87 pojedinačnih smjernica za moderan i uredan Split

[ VLIM SPLIT ] Nisam političar s ispraznom demagogijom i glupastim političkim prepucavanjem. Volim konkretne stvari. Da bi Grad Split bio ljepši, uredniji, čišći, transparentniji i pošteniji, potrebno je i mijenjati zakone. Nakon prezentacije nereda u 115 slika gdje se ne provode ni sadašnji zakoni, ponudili smo i čak 87 rješenja koja su jednoglasno prihvaćena kao smjernice izrade i dorade 27 akata. Između ostalog gdje su predviđene i kazne privremenog uklanjanja štekata sve do izbacivanja i zabrane prijave na natječaje, ukidanje povlaštenih cijena rezerviranog parkinga, objavljivanje kazni, slikovit prikaz svega na mrežnoj stranici, aplikacija za anonimno prijavljivanje s uključenom slikom i tekstom, ID brojem da se zna što se radi po tom pitanju … i još puno toga … hoće li se i provesti? E to je uvijek pravo pitanje. Rok je do 1.1.2019. s kompletnim usklađivanjem do 1.6.2019.

****Komunalni red – do 1.1.2019.
1. Konzervatori dobiti sve ovlasti kao u Dubrovniku
2. Smjernice konzervatora sastavni dio komunalnog reda
3. Zatečeno stanje na terenu uskladit u roku od 6 mjeseci
4. Jasno definirane obaveze i kazne za privatno vlasništvo
5. Proširene ovlasti i bržeg djelovanje gradskih službi, s uklanjanjem i zapljenom na licu mjesta
6. Omogućavanje naplate viših iznosa kazne na licu mjesta, do 5.000 kuna za fizičke osobe, do 10.000 kuna za pravne
7. Uvrštavanje stupnjevanog kažnjavanje sve do isključivanja iz budućih gradskih natječaja
8. Jasno definirane i razgraničene ovlasti djelovanje Konzervatorskog odjela i Grada
9. Jasno definirane nedozvoljene djelatnosti u staroj gradskoj jezgri (reklame, plakati, iznajmljivanje prijevoznih sredstava …)
10. Obavezu javne objave svih dozvoljenih podataka uredovanja, u skladu s GDPR-om

**Plan korištenja javnih površina unutar zaštićene kulturno – povijesne cjeline
11. Prihvatiti predloženi novi dokument uz nadopune 2 puta mjesečno micanje štekata zbog čišćenja
12. Uz dokument napraviti slikovnu podlogu i plan u realnom mjerilu te ih uvrstiti u GIS

***Odluku o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta i način korištenja (do 1. listopada 2018.) – parking Jokera
13. Jasno definiranje svih međusobnih odnosa uz tržišne cijene kao kod javnih površina
14. Kao sastavni dio dokumenta moraju se napraviti digitalne slikovne podloge i plan u realnom mjerilu te ih nakon toga uvrstiti u GIS

****Plan rasporeda kioska i naprava (uvrstiti u paket za formirano Povjerenstvo)
15. Ukidanje pojedinih pozicija zbog širenja pješačkih koridora te uredne slike Grada
o Ulica kralja Tomislava, vrh i dno Marmontove ulice, Obala kneza Domagoja
16. Prijedlog plana novog rasporeda za područje gradske tržnice za 2021. godinu
o Otvaranje širih pješačkih koridora i pogleda na istočne zidine Dioklecijanove palače
17. Kao sastavni dio dokumenta moraju se napraviti digitalne slikovne podloge i plan u realnom mjerilu te ih nakon toga uvrstiti u GIS

****Pravilnik o uvjetima za postavljanje i kriterijima za određivanje naknade za postavljanje natpisa i reklamnih predmeta na području Grada Splita (uvrstiti u paket za formirano Povjerenstvo)
18. Nadopunu napravljenim konzervatorskim smjernicama s jasnim slikovnim uputama u mjerilu
Usklađivanje s novom Odlukom o komunalnim redom
19. Potrebu revizije, nadopune i izmjene postojećih ugovora s garancijama naplate i tržišnim uvjetima te usklađivanje na terenu u roku od 6 mjeseci
20. Rješenje o utvrđivanju početnog iznosa zakupnine za poslovne prostore kojima gospodari Grad Split (uvrstiti u paket za formirano Povjerenstvo)
21. Početni iznos definira se prema stanju na tržištu, na 80% iznosa te cijene, te umanjen za pojedine djelatnosti (osim za članske organizacije navedene u točki VI.)

****Odluku o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (uvrstiti u paket za formirano Povjerenstvo)
22. Produženje zakupa moguće je jedino nakon provedenog natječaja i prihvaćanja najviše ponuđene cijene na istome, cijena zakupa podložna promjenama, revidirati postojeće ugovore, bez zakupa na neodređeno
23. Odluke o ažuriranju starih i umetanju novih podloga u GIS-u u realnom vremenu i mjerilu, nakon svakog akta ili izmjene
24. Odluku za objavu pročišćenih tekstova svih postojećih i novih akata, Gradskog vijeća i Gradonačelnika
25. Sve nove izmjene i dopune uvrstiti ispod postojećeg dokumenta na mrežnoj stranici pod „Važeći akti”

****Odluku o javnim parkiralištima (uvrstiti u paket za formirano Povjerenstvo)
26. Ukinuti povlaštene cijena parkinga za komercijalne djelatnosti
27. Definirati povlastice građanima prema adresi stanovanja
28. Uz dokument napraviti slikovnu podlogu i plan u realnom mjerilu te ih uvrstiti u GIS

****Zaključak o zonama javnih parkirališta, cijeni pakirne karte i visini nakade za uporabu rezerviranih parkirališnih mjesta i načinu plaćanja te naknade (zaključak iz 2000. godine!)
29. Uskladiti zone sa stanjem na terenu (garažama, dostupnim parking mjestima …)
30. Uskladiti cijene u zonama prema stanju na terenu uz kriterij povlastica prema adresi stanovanja
31.Zaključak o određivanju povlaštene naknade za rezervacije parkirališnih mjesta u središnjem dijelu Grada Splita za rad hotela, koji je sada prepušten Split parkingu
32. Uskladiti cijenu prema svim ostalim komercijalnim korisnicima uz uobičajene tržišne uvjete (količina, veličina poslovnog subjekta, stanje na tržištu)
33. Donijeti jasne kriterije dodjele s obzirom na ostale pravne subjekte u turizmu (hostele, apartmane …) i ukupni broj parking mjesta za građane na određenom području
34. Sama rezervacija parking mjesta i više je nego dovoljna prednost uslijed nedostatka istih
35. Potrebno je u grafičku kartu svih parking mjesta

****Odluku o uređenju prometa
36. Iznose kazni za kršenje prometovanja u SGJ povisit na do 10.000 kuna
37. Uvesti stupnjevano kažnjavanje za ne pridržavanje prema Odluci do zabrane prometovanja za višestruke prekršaje u SGJ

****Zaključak o reguliranju prometa u središnjem dijelu Grada Splita
38. Opskrba se može vršiti od 5:00 – 9:00 i od 14:00-16:00
39. Opskrbni punktovi strogo definirani, kao i stroge kazne za nepridržavanje
40. Uvesti stupnjevano kažnjavanje za ne postupanje po Zaključku do zabrane prometovanja za višestruke prekršaje
41. Uz dokument napraviti slikovnu podlogu i plan u realnom mjerilu te ih uvrstiti u GIS

****Odluku o prometovanju cestovnog turističkog vlaka na području Grada Splita
42. Ukinuti prometovanja Ulicom kralja Tomislava i Nodilovom
43. Odrediti i označiti točnu poziciju završnog-početnog stajališta
44. Uz dokument napraviti slikovnu podlogu i plan u realnom mjerilu te ih uvrstiti u GIS

****Zaključak o korištenju prometnica u dijelu Park-šume Marjan
45. Revizija svih propusnica
46. Smanjiti broj trajnih vinjeta za 50% (djelatnici koristiti zajednički jedno vozilo), osim osobama s invaliditetom
47. Ukinuti privremene vinjete za sve posjetitelje (stanari voziti svoje posjetitelje, koncesionar organizirati prijevoz za svoje goste), osim osobama s invaliditetom

****Slikovna podloga i Plan rasporeda štekata
48. Izraditi slikovnu podlogu i plan u realnom mjerilu te ih uvrstiti u GIS

****Do 10. rujna 2018. Gradonačelnik će objaviti kompletan:
49. Akcijski plan za svaki od pojedinih akata koji treba uključivati konačno donošenje te organizaciju kompletnog sustava (s usklađivanjem na terenu završno do 1. lipnja 2019.)
50. Već osnovano Povjerenstvo uz rad na izradi novih akata ima za zadatak pratiti provedbu akcijskog plana

****Do 1. siječnja 2019. izraditi kompletnu popratnu dokumentaciju za sve akte
51. Grafičke prikaze u realnom mjerilu (Acrobat)
52. Sve korisnike u obradivom elektronskom obliku (Excel)
53. Kompletne akte, pročišćene, s grafičkim prilozima uredno složiti po predmetu djelovanja i odjelu na posebnoj stranici mrežne stranice Grada pod naslovom „Važeći akti” (Acrobat)

****Do 1. listopada 2018. Ured za SGJ objaviti:
54. U elektronskom obliku sve konzervatorske uvjete za već izdane koncesije u SGJ (Hippos, javni nužnik, Matejuška, Spalatum DMC, reklame, rasvjeta, komunalna oprema …)

***Do 1. lipnja 2019. Odjel za SGJ izraditi:
55. Brošuru koja objedinjava sve zakonske obaveze, pravila, nadležnosti i procedure kao pomoć svim stanarima, poduzetnicima, komunalnim redarim o lakšem razumijevanju situacije na terenu, praktički Plan upravljanja u malom

****Do 1. siječnja 2019. Grad ažurirati GIS karte i izraditi nove podloge
56. Uz sve navedeno u prethodnim točkama:
57. Izrada zelene karte (Parkovi i nasadi)
58. Izrada karte svih pazara s rasporedom štandova, banaka s korisnicima (Hippos)
59. Kanti i kontejnera za otpad (Čistoća)
60. Ostala komunalna oprema

****Do 1. lipnja 2019. Izraditi kartu buke SGJ
61. Odrediti sva pravila vezana uz buku

****Do 1. siječnja 2019. izraditi:
62. Mobilnu aplikaciju i posebnu podstranicu na mrežnoj stranici Grada, koja sadrži:
63. Pozicije komunalnih redara u realnom vremenu (osim onih po posebnom zadatku)
64. Mogućnost građanima anonimne prijave kršenja reda, s:
65. Učitavanjem slike
66. ID brojem slučaja
67. Stupnjem rješavanja
68. Odjelom komunalnog redara
69. Odabirom komunalne tvrtke
70. Sve akte vezane uz komunalni red u jednostavnom formatu za pretraživanje
71. Sve planove i nacrte vezane uz komunalni red
72. Javnu objavu prekršitelja (dozvoljene podatke po GDPR-u)
73 Broj kazni te financijski izvještaj izdanih kazni i naplate

****Izrada godišnjeg akcijskog plana komunalnih tvrtki do 10. rujna 2018. (Donijeti odluku o obavezi izrade godišnjeg plana svakog siječnja za sljedeće godine)
74. Planovi se moraju dostaviti Gradskom vijeću kao točka na uvid u Prosincu svake godine
75. Čistoća: Plan gospodarenja otpadom (raspored kontejnera i kanti, početak primjene …), plan rada
76. Vodovod i kanalizacija: Plan čišćenja infrastrukture s posebnim naglaskom na SGJ i deratizaciju, plan rada
77. Promet: Plan uvođenja novih autobusa, aplikacije za prodaju karata (nabava, početak primjene …), plan rada
78. Split parking: Plan parkirališta, cijene, rezerviranih parkirna mjesta, garaža, plan rada
79. Spalatum DMC: Plan reklama i plan rada
80. Splitska obala: Plan rasporeda komunalne opreme i odobrenja za postavljanje predmeta, plan rada
81. Parkovi i nasadi: Zeleni katastar i plan rada
82. JUPŠ Marjan: Plan rada gospodarenja i održavanja
83. Lučka uprava Split: Plan rasporeda komunalne opreme i odobrenja za postavljanje predmeta, plan rada
84. Uz ovo potrebno je potpisati Ugovor o razumijevanju sa županijom i Županijskom lučkom upravom te Županijskim cestama Split, kako bi na vrijeme znali planove o dodjeli koncesija i koncesijskih odobrenja, sa svim budućim planovima o lukama te planovima rada.

****Pravilnik odgovornost i provedbe
85. Donijeti jasan Pravilnik odgovornosti za sve djelatnike u slučaju neprovođenje akata
86. Donijeti jasne odredbe u slučaju ne izvještavanja građana i transparentnoj objavi podataka

****Lex Dioklecijanovi podrumi
87. Do 1. siječnja 2019. godine Gradonačelnik će s odgovornim državnim službama izraditi Lex Dioklecijanovi podrumi, čim će se konačno pravno riješiti vlasništvo.

 

Image may contain: sky, ocean, outdoor, water and nature

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s