 10.000,00

 

Projekt je kvalitetan, podržavamo ga. 4 4. 500,00 kn
UDRUGA ZA KULTURU BEAT MILAN BRKIĆ 10.000,00

 

Projekt je kvalitetan, podržavamo ga. 4 4. 500,00  kn
UDRUGA ZA KULTURU BEAT MLADEN ČULIĆ 10.000,00

 

Projekt je kvalitetan, podržavamo ga. 4 4. 500,00 kn
UDRUGA ZA KULTURU BEAT TISJA KLJAKOVIĆ BRAIĆ 10.000,00

 

Projekt je kvalitetan, podržavamo ga 4 4. 500,00  kn
UDRUGA ZA KULTURU BEAT MARIJA PAPARELLA LEGENTIL 10.000,00

 

Projekt je kvalitetan, podržavamo ga 4 4. 500,00  kn
UDRUGA ZA KULTURU BEAT VLASTA ŽANIĆ 10.000,00

 

Projekt je kvalitetan, podržavamo ga 4 4. 500,00  kn
UDRUGA ZA KULTURU BEAT FILP ROGOŠIĆ 10.000,00 Projekt je kvalitetan, podržavamo ga 4 4. 500,00  kn
UDRUGA ZA KULTURU BEAT  

TURSKA KULA

74.000 Projekt se temelji na multimedijalnim radionicama, a njegov likovni dio nije jasan i ne možemo ga podržati. 1 0,00 kn
UMAS DIZAJNERSKA POČETNICA U SPLITU 5.200,00

 

Projekt je vrijedan i kvalitetan, a kako je riječ o radionici Vijeće ga ne može podržati u cjelini zbog ograničenih sredstava. 4 3.000,00 kn
UMAS ŽIVOT POSLIJE KATASTROFE 6.000,00 Autorski tim se istaknuo  prijašnjim radovima, projekt je kvalitetno predstavljen i vrijedan potpore u  traženom iznosu. 5 6.000,00 kn
UMAS PREMIJERE 12.200,00 Koristan, kontinuiran i promišljen projekt, značajan za studente i akademiju. Podržavamo. 4 10.000,00 kn
UMAS STUDENTSKI SASTANCI TIJEKOM 2018 20.000,00

 

Dobro razrađen projekt koji u budućnosti obećava povezivanje srodnih institucija, a studentima upoznavanje s kolegama za vrijeme školovanja. Podržavamo. 4 10.000,00 kn
UMAS “INTERAKCIJE” – MEĐUNARODNA RADIONICA 23.500 Radionice su odlične ali ih vijeće ne može podržati, jer projektu vijeće ne prepoznaje izložbeni segment. 1 0,00 kn
VERBUM D.O.O. SALON SUVREMENE SAKRALNE LIKOVNOSTI 28.540,00 Program je kvalitetan i dobro pripremljen. Podržavamo ga u skladu s mogućnostima. 4 10.000,00 kn
ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE GRADA SPLITA IZLOŽBA FOTOGRAFIJA – BALETNA SNOVIĐENJA, AUTOR ALJOŠA KRSTULOVIĆ 8.000,00 Projekt je vrijedan. Zamjeramo što je prijavljen samo na proračun grada Splita, nema kustosa i suradnika, stoga ga ne podržavamo. 3 0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIJEĆE  U KULTURI ZA FILM I MEDIJSKU DJELATNOST

 

Vijeće u kulturi za film i medijsku djelatnost razmatralo je 41 program, koji su zadovoljili sve natječajne uvjete. Ukupna financijska potraživanja programskih aplikacija na javnim potrebama u kulturi Grada Splita za 2018. godinu za film i medijsku djelatnost iznosila je 2.347.682 kuna. Vijeće u kulturi za film i medijsku djelatnost detaljnim uvidom u programsku dokumentaciju i njen sadržaj prihvatilo je 23 programa, koji su zadovoljili kriterije.

Ukupan proračun prihvaćenih programa iznosi 550.000 kuna.

 

Vijeće u kulturi za filmsku i medijsku djelatnost (u nastavku: Vijeće u kulturi) razmatralo je programe i predlagalo potpore u područjima filma, medijskih i komplementarnih[2] djelatnosti. Pri donošenju stručnih mišljenja, Vijeće u kulturi davalo je prednost sadržajima od interesa za grad Split i Republiku Hrvatsku, koji uključuju visoku razinu kvalitete i stručne utemeljenosti i koji splitsku i hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog te razvoj civilnog društva. Ovoj skupini također pripadaju sadržaji koji su u protekloj i proteklim godinama pokazali vrijednost i programski kontinuitet, a koji su profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost predlagatelja.

Prednost pri donošenju stručnih mišljenja imali su isključivo ekonomični programi te programi za koje je predlagatelj osigurao dostatnu potporu iz drugih ili vlastitih izvora (ministarstvo, županija, ostali gradovi/općine, sponzori/donatori, strane organizacije i drugo).

Kod donošenja stručnih mišljenja i prijedloga za financiranje programa, Vijeće u kulturi vodilo se i izvršenjem svih podmirenih obveza prema Gradu Splitu od strane predlagatelja programa. Na ocjenu je utjecalo mišljenje o onim korisnicima čiji evaluacijski izvještaji i srodna dokumentacija o namjenskom korištenju sredstava gradskog proračuna ukazuju na sporno izvršenje ugovornih obveza (financijskih i programskih).

Opći kriteriji:

Vijeće u kulturi primijenilo je sljedeće opće kriterije za sva područja koji uključuju:

 • visoku umjetničku razinu,
 • djela splitskih i hrvatskih umjetnika i autora (suvremenih i iz ranijih razdoblja),
 • transparentan i detaljno razrađen prijedlog financijske konstrukcije, odnosno specificirani troškovnik za izvršenje prijavljenog programa,
 • transparentnost i odgovornost u financijskom poslovanju u protekloj godini i u prethodnim godinama.

Posebni kriteriji:

 • programe / projekte kojima se potiče i obogaćuje suvremeno splitsko i hrvatsko filmsko te multimedijalno stvaralaštvo,
 • programe koji predstavljaju kvalitetnu / novu inicijativu za određenu sredinu ili za programe koji svojim dugogodišnjim održavanjem predstavljaju kulturni identitet te sredine,
 • projekte mladih multimedijalnih umjetnika, osobito uz implementaciju multimedijalnog audio-vizualnog segmenta,
 • manifestacije i festivale koji uključuju inovativne i nove formate suvremenog umjetničkog izraza,
 • Vijeće u kulturi nije razmatralo programe kojima se prenose, umnožavaju i/ili digitaliziraju postojeća djela, a da se time ne stvaraju nova umjetnička djela specifična za područje medijske kulture.

Vijeće u kulturi sagledavalo je programe kroz tri potkategorije:

 1. KOMPLEMENTARNE DJELATNOSTI
 2. MEDIJSKA PRODUKCIJA (produkcija filmova, videa, medijskih instalacija …)
 3. FESTIVALI

Uvjeti za MEDIJSKU PRODUKCIJU:

 • sinopsis
 • redateljska koncepcija
 • izjavu o autorstvu
 • scenarij
 • knjiga snimanja (za animirane filmove)
 • plan proizvodnje
 • detaljan troškovnik sa svim stavkama planiranog rashoda
 • biografiju autora, filmografiju, popis nagrada i festivala
 • podaci o producentu
 • ostalo
 • financijsko izvješće utrošenih sredstava za prethodni projekt sufinanciran od strane Grada (ako je korisnik imao sufinanciran projekt u zadnje 3 godine).

Uvjeti za KOMPLEMENTARNE DJELATNOSTI I FESTIVALE:

 • detaljan plan programa (navedeno u obrascu opisa programa))
 • važnost programa za grad Split i za razvoj audiovizualne i medijske kulture
 • cilj programa i očekivani rezultati (navedeno u obrascu opisa programa)
 • u slučaju prijašnjih edicija programa:
 1. podaci o rastu i razvoju manifestacije kroz edicije
 2. broj prodanih karata
 3. broj prijavljenih filmova (za festivale)
 4. broj prikazanih filmova
 5. drugi pokazatelji uspješnosti prijašnjih edicija
 • predano financijsko izvješće utrošenih sredstava za prethodni projekt sufinanciran od strane Grada (ako je korisnik imao sufinanciran projekt u zadnje 3 godine).
 • Korisnik se obvezuje, ako dobije sredstva za provedbu programa iz Javnih potreba u kulturi Grada Splita, da će grb Grada Splita istaknuti na odjavnoj špici ili drugoj primjerenoj poziciji unutar produciranog materijala te u tiskanim materijalima, publikacijama, programskim knjižicama, web stranici i sl. (odnosi se na sve potkategorije).

 

 

 

 

 

VIJEĆE U KULTURI ZA FILM I MEDIJSKU DJELATNOST
NAZIV ILI IME PREDLAGATELJA / NOSITELJ PROGRAMA NAZIV PRIJAVLJENOG PROGRAMA IZNOS KOJI SE POTRAŽUJE OD GRADA SPLITA  

 

 

MIŠLJENJE ČLANOVA VIJEĆA

OCJENA VIJEĆA FINANCIJSKI PRIJEDLOG POTPORE VIJEĆA
CENTAR  ZA KULTURU ZLATNA VRATA FILMSKI PROGRAM U ZLATNIM VRATIMA 130.500,00 Program je od velike kulturne važnosti za grad Split ali smo mišljenja kako je 820.000,00 kn koje grad godišnje dodjeljuje za rad Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata dostatno za uspješan rad i realizaciju programa. 2 0,00 kn
DOKUMENT FILM OBLUTAK FILMSKA

DOKUMENTACIJA O DOMOVINSKOM RATU

107.000,00 Vrlo kompleksan i opsežan projekt, dokumentarno i povijesno vrlo značajan i vrijedan. Pošto ovo Vijeće daje primat projektima od visoke umjetničke vrijednosti (koje ovaj arhivsko-dokumentaristički projekt nema) predlažemo potražiti financiranje kroz HAVC, Državni arhiv ili Ministarstvo branitelja koje bi moglo pokazati velik interes za projekt ovakvog opsega. Upravo je i opseg snimljenog materijala problem kroz financiranje Javnih potreba u kulturi, naime samo je zanemarivi i manji dio materijala vezan uz Split i njegovo zaleđe dok je ostatak snimljenog materijala vezan uz ratom više pogođena područja koja su u ostalim županijama i dijelovima Hrvatske. 2 0,00 kn
ECLECTICA D.O.O. „NJEMAČKI INAT“ 90.000,00 Film koji je od HAVC-a financiran s 300.000,00 kn te s 10.000,00 kroz FMFS. Predviđeno trajanje snimanja jest tri (3!) dana, te smo mišljenja da su ovo dostatna sredstva za taj kratki film čiji scenarij sačinjava 14 stranica teksta. Troškovnik je prenapuhan. 1 0 ,00 kn
ECLECTICA D.O.O. „SEDRA“ 90.000,00 Dobra i sadržajna prijavnica i solidan scenarij. Ovom filmu su kao i prethodnom od istog prijavitelja (Eclectica d.o.o.) već dodijeljena sredstva HAVC-a u iznosu od 330.000,00 kn. Mišljenja smo da je to i više nego dovoljan iznos za realizaciju filma u potpunosti. 2 0,00 kn
KINEMATOGRAF D.O.O. „NIGDINA“ – EKSPERIMENTALNI FILM NELI RUŽIĆ“ 30.000,00 Još jedan film s odobrenim sredstvima HAVC-a u

iznosu od 90.000,00 kn. Radi se o opsežno

dokumentiranom i vrlo promišljenom projektu iznimne umjetnice. Troškovnik je blago upitan, jer se ne radi o financijski zahtjevnom projektu. Predlažemo sufinancirati s 30% zatraženih sredstava.

4 10.000,00 kn
KINEMATOGRAF D.O.O. „SMIJEH SLOBODE“ 60.000,00 Izniman doprinos demokratizaciji društva i slobodi izražavanja dao je “Feral Tribune”. Prijavnica je korektno napisana i razrađena. Ne sumnjamo da će ovaj projekt biti financiran i iz drugih izvora, te predlažemo odobravanje cca 25% zatraženih sredstava. 4 16.000,00 kn
KINO KLUB SPLIT EDUKATIVNI

PROGRAM 2018

75.000,00 Vrlo dobar program i opsežna prijavnica. Troškovnik ne sasvim realan, ali pozvani autori garantiraju kvalitetu programa. Predlažemo financirati uglavnom autorske honorare. 5 38.000,00 kn
KINO KLUB SPLIT REDOVNA

DJELATNOST 2018.

99.940,00 Nažalost, uz svu naklonost Kino klubu, ovdje nismo sigurni da je moguće izdvojiti sredstva za redovnu djelatnost. Manjkavim držimo i izostanak financijskog plana za tekuću godinu uz tek opsežnu dokumentaciju prošlogodišnjih aktivnosti i troškova. Skoro cjelokupan iznos traženih sredstava odnosi se na održavanje tzv. hladnog pogona i mjesečne plaće dviju zaposlenica. Zadaća je ovog Vijeća podržati filmske i medijske projekte, a što bi značilo podržavanje produkcije filmova i srodnih projekata, potpora filmskim festivalima, radionicama i sličnom. od umjetničkog i promidžbenog značaja za grad Split. 1 0,00 kn
KINO KLUB SPLIT „BUTIGA“ 32.500,00 Izvrsna ideja kojoj nedostaje zamalo pa sve osim već spomenutog. Dakle, veoma skromna prijavnica s jednako skromno razrađenim troškovnikom kao i svim drugim potrebnim materijalima. Sugeriramo razradu, puno više potrebnih podataka i suvisao troškovnik za neku drugu priliku. 1 0,00 kn
KINORAMA D.O.O. „DOK JE TRAJAO ROLAND GARROS“ 120.000,00 Zanimljiv scenarij poznate autorice i kvalitetna

prijavnica. Film ima već odobrena značajna sredstva, no osim radnje smještene u Dalmatinsku Zagoru nema druge poveznice sa Splitom. Mišljenja smo da ostali prijavljeni filmovi kvalitetom scenarija uvjerljivije i preciznije seciraju duh dalmatinskog čovjeka.

1 0,00 kn
KREATIVNA AGENCIJA X! X! SPLIT SPOT

FESTIVAL 2018.

50.000,00 Projekt koji nažalost nema izrazitu umjetničku važnost za grad Split, (projekcije video spotova hrvatskih autora). No, produkcija video spotova jest forma koja može zadovoljiti i visoke umjetničke kriterije te smo mišljenja da se festival može podržati realnim iznosom. Troškovnik je malo prenapuhan. 3 20.000,00 kn
KULTURNO UMJETNIČKA UDRUGA UZGON „CARGO“ 95.000,00 Film neobičnog sadržaja i začudnog filmskog jezika (ne uvijek sasvim “sretnog”). No, aktivnost udruge u očuvanju plemenite životinje, magarca/tovara, od neizmjernog značaja za razvoj sredozemne kulture kroz povijest, čine ovaj film vrijednim pažnje i financiranja. Prijavnica i troškovnik korektni. 4 25.000,00  kn
MARINIS MEDIA ZAGREB „BEREKINA“ 80.000,00 Program koji ima već odobrena sredstva HAVC-a i grada Zagreba. Nama može i treba biti zanimljiv zbog same autorice koja je naša sugrađanka te veoma perspektivna mlada filmašica u stalnom usponu. Visoki estetski kriteriji i dosezi te iznimno intrigantna priča čine ovaj projekt vrijednim naše pažnje i podrške. Trailer filma izgleda izvrsno i obećavajuće! 5 20.000,00 kn
MEĐUNARODNI FESTIVAL NOVOG FILMA SPLIT „SPLITSKI FILM

FESTIVAL“

240.000,00 Sigurno najzanimljiviji filmski festival u Republici Hrvatskoj koji se, nažalost, obraća samo usko profiliranoj i filmski dobro educiranoj publici. Ovo je mjesto na kojemu je moguće vidjeti vrhunska filmska underground ostvarenja pri čemu je direktor festivala neprikosnoveni znalac. Nedostatak festivala je njegova dugogodišnja stagnacija u organizacijskom smislu i posljedično opadanje publike. Medijski je festival prilično i dobro popraćen, no svakako mu nedostaje atraktivnosti i otvaranja široj publici kroz popratne filmske programe. Naglašavamo da je festival u umjetničkom smislu iznimno važan za grad Split, ali je, ponavljamo, njegov profil iznimno hermetičan. S obzirom na dugogodišnju tradiciju i činjenicu da se radi o najstarijem splitskom filmskom festivalu, predlažemo odobriti cca 45% traženih sredstava. Aplikacija se oslanja uglavnom na bogat press clipping, što također nije dovoljno dobro. Ovo Vijeće bi svakako željelo više znati o ovogodišnjem programu festivala. 5 106.500,00 kn
MHAS „MEĐUNARODNI FESTIVAL

ARHEOLOŠKOG FILMA“

30.302,00 Aplikacija sadržajna, a troškovnik iznimno realan. Ovaj festival svakako može postati mjesto koje će publika prepoznati zbog atraktivnosti programa kojega nemamo prilike drugdje gledati. Stručan i specijaliziran mali festival koji treba Splitu, kao meki arheoloških pronalazaka i bogate kulturne baštine. 5 15.000,00 kn
QUEERANARCHIVE QFEST 17.000,00 Nažalost, vrlo loše napisana prijavnica ne dozvoljava ikakav detaljan uvid u planirani program. Pomalo zbunjujuće i nerazumljivo. Ostali programi projekcija filmova, posebice Kino kluba Split te Cirkuska srijeda uvelike nadmašuju navedeni program svojom kvalitetom. 1 0,00 kn
QUEERANARCHIVE ČUDNA MLADA

HRVATSKA

13.000,00 Filmovi nastali na radionici koji su postavljeni na vimeo linku su dosta loše napravljeni te ne posjeduju visoku umjetničku vrijednost, ali ni najnužniju dokumentarnu. Renome voditelja video radionica ne garantira kvalitetu. Šteta je da je ovako zanimljiva tema i potencijalno dobra radionica loše prezentirana nekvalitetno napisanom prijavnicom, kao i nedovoljno  kvalitetnom izvedbom filmova nastalih na radionici.   0,00 kn
UDRUGA BLANK „KRŠ“, KRATKI

IGRANI FILM

40.000,00 Dobro dokumentirana prijavnica, solidan renome autora, potentan scenarij. Troškovnik razrađen, detaljan i realan. 4 10.000,00 kn
UDRUGA BLANK „ZOKA I POTOČIĆ“ – KRATKI IGRANI FILM 50.000,00 Autorica kao i u prethodnom projektu ima detaljno

ispisan program i troškovnik, no scenaristički je film manjkav s poprilično začuđujućim raspletom emotivnog odnosa.

1 0,00 kn
UDRUGA DALMATIA FILM FESTIVAL DALMATIA FILM  FESTIVAL 75.000,00 Dobar projekt i detaljno razrađena prijava. Predlažemo financirati dio programa koji se odnosi na trodnevni ljetni festival na Matejušci. Po mišljenju ovog Vijeća DFF je festival iznimnog potencijala rasta u budućnosti, zbog izvrsne organizacije prijašnjih godina i nevezanosti uz isti prostor svake godine. 5 20.000,00 kn
UDRUGA FESTIVAL MEDITERANSKOG FILMA SPLIT 11. FESTIVAL

MEDITERANSKOG FILMA SPLIT

200,000.00 Izvrstan filmski festival s dugogodišnjom vrhunskom medijskom popraćenošću i kvalitetnim programom. Aplikacija na Vijeće kvalitetna. Predlažemo financirati 50% traženih sredstava. Autori festivala su agilni u promidžbi i traženju sredstava iz drugih izvora (HAVC, Ministarstvo kulture, Splitsko-dalmatinska županija) te i stoga zaslužuju potporu ovog Vijeća. 5 106.500,00 kn
UDRUGA FESTIVAL MEDITERANSKOG FILMA SPLIT „FMFS KIDS“ 30.000,00 Dobro osmišljen program uvođenja najmlađih u svijet filma. Pohvalno i vrijedno sufinanciranja. Kvalitetni i produktivni mentori i voditelji programa. 4 15.000,00 kn
UDRUGA FESTIVAL MEDITERANSKOG FILMA SPLIT „FMFS INDUSTRIJA 1.0“ 40.000,00 Zanimljivo u ideji, no, nažalost ova prijava samo na ideji i ostaje. Nema nikakvih dokaza o navedenim mogućim partnerstvima s brojnim pobrojanim institucijama. Molimo prijaviti dogodine uz priložene izjave o partnerstvu. Površno prezentirano. 1  0,00 kn
UDRUGA GLOBE MEDIA SPLIT „DYXY NA FILMU 5“ 18.000,00 Izvrstan humanitarni program namijenjen djeci s

disleksijom. Projekt ima kontinuitet i održiv je,

društvena vrijednost mu svakako raste i predlažemo daljnju podršku.

4 9.000,00 kn
UDRUGA KAZIMIR „CILINDAR“ 15.000,00 Za ovaj studentski projekt teško je steći sliku kvalitete rada, a to se moglo postići slanjem video materijala s obzirom da je film snimljen, a montaža dovršena u protekloj godini. Nedostaju materijali za validnu prosudbu. 1 0,00 kn
UDRUGA KAZIMIR “MLIJEČNI PUT“ 15.000,00 Ista autorica i isti problem kao kod prethodne aplikacije. Osim priložene autorske koncepcije nedostaju svi relevantni podaci za prosudbu filma, a sve se moglo postići slanjem makar tzv. “grubog šnita” već snimljenog i montiranog filma, čime bi ovo Vijeće steklo kvalitetan uvid u projekt i možebitno ga barem u dijelu financiralo. 1 0,00 kn
UDRUGA KAZIMIR „NICE & COZY“ 15.000,00 Dobro odrađen posao prijave projekta uz sve potrebne tekstualne i vizualne materijale. Zanimljiva i krajnje aktualna tema filma uz dobru glumu i produkciju. Film je bio prikazan na otvorenih danima UMAS-a i iznimne je kvalitete. Pohvale autoru! 5 10.000,00 kn
UDRUGA KAZIMIR „OŽIVJETI DJEDA“ 82.000,00 Izvrsna prezentacija projekta. Troškovnik detaljno

razrađen i relativno vjerodostojan. Priloženi kvalitetni video materijali, autorski rukopis i umjetnički ugled predlagateljice neosporan. Predlažemo financiranje u realnom mogućem iznosu, a s obzirom na ograničena sveukupna proračunska sredstva za filmsku djelatnost.

5 25.000,00 kn
UDRUGA KAZIMIR „SILVIO ZMAJ“ 15.000,00 Ne nalazimo osobita razloga za financiranje ovog projekta, a s obzirom na površan scenarij i dosjetku iz koje se isti razvio uz krajnje banalne dijaloge. 1 0,00 kn
UDRUGA MAVENA I 36 NJEZINIH ČUDA „NMG REZIDENCIJA BOJAN MRĐENOVIĆ“ 8.200,00 Dobro napisan program koji je, nažalost, poslan na pogrešnu adresu. Naime, radi se o izložbi fotografija koja se teško može smatrati nadležnošću ovoga Vijeća. Udruga Mavena obraća se i drugim Vijećima u kulturi preklapajući aplikacije. To nije ispravan pristup, te sugeriramo udruzi da se o tome povede računa. 1 0 kn
UDRUGA MAVENA I 36 NJEZINIH ČUDA „NMG PRAKTIKA 2018.“ 40.000,00 Udruga prijavljuje programe s izložbama od kojih velika većina nema veze s Vijećem u kulturi za film i medijsku djelatnost. Nesposobnost da se spomenute izložbe odvoje u poseban program i prijavu nije zalog profesionalnosti i ozbiljnosti da bi prijavljeni program na kraju bili i zadovoljavajuće organizirani i odrađeni. Od nabrojenih izložbi samo četiri mogu biti okarakterizirane kao film i medijska djelatnost, ali ih po mišljenju Vijeća kvalitetom nadmašuju ostali prijavljeni projekti. 1 0,00 kn
UDRUGA METONIMIJA „SCENARISTIČKI MASTERCLASS – RAZVAN

RADULESCU“

10.000,00 Vrijedna ideja i važan projekt. Radionice s poznatim rumunjskim piscem i scenaristom Razvanom Radulescuom svakako su izniman događaj za sve perspektivne sineaste, a s obzirom da je pisanje i razrada filmskog scenarija kronična slabost naše kinematografije. Troškovnik umjeren i realan. Podržati! 5 8.000,00 kn
UDRUGA METONIMIJA „INOVATIVNE UMJETNIČKE PRAKSE U SKLOPU POKRETNE SLIKE“ 10.000,00 Dobar cjelogodišnji program predavanja sa skromno zatraženim sredstvima. Zanimljivi predavači koji djeluju inovativno i eksperimentalno na splitsku filmsku scenu. Predlažemo podržati s 50 % zatraženih sredstava. 4 5.000,00 kn
UDRUGA METONIMIJA „SADAŠNJOST, PROŠLOST,

BUDUĆNOST“

25.000,00 Neozbiljan i sažet pristup u prijavi programa. Scenarij je loš i površan. Ne vidimo potrebu financirati projekte niske umjetničke vrijednosti. 1 0,00 kn
UDRUGA ODJEL ZA VIZIJE „HOMMAGE TO

STASENKO“

45.000,00 Svakako izniman projekt očuvanja od zaborava opusa velikog splitskog i nacionalnog dokumentarista i sineasta Aleksandra Fjodoroviča Stasenka. Prijavnica za financiranje kvalitetno je napravljena, a odnosi se na izložbu o velikom umjetniku i zaljubljeniku u filmsku umjetnost, kao i na produkciju četiri video rada hrvatskih i inozemnih autora. Pohvalna je suradnja s MKC Split, kao i činjenica da su zatražena sredstva od HAVC-a. 5 20.000,00 kn
UDRUGA ODJEL ZA VIZIJE „ABECEDA –

SPLITSKA LIKOVNA

UMJETNIČKA

SCENA“

49.000,00 Još jedan izniman dokumentaristički projekt triju

najrenomiranijih likovnih udruga grada Splita koji donosi kratka autorska promišljanja brojnih protagonista splitske umjetničke scene, od umjetnika do kustosa. 12 sati snimljenog video materijala svjedoči i svjedočit će u budućnosti o aktualnom likovnom i umjetničkim promišljanju značajnih ljudi našega vremena. Dragocjen je i dio koji se odnosi na razgovor s velikim, a nedavno preminulim hrvatskim i splitskim umjetnikom Gorkim Žuvelom. Troškovnik ovog projekta je realan, priložena dokumentacija opsežna.Za ovaj projekt zatražena su i sredstva HAVC-a.

5 20.000,00 kn
UDRUGA ODJEL ZA VIZIJE RADIONICE

DRUŠTVENO

ANGAŽIRANE VIDEO INSTALACIJE

40.000,00 Odličan program radionica s neosporno značajnim i poznatim imenima (Duška Boban, Vlado Zrnić, Daniela Javorčić, Đordana Barbarić, Danilo Šerbedžija, Ivan Perić, Petar Grimani). Program je detaljan i veoma kvalitetno razrađen što u svim segmentima izdvaja ovu radionicu od drugih prijavljenih. 5 20.000,00 kn
UDRUGA REA „PARTENZA II“ 60.000,00 Svojevrsni nastavak vrlo uspješnog filmskog ostvarenja velike i priznate splitske i hrvatske umjetnice. Popratni materijali opsežni, troškovnik realan, zatražena sredstva također prihvatljiva. Nažalost, ovo vijeće nije u mogućnosti odobriti više od 30% zatraženog novca. 5 20.000,00 kn
UDRUGA REA „DRUGAČIJI FILM – FILM LIKE NO

OTHERS“

20.000,00 Manifestacija suvremenog, alternativnog i umjetničkog filma koja se odvija u Bolu na otoku Braču. Troškovnik krajnje aproksimativan. Nažalost, a s obzirom na ograničena sredstva Vijeća za film i medijsku djelatnost, mišljenja smo da ovaj projekt ne možemo materijalno potpomoći. 1  0,00 kn
UDRUGA ZA KULTURU I SPORT POZITIVNA SILA „CIRKUSKA

SRIJEDA“

18.040,00 Dobar program i aplikacija, realan troškovnik. Program koji je publici svakako atraktivan, a važno je i iskustvo nositeljice programa. Festival je aplicirao i na druge izvore financiranja. Predlažemo odobriti cca 25% zatraženih sredstava. 3 4.000,00kn
VERBUM D.O.O. „FILMSKI PROGRAM DANI KRŠĆANSKE KULTURE 2018“ 67.200,00 Detaljan i realan troškovnik već uhodanog filmskog programa sa zanimljivim filmskim naslovima koji promiču humanizam i socijalnu osjetljivost. Odlična medijska popraćenost i popunjenost svih događanja. Veliki interes vjernika. Popratni materijali skromni. Predlažemo financirati u realnim mogućnostima ovog Vijeća. 4 7.000,00 kn

 

[1] Pod programima se podrazumijevaju kazališni, koncertni, edukacijski, inovacijski programi, programi koji su namijenjeni djeci i mladima, stvaranju i očuvanju glazbene baštine, nova glazba i sl.

 

[2] Komplementarne djelatnosti su one djelatnosti koje za rezultat nemaju proizvodnju filmskog ili medijskog sadržaja (npr. radionice).

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s