Splitski savez sportova i sredstva klubovima

Raspored sredstva po sportskim klubovima za 2018. godinu … 20.422.975, 00 kuna

Temeljem odluke Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa iz Javnog poziva za predlaganje Javnih potreba u sportu za 2018. godinu, temeljenu na prethodnoj odluci Izvršnog odbora SSŠ-a, a na osnovu slijedećih normativnih akata:

Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
Kategorizacija sportova i klubova u gradu Splitu
Pravilnik o sufinanciranju stručnog i administrativnog rada
Pravilnik o dodjeli stipendija i naknada vrhunskim sportašima
Pravilnik o vrhunskim sportašima
U nastavku teksta možete preuzeti glavnu listu razdjela financijskih sredstava po Javnim potrebama u sportu za 2018. godinu, za slijedeće pozicije iz proračuna Grada:

Programi športskih klubova
Sufinanciranje stručnog rada u sportskim klubovima
Stipendije i naknade vrhunskih sportaša
Potpore sportašima, klubovima i udrugama vrhunskog sporta
Na gornji razdjel, a temeljem članka 32. „Uredbe” klubovi mogu podnijeti prigovor u roku od 8 radnih dana računajući od današnjeg dana (zaključno sa 13. 6. 2018.godine),
Prigovor se ne može podnijeti na odobrene iznose financijskih sredstava, već isključivo na proceduru odnosno povredu prava klubova ili krivi izračun.
Prigovor u pravilu ne odgađa izvršenje odluke o razdjelu financijskih sredstava i daljnju provedbu natječajnog postupka.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s