Natječaj za uslugu savjetovanja u projektu Otpad nije smeće

Do sada je Čistoća bacala novce za marketing, cca 800.000 kuna godišnje. Kad sam to prigovorio na Gradskom vijeću nasmijali su se. Mucalo bi snimio reklamu, a jumbo plakati bi bili čak i katastrofalnih boja da se ni spremnici nisu razlikovali, što je najbitnije. Sada bi konačno marketing trebao krenuti kroz edukaciju svih građana ciljano i stručno. Raspisan je natječaj za uslugu savjetovanja u procjenjenoj vrijednosti od 120.000 kuna. Cijena je 85% kriterija, a iskustvo 15%.

Materijali/aktivnosti kojima se ciljanim skupinama prenose informacije i putem kojih ih se obrazuje o održivom gospodarenju otpadom jesu letci i brošure, plakati, specijalizirane radijske i TV emisije, radijske reklame, izrada web stranice sa sadržajima vezanim uz održivo gospodarenje otpadom, javne i edukacijske tribine, radionice za djecu, kostimirani igrokazi i predstave za predškolsku djecu, obilježavanje datuma vezanih uz zaštitu okoliša, natjecanja u školama u izradi kreativnih stvari od prethodno prikupljenog otpada (ready made), izrada aplikacije za pametne telefone, banneri na internet portalima, letci u TZ i na frekventnim turističkim lokacijama, animirani promo film.
Opći cilj koji se želi postići provedbom izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom jest (prvo) sustavno podizanje razine informiranja i edukacije sveukupne populacije grada Splita o sprječavanje nastanka otpada, odvojenom prikupljanju otpada, ponovnoj uporabi predmeta i kompostiranju, te poticanje na aktivno sudjelovanje u sustavu gospodarenja otpadom kroz promjenu svijesti i isticanje uloge svakog pojedinca u uspostavi funkcionalnog sustava gospodarenja otpadom.

Osim kampanje na horizontalnoj razini, primjerene općoj populaciji, specifični cilj jest usmjereno i prilagođeno utjecanje na ponašanje pojedinih skupina unutar opće populacije, u što ulaze i privremeni posjetitelji (turisti).

Image may contain: text

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s