Karta buke (2016.)

[KARTA BUKE – raspisan natječaj za izradu – 480.000 kn] Još jedna od onih smjernica ida ka rješenju … iako je ova smjernica u stvarnosti bila podsjetnik na OBVEZU Europskoj komisiji … Naime, ovo smo morali predati do 31.12.2017. i kasnit ćemo više od godinu dana … ali kako kod nas planova nema, a nema ih da se ne mora odgovarati …

Konfliktna karta buke i akcijski plan upravljanja bukom temelji se na ocjenskoj 2016. godini, kako bi se osigurala usklađenost s rezultatima strateške karte buke koje su zemlje članice EU bili obvezne izraditi i dostaviti Europskoj komisiji do 31. prosinca 2017. godine.

1.Prikupljanje i obradu podataka
2.Izradu konfliktne karte buke za sve glavne izvore buke
3.Izradu akcijskog plana upravljanja bukom i predstavljanje javnosti

– odabira kriterija i metodologije te utvrđivanje prioritetnih područja kandidata za upravljanje bukom,
– utvrđivanje mogućih mjera (scenarija) za snižavanje i/ili upravljanjem razinama buke,
– izradom procjene troškova i koristi provedbe scenarija za snižavanje buke temeljenih na fasadnom proračunu, izradu prijedloga prihvatljivih scenarija i procjene učinaka i ukupnih troškova s popisom obveznika podmirenja troškova provedbe vremenskog plana izvršenja pojedinih mjera upravljanja bukom
– izrade elaborata Akcijskog plana, DF tablica i sažetka akcijskog plana za dostavu nadležnom Ministarstvu odnosno Europskoj Komisiji.
– izrade izvješća o izradi akcijskog plana,

. Akcijski plan je potrebno izraditi na način da sadrži najmanje:
– naziv s definiranim sadržajem,
– opis naseljenoga područja, cesta i drugih izvora buke koji su uzeti u obzir prilikom razmatranja,
– podatke o naručitelju izrade akcijskoga plana i ovlaštenoga subjekta za izradu akcijskoga plana,
– pravnu osnovu za provedbu akcijskoga plana,
– važeće dopuštene razine buke,
– pregled rezultata izrađene strateške karte buke,
– ocjenu stanja buke na temelju procijenjenoga broja ljudi izloženih određenim razinama buke, prepoznavanje problema i situacija koje treba poboljšati,
– sažetak rezultata javne rasprave,
– postojeće i do sada predviđene mjere zaštite od buke,
– aktivnosti koje naručitelj izrade akcijskoga plana namjerava poduzeti u sljedećih pet godina, uključujući sve mjere za očuvanje tihih područja,
– dugoročnu strategiju zaštite od buke,
– elemente vrednovanja provedbe akcijskoga plana,
– financijske informacije: proračune, procjene financijske isplativosti, procjene troškova i koristi;
– procjenu smanjenja broja ljudi na koje djeluje buka preko dopuštenih razina.

1. konfliktne karte buke za cestovni promet, željeznički promet, glavne industrijske izvore i luke
2. detaljne karte buke (rezultati fasadnog proračuna) za cestovni promet, željeznički promet, glavne industrijske izvore i luke (samo u digitalnom obliku)
3. karte smetanja stanovništva određenim razinama buke cestovnog i željezničkog prometa, glavnih industrijskih izvora i luka

1. kartu područja kandidata za upravljanje bukom
2. kartu prioritetnih područja za upravljanje bukom
3. kartu područja kandidata za tiha područja
4. podloge za izradu nacrta akcijskog plana
5. nacrt akcijskog plana za javnu raspravu
6. izvješće o izradi i rezultatima akcijskog planiranja buke za gradska tijela
7. sažetak akcijskog plana za prijavu Ministarstvu zdravlja/Europskoj Komisiji
8. izvješće o izradi akcijskog plana

http://buka.haop.hr/

 

No automatic alt text available.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s