Prethodno savjetovanje s javnošću za izradu dokumentacije projekta “Split-mjesto dodira sporta i kulture”

[ SJAJAN PROJEKT “SPLIT-MJESTO DODIRA SPORTA I KULTURE”  ] Muzej Poljuda, centar Hajduka, mali centar Stari plac, teniski tereni, Bačvice, picigin, staze za veslanje … da srce zaigra ne samo domaćim ljudima nego i strancima. Uz sve ovo, u sklopu ovog projekta Hajduk bi dobio i obnovljen krov Poljuda  …

Grad Split je objavio prethodno savjetovanje s javnošću za uslugu izrade projektne dokumentacije za Muzej Poljuda, interpretacijski centar Hajduka, rute sporta i kulture, arhitektonske baštine Poljuda, rute baštine sporta …

Evo skraćeno o čemu se radi:

Za potrebe realizacije Muzeja Poljuda i interpretacijskog centra Hajduka potrebno je izraditi Studiju potencijalnih eksponata u fundusima različitih muzeja i ustanova Grada Splita, privatnih zbirki i donacija te Katalog svih predloženih eksponata uz navedenu Studiju.

S obzirom da HNK Hajduk Split nije nogometni klub najvišeg europskog i svjetskog ranga, kako bi ovaj nogometni muzej bio tržišno isplativ, mora biti atraktivan ne samo domaćim navijačima, navijačima Hajduka širom Hrvatske i susjednih zemalja te Hrvatima iz dijaspore, već i strancima turistima današnjice, koji su općenito zainteresirani za lokalna zbivanja i kulturu. Hajduku je potreban muzej koji će pobuditi emocije kod prosječnog posjetitelja muzeja, a sve imajući u vidu to da su emocije, ljubav i privrženost klubu važan dio Hajdukovog identiteta i njihovih navijača Torcide, jedne od najstarijih organiziranih navijačkih skupina na svijetu. Potrebno je emocije koje osjeća prosječan navijač Hajduka prenijeti na posjetitelje muzeja.

Muzej Poljuda, te Interpretativni centar Hajduka koje se nalaze u istom prostoru, tematski isprepliću, ali funkcioniraju neovisno. Projekt osmišljava sve prostorne elemente Muzeja i Centra na ukupnoj površini od 2.355,90 m2 (podrum – 526,57 m2, prizemlje – 893,20 m2 i I.kat – 936,70m2).

No automatic alt text available.

Izvršenje usluga u sklopu aktivnosti br. 1. mora biti završena najkasnije deset (10) mjeseci nakon obostranog potpisivanja ugovora.

U okviru interpretativnih (tematskih) ruta sporta i kulture posjetitelje bi se vodilo u obilazak većeg broja zanimljivih ruta koje povezuje jedinstvena priča splitskog sporta, a koji bi vodili putevima sportskih lokaliteta grada, povezivali povijest sporta od antike do danas, manje poznate baštinske lokalitete.

Rute bi uključile sve vidove sporta, u ovoj fazi planirane su postaje sukladno česticama u vlasništvu Grada Splita, tako su prvom fazom izrade dokumentacije obuhvaćeni točno određeni lokaliteti (navedene zemljišno knjižne čestice), ali je planirano i uključenje novih ovisno o osmišljenoj ruti. Tako je primjerice moguće integrirati Teniske terene, KK Split, Bačvice i picigin, stazu Olimpijaca, bazene Poljud, staze za veslanje i druge, s naglaskom na lokacijama na kojima su kroz godine trenirali mnogobrojni splitski olimpijci. Sam obilazak bio bi popraćen pričom o poznatim splitskim sportašima te njihovim uspjesima

Interpretacijski plan se osmišljava sa sljedećim ciljevima:
• prepoznati i predstaviti najznačajnije teme i priče o mjestima, građevinama i predmetima;
• opisati najprikladnije načine prezentiranja tema i priča koji će kod posjetitelja izazvati poticajan doživljaj, odnosno odabrati najprikladniju interpretacijsku infrastrukturu te interpretacijske medije i alate koji će komplementarno, sustavno i povezano prezentirati teme i priče;
• osigurati očuvanje baštinskih vrijednosti mjesta, građevina i predmeta;
• donijeti smjernice za upravljanje boravkom posjetitelja;
• oblikovati preliminarni troškovnik i terminski plan provedbe;
• oblikovati praktično, izvedivo i realno interpretacijsko rješenje, fleksibilno i otvoreno za daljnji razvoj;
• predstaviti listu prioriteta ostvarivih projekata i postaviti mjerljive ciljeve;
• osigurati uspješnu evaluaciju zadanih ciljeva.

Integriranjem teniskih terena, KK Split, Bačvica i picigin, staze Olimpijaca, bazena Poljud, staze za veslanje i druge, s naglaskom na lokacijama na kojima su kroz godine trenirali mnogobrojni splitski olimpijci, ulaganja se ne bi vršila u same lokalitete na ruti već u njihovu učinkovitu prepoznatljivost kao dio spomenute rute. U tu svrhu predviđena je i instalacija odgovarajuće ambijentalne rasvjete na svim ključnim punktovima rute.

U sklopu interpretativne (tematske) rute Poljud – arhitektonska baština naglasak bi se stavio na obilazak i predstavljanje arhitektonske povijesti i rješenja stadiona, po uzoru na slične uspješne strane ture. Gradski stadion Poljud, poznat pod nadimkom Poljudska ljepotica, nalazi se u splitskoj četvrti Poljudu na sjeverozapadu grada, na mjestu gdje je nekad bilo ljekovito blato. Izgrađen je 1979. godine u sklopu izgradnje športskih objekata 8. Mediteranskih igara

Interpretativna ruta „Baština sporta u Splitu“ stavlja naglasak na tradiciju i uspjehe splitskih sportaša u sportovima na vodi, poput jedrenja, veslanja, ronjenja i drugih. Naglasak će se staviti i na metode istraživanja i zaštite podmorskih arheoloških lokaliteta te na specifičnosti i izazove poslova hidroarheologa iz razloga što će se na lokalitetu Antičke luke izgraditi znanstveno-edukativni park koji će također biti dio rute „Baština sporta u Splitu“. Izrađivač je u obvezi uzeti u obzir izrađene konzervatorske smjernice i preporuke koje su navedene u izrađenim Konzervatorskim podlogama – elaboratima za uspostavu Znanstveno edukativnog parka Antička luka i elaboratu za Interpretativne rute baštine sporta iz siječnja 2018.godine.

Uz Antičku luku, interpretativna ruta uključivat će i Hajdukov Stari plac te arheološko nalazište Ad basilicas pictas. Prije osnivanja „Hajduka“ 13. veljače 1911., prostor na kojem se nalazi Stari plac i koji je poznat kao „Krajeva njiva“, koristio se kao vojno vježbalište austrougarske vojske, ali i vježbalište splitskoga gimnastičkoga društva „Hrvatski sokol“ unutar kojega je još 1903. osnovana nogometna sekcija.

– S ciljem stvaranja što ugodnijeg ambijenta za lokalno stanovništvo i posjetitelje planirano je adekvatno označivanje, osvjetljivanje i drugačije primjereno isticanje lokaliteta Starog placa kao dio rute „skrivenih blaga“ grada Splita, a pored toga uredio bi se manji postojeći objekt te uspostavio manji multimedijalni centar s pričom o Hajdukovom starom placu.

– Projekt interpretativne rute baština sporta – Stari Plac i Ad basilicas pictas sastoji se od osmišljavanja jedinstvene interpretativne rute baštine sporta – s lokalitetima koje obavezno integrira i interpretira – Stari Plac, Stara murva, Ad basilicas pictas, ali i lokalitete identificirane kroz projekt kao značajna mjesta baštine sporta kao turističkih proizvoda i prostornih markera

U okviru aktivnosti 4.2. potrebno je izraditi glavni i izvedbeni projekt manjeg paviljonskog objekta – interpretacijskog centra – paviljona u Znanstveno edukativnom parku Antička luka koji će se nalaziti u obuhvatu kat.čestice 5250/1 k.o. Split, a koji osigurava prostor za upoznavanje veslanja i galijota, te pomaka prema današnjem rekreativnom veslanju. Izvedbeni projekt treba definirati elemente i detaljan troškovnik interijera i eksterijera projekta zajedno sa svim elementima postava.

iz rasprave za izmjene GUP-a 2017. godine

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s