Smjernica 11, GIS podloge

Na mrežnoj stranici Grada nalazi vam se i GIS portal (geoinformacijski sustav). Nije ga lako pronaći, još teže ga je otvoriti u programu … a o sadržaju ne treba ni govoriti. Prdina Draga  ima bolji portal od Grada Splita. Portal stoji godinama neažuriran, namjerno, pokušavajući sakriti podatke. Tamo bi trebale biti sve informacije, odzakupljivača, kvadratura, cijena, štekata i kioska u mjerilu … a imate samo neke podatke, uglavnom krive. Nema ucrtanih kioska, cijene stoje u eurima a iznosi su u kunama, i ono što je ucrtano, ucrtano je s nekim neodređenim točkicama, kockicama … Zato smo kao jednu od smjernica predložili da se donese posebna odluka o obvezi ažuriranja portal s novim podlogama i podacima u realnom vremenu. Odnosno, kad netko potpiše ugovor, kad se promjeni položaj kioska, kad se promijeni cijena, to mora i stajati na GIS portalu … Smjernice su jednoglasno usvojene, zanima me koliko će se i provesti. Ovo je 11 od 27.

 

Image may contain: text

No automatic alt text available.

 

No automatic alt text available.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s