Natječaj za programsko rješenje komunale

Još jedna smjernica usvojena. Posebno mi je drago da je svaki navedeni detalj iz smjernica u potpunosti usvojen i naveden. A zamislte, da ne bi sebi uzeo neke velike zasluge, tada nisam predstavio ništa novo, samo prikazao najbolje svjetske prakse. Točnije organizaciju komunalnog reda u Malmöu  Zamislite, za nikakvih 96.000 kuna do sada ovo nismo imali. Grad Split je raspisao natječaj za programsko rješenje za web, rad na terenu i u uredu, po kojem će komunalni redari u potpunosti imati jasnu situaciju o cijelom gradu, u digitalnom obliku i potpunu kontrolu rada. Jednako tako, građani će imati mogućnost prijave komunalnog nereda te će sam predmet i njegovo rješavanje i sami pratiti.

PROJEKTNI ZADATAK
Nabava informatičkog sustava za potrebe komunalnog odjela Grada Splita

Uvod

Predmet ove nabave je informatički sustav kojem je namjena kreiranje, zaprimanje, prosljeđivanje i pregled, odnosno generalno upravljanje prijavama i predmetima vezanih za problematiku u domeni komunalnog sustava i općenite nadležnosti Grada Splita. Informatički sustav obuhvaća evidenciju postupanja u komunalnom sustavu općenito i interakciju sa drugim sustavima i službama, a pritom mora omogućavati uključivanje širokog broja sudionika u jednostavno stvaranje centralne evidencije komunalnih problema. Kroz različite načine prijavljivanja uočenih problema na terenu informatičko rješenje mora omogućavati omogućava svim sudionicima da bez dodatnih napora i tehničkih znanja stvaraju sustavnu evidenciju uočenih problema s mogućnošću prosljeđivanja na osobe zadužene za pojedinu problematiku.

Opis i opseg predmeta nabave

Predmet nabave treba obuhvaćati informatički sustav koji se sastoji od:

Aplikacija za rad na terenu – koje moraju omogućavati:

● Registraciju korisnika u sustav ovisno o vrsti korisnika i razini pristupa.
● Prijavljivanje u centralnu evidenciju (fotografije, opis, klasifikacija problema, GPS lokacija, adresa) putem aplikacija za rad na pametnim telefonima, tabletima i terenskim uređajima (Pidion BIP 6000, Nautiz X5).
● Rad na Android, iOS operativnim sustavima, te na Windows mobile 6/6.1 operativnim sustavima
● Automatizirano prosljeđivanje evidentiranog, direktno sa terena, nadležnim službama, gradskim odjelima, komunalnim poduzećima odnosno svim odgovornim društvima ili osobama koje odredi naručitelj.
● Pristup aplikaciji po raznim vrstama i privilegijama korisnika npr komunalni redari, djelatnici gradske uprave, administratori sustava, odgovorna društva, građani…
● Ispis raznih informativnih obavijesti za građane pomoću terenskih uređaja i printera za rad na terenu.
● Evidenciju i Ispis obrazaca vezanih za obavijesti i upozorenja komunalnih redara na terenu.
● Pregled evidencije (fotografija, adresa, opis, status rješavanja…) unutar same aplikacije sukladno privilegijama i vrstama korisnika.
● Međusobnu komunikacije po pojedinoj prijavi odnosno predmetu iz evidencije.
● Prikaz trenutne lokacije na karti i mogućnost relociranja prilikom evidentiranja.
● Povezivanje prijave prilikom evidentiranja sa predefiniranim radnim nalozima, objektima ili predmetima iz pravnog postupka.
● Slanje naredbe za premještanjem vozila od komunalnih redara prema službi za premještanje vozila.

Uredske aplikacije – koje mora omogućavati:

● Pretragu, pregled i administriranje svih prijava iz centralne evidencije.
● Dodavanje prijava sukladno onima na terenu (fotografije, opis, klasifikacija problema, GPS lokacija, adresa).
● Ručno i automatizirano prosljeđivanje prijava na odgovorna društva ili osobe.
● Praćenje prijave od kreiranja do završetka obrade.
● Dodavanje, brisanje, uređivanje odnosno administriranje i upravljanje korisnicima sustava – Ime, prezime, broj mobitela, vrsta i privilegije korisnika, e-mail, uloga u sustavu…
● Određivanje razine vidljivosti prijava ili njenih sgemenata.
● Dvosmjernu komunikaciju sa odgovornim društvima ili osobama.
● Automatizirano slanje raznih e-mail i SMS obavijesti prema korisnicima sustava povezanih sa određenom prijavom iz evidencije.
● Izrada raznih izvještaja i izvoz podataka iz sustava pomoću statističkih alata.
● Lokacijske izvještaje po mjesnim odborima i gradskim kotarevima i sl.
● Pridruživanje i digitalnu arhivu dokumenata (pdf, docx, jpeg…) za svaku pojedinu prijavu iz evidencije.
● Integracija cjenika izvanrednog i redovnog održavanja, te povezivanje istih sa određenim odgovornim društvima i osobama.
● Zaprimanje i verifikaciju ponuda, sukladno preddefiniranom cjeniku, za izvršenje sanacija i radova od strane nadležnih odgovornih društava ili osoba, te pripadajuće obavještavanje svih povezanih sudionika e-mailom i SMS-om.
● Upravljanje organizacijskom strukturom sustava u vidu klasificiranja i grupiranja određene problematike.
● Kontrolu povezivanja sa među odjelima JLS, komunalnim poduzećima, vanjskim institucijama ili bilo kojim nadležnim i odgovornim društvima ili osobama.
● Pristup aplikaciji ovisan o privilegiji i organizacijskoj strukturi naručitelja (voditelji komunlanog odjela, komunalni redari, pročelnici…).
● Upute za korištenje i pristup tehničkoj podršci.

Web aplikacije za odgovorna društva ili osobe – koja mora omogućavati:

● Pristup aplikaciji za povezana odgovorna društva ili osobe (komunalna poduzeća, gradski odjeli, vanjske institucije, vanjska poduzeća).
● Pregled svih proslijeđenih prijava i pridruženih digitalnih dokumenata, iz nadležnosti odgovornog društva ili osobe.
● Preuzimanje i dodavanje digitalnih dokumenata (jpeg, docx, pdf…).
● Dvosmjernu komunikaciju sa svim povezanim sudionicima po pojedinoj prijavi iz evidencije.
● Pružanje povratne informacije o napravljenom statusno, tekstualno i/ili slikom.
● Pridruživanje ponuda i slanje istih na verifikacij, sukladno preddefiniranom cjeniku, za izvršenje sanacija i radova.
● Upute za korištenje i pristup tehničkoj podršci.

Web aplikacija sa internet kartom – koja mora omogućavati:

● Preglednu karta sa geolociranim prijavama ovisno o vrsti i privilegiji korisnika (djelatnici gradske uprave, odgovorna društva, građani…).
● Dodavanje prijava sukladno onima na terenu (fotografije, opis, klasifikacija problema, GPS lokacija, adresa).
● Pregled detalja pojedine prijave (fotografije, opis, tijek postupanja od kreiranja do rješavanja).
● Integraciju digitalne ortofotografija.
● Prikaz predefiniranih područja (mjesni odbori, gradski kotari…).
● Uređivanje podataka prijavljenog korisnika.
● Pomoć pri korištenju i pristup tehničkoj podršci.

Sustav mora omogućavati posebnu razinu pristupa sustava namijenjenu građanima pri čemu mora biti omogućeno:

● Kreiranja prijava komunalnih problema i drugih promlema u nadležnosti gradske uprave putem besplatnih aplikacija za pametne telefone (Android i iPhone) i web aplikacije sa internet kartom.
● Zaprimanje prijava problema od građana na posebnom kategorizacijom u uredskoj aplikaciji za administriranje svih prijava.
● Uvid u detalje prijave (fotografije, opis, tijek postupanja) putem aplikacija za mobilne telefone i web aplikacije sa internet kartom
● Uvid u statuse i postupanja kreiranih prijava, te informiranje građana o promjenama spomenutih statusa i obavijestima vezanih za prijave putem e-maila i SMS-a
● Pružanje povratna informacije građanima o postupanju na prijavi
● Određivanja razine vidljivosti prijava ili njenih dijelova prema građanima
Predmet nabave, osim sustava informatičkog rješenja u punoj funkcionalnosti, treba sadržavati i sljedeće stavke:

● Pravne i konzultativne savjete tijekom trajanja ugovora
● Besplatne edukacije za rad na uredskoj aplikaciji (za referente, komunalne redare…)
● Tehničku podršku pri radu sa sustavom

Programsko rješenje mora omogućiti da nema nikakvih zahtjeva na informatičku infrastrukturu JLS, te ne traži investicije u istu. Informatički sustavi moraju biti izrađeni na tehnološkoj platformi koja omogućava da se program koristi s bilo kojeg računala (Win7 i više) koje ima osiguran pristup internetu, te se izvršava na serverskim računalima u podatkovnom centru ponuditelja, te nema posebnih zahtjeva na računala na kojima se izvršavaju određeni moduli, odnosno na opremu i organiziranost korisnika. Programsko rješenje mora omogućiti 24/7 dostupnost neovisno o lokalnoj informatičkoj infrastrukturi JLS, te sadržati najam i održavanje rješenja i serverske infrastrukture u podatkovnom centru.

Trajanje predmeta nabave: 24 mjeseca

 

2018-10-29_15h26_47

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s