Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Splita (14.11.-28.11.2018.)

Iako je velika većina pašnjak na obroncima Mosora, ima tu zanimljivih čestica na prodaju u blizini Žrnovnice, i s pogledom na more u Slatinama, svakako pogledajte … ili dajte primjedbe

Grad Split određuje za prodaju 3,1991 ha ili 8.69% poljoprivrednog zemljišta. Prema podacima katastra radi se o manjim katastarskim česticama, u vlasništvu Republike Hrvatske na području katastarskih općina Slatine i Žrnovnica koje su predmet ovog Programa.

Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta predviđena za zakup zajedničkih pašnjaka iznosi 4,2534 ha, a nalazi se na području KO Sitno i KO Žrnovnica. Ova površina je predviđena za zakup zajedničkih pašnjaka zbog agroekoloških uvjeta na predmetnim česticama.

Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta predviđenog za zakup iznosi 29.3345 ha, a nalazi se na području KO Žrnovnica i KO Sitno.

Sadržaj Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
za Grad Split obuhvaća:
 ukupnu površinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Splita,
 podatke o dosadašnjem raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na
području Grada Splita,
 pregled površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države prema oblicima
raspolaganja na području Grada Splita, i to:
– površine određene za prodaju, jednokratno, maksimalno do 25% ukupne površine
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,
– površine određene za zakup zajedničkih pašnjaka,
– površine određene za zakup
 maksimalnu površinu koja se može dati u zakup,
 napomenu/obrazloženje (određene specifičnosti za područje Grada Splita)

 

 

Image may contain: text

 

No automatic alt text available.
Slatine južna strana

 

No automatic alt text available.
Slatine sjeverna strana

 

No automatic alt text available.
Žrnovnica ispod Drognjuša, sjeverozapad

 

 

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

 

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s