Dioklecijanovi podrumi po novom zakonu pripadaju državi

Jedna od smjernica na Gradskom vijeću je bila i Lex Dioklecijanovi podrumi. Srećom, nije trebalo, država je brzinski, zakonom riješila stvar. Samo …

Svi pišu o Dioklecijanovim podrumima, ali tu je i dio koji se tiče kontaktne zone i unaprijed odricanja prvokupa … Split nikad nije definirao kontaktnu zonu i sada će ona biti definirana u samim planovima grada. Može biti definirana i opisno (potok, cesta, pruga), a ne točno po česticama … Bit će zanimljivo pratiti što će se događati …

Člankom 8. u članku 56. stavak 2. mijenja se i propisuje da konzervatorsku podlogu utvrđuje nadležno tijelo za područje obuhvata plana, a ona sadrži opće i posebne uvjete zaštite i očuvanja kulturnog dobra, kao i mjere zaštite u području kontaktne zone kulturnog dobra. U slučaju kad nadležno tijelo nije utvrdilo konzervatorsku podlogu dužno je na zahtjev donositelja dokumenta prostornog uređenja utvrditi sustav mjera zaštite nepokretnih kulturnih dobara koja se nalaze na području obuhvata plana uključujući i mjere zaštite na području kontaktne zone kulturnog dobra.

Grad se može unaprijed odreći prvootkupa kako bi olakšao kupcima  

Člankom 6. u članku 37. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. kojim je propisano da ovlaštenici prava prvokupa mogu donijeti odluku da se u određenom vremenskom razdoblju ili za određena kulturna dobra neće koristiti pravom prvokupa. Ova odluka objavljuje se na mrežnim stranicama ovlaštenika.

 

https://www.vecernji.hr/kultura/dioklecijanovi-podrumi-upisuju-se-u-katastar-kao-vlasnistvo-drzave-1273597?fbclid=IwAR3zTzSrzQIErmlj1bgFH_69YAS–2cpQQ9XHhWl12F4WFoV7-OtZckTUO8

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=%22Zakon+o+za%C5%A1titi+i+o%C4%8Duvanju+kulturnih+dobara&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s