Sanacija Bena nakon sezone

Kaže županija da koncesionar na Benama uredno plaća koncesiju, ali za to što nije ispoštovao po ugovoru saniranje crne jame nema veze. Riješit će nakon sezone fekalije koje mogu ugroziti zdravlje. Drugim riječima, kad vam pripne na plaži, skinite gaće i obavite to u plićaku. Sanirajte nakon sezone.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s