Čistoća – Plan nabave 2018.

 

Do 28.11.2018.

 

Rbr Evidencijski broj nabave Predmet nabave Brojčana oznaka premeta nabave iz CPV-a Procijenjena vrijednost nabave (u kunama) Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave) Vrijedi od
1  JN01/18 EURODIZEL BS 09134200-9 3.900.000,00 Otvoreni postupak 01.02.2018
2 JN22/18 SPECIJALNO VOZILO ZA PRANJE KONTEJNERA 34144700-5 2.500.000,00 Otvoreni postupak 01.02.2018
3 JN23/18 GRAĐEVINSKI STROJ – BULDOZER 43211000-5 2.500.000,00 Otvoreni postupak 01.02.2018
4 JN21/18 SPECIJALNO RADNO VOZILO SMEĆAR – ELEKTRIČNA NADOGRADNJA 34144700-5 2.000.000,00 Otvoreni postupak 01.02.2018
5 JN17/18 SPECIJALNO RADNO VOZILO GRAJFER-KIPER 34142000-4 1.800.000,00 Otvoreni postupak 01.02.2018
6 JN11/18 SPECIJALNO RADNO VOZILO SMEĆAR 5 – 7 m3 34144510-6 1.600.000,00 Otvoreni postupak 15.02.2018
JN11/18 SPECIJALNO RADNO VOZILO SMEĆAR 5 – 7 m3 34144510-6 1.600.000,00 Otvoreni postupak 01.02.2018
7 JN15/18 SPECIJALNO RADNO VOZILO SMEĆAR 14 – 16 m3 34144510-6 1.500.000,00 Otvoreni postupak 09.05.2018
JN15/18 SPECIJALNO RADNO VOZILO SMEĆAR 14 – 16 m3 34144510-6 1.500.000,00 Otvoreni postupak 01.02.2018
8 JN16/18 SPECIJALNO RADNO VOZILO AUTOČISTILICA 4m3 34144431-8 1.500.000,00 Otvoreni postupak 09.05.2018
JN16/18 SPECIJALNO RADNO VOZILO AUTOČISTILICA 4m3 34144431-8 1.500.000,00 Otvoreni postupak 01.02.2018
9 JN10/18 OPREMANJE POSLOVNE ZGRADE UREDSKIM NAMJEŠTAJEM 39130000-2 1.500.000,00 Otvoreni postupak 01.02.2018
10 JN09/18 KONTEJNERI OD 1.100 l – PVC PLAVI 44613800-8 1.260.000,00 Otvoreni postupak 01.02.2018
11 JN04/18 POŠTANSKE USLUGE 64110000-0 1.230.000,00 Otvoreni postupak 01.02.2018
12 JN03/18 ZAŠTITA OSOBA I IMOVINE 79713000-5 1.000.000,00 Otvoreni postupak 01.02.2018
13 JN20/18 SPECIJALNO RADNO VOZILO SAMPODIZAČ 34144700-5 800.000,00 Otvoreni postupak 01.02.2018
14 JN05/18 KONTEJNERI OD 1.100 l – POCINČANI 44613800-8  800.000,00 Otvoreni postupak 01.02.2018
15 JN13/18 KESE ZA SMEĆE 19640000-4 600.000,00 Otvoreni postupak 01.02.2018
16 JN18/18 TERETNO VOZILO SA RAMPOM ZA PRIJEVOZ KONTEJNERA 34140000-0 500.000,00 Otvoreni postupak 09.05.2018
JN18/18 TERETNO VOZILO SA RAMPOM ZA PRIJEVOZ KONTEJNERA 34140000-0 500.000,00 Otvoreni postupak 01.02.2018
17 JN14/18 ZAŠTITNE OBLOGE ZA KONTEJNERE 34928200-0  500.000,00 Otvoreni postupak 01.02.2018
18 JN19/18 MALO SPECIJALNO VOZILO ZA PRIJEVOZ KOMUNALNOG OTPADA 34144700-5  400.000,00 Otvoreni postupak 15.03.2018
JN12/18 MALO SPECIJALNO VOZILO ZA PRIJEVOZ KOMUNALNOG OTPADA 34144700-5 400.000,00 Otvoreni postupak 01.02.2018
19 64/18 PREINAKA – REKONSTRUKCIJA SMEĆARA U AUTOCISTERNU 34223200-8 195.000,00 Postupak jednostavne nabave 09.05.2018
62/18 PREINAKA – REKONSTRUKCIJA SMEĆARA U AUTOCISTERNU 34223200-8 195.000,00 Postupak jednostavne nabave 15.03.2018
JN19/18 PREINAKA – REKONSTRUKCIJA SMEĆARA U AUTOCISTERNU 34223200-8 400.000,00 Otvoreni postupak 01.02.2018
20 JN08/18 AUTOGUME 34352100-0 400.000,00 Otvoreni postupak 01.02.2018
21 JN06/18 KONTEJNERI OD 1.100 l – PVC ŽUTI 44613800-8 360.000,00 Otvoreni postupak 01.02.2018
22 JN02/18 PRIJEVOZ RADNIKA 60130000-8 330.000,00 Otvoreni postupak 01.02.2018
23 JN12/18 KANTE OD 120 l – SMEĐE 44613700-7  300.000,00 Otvoreni postupak 01.02.2018
24 JN07/18 KONTEJNERI OD 1.100 l – PVC ZELENI 44613800-8 270.000,00 Otvoreni postupak 01.02.2018
25 01/18 EUROSUPER BS 95 09132100-4 198.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
26 02/18 OPTIMIZACIJA SERVERSKE INFRASTRUKTURE 30211000-1 190.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
27 03/18 PREINAKA – MALOG SPECIJALNOG VOZILA  U VOZILO ZA PRANJE GRADA 34223200-8 195.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
28 04/18 EKO KANTA 80 L (CRNA) 44613700-7 135.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
29 05/18 OSOBNO VOZILO NIŽE KLASE – ZA POTREBE DRUŠTVA 34110000-1 190.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
30 06/18 PRES KONTEJNERI OD 7,5 m3 44613000-0 190.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
31 07/18 ELEKTRIČNA ENERGIJA – OPSKRBA 09310000-5 190.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
32 08/18 ELEKTRIČNA ENERGIJA – DISTRIBUCIJA (mrežarina za prijenos el.energije) 31310000-2 190.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
33 09/18 USLUGE ODRŽAVANJA – RAZLIČITE VRSTE RADNIH VOZILA 50114000-7 190.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
34 10/18 USLUGE EKOLOŠKOG MARKETINGA U ELEKTRONSKIM MEDIJIMA 79342000-3 190.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
35 11/18 USLUGE EKOLOŠKOG MARKETINGA U TISKANIM MEDIJIMA 79340000-9 190.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
36 12/18 USLUGE SPONZORSTVA I SUFINANCIRANJA – EKOLOGIJA 79952000-2 190.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
37 13/18 USLUGE ODRŽAVANJE – DEPONIJ 90730000-3 190.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
38 14/18 USLUGA TEHNIČKOG PREGLEDA RAZLIČITIH RADNIH VOZILA 71631200-2 190.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
39 15/18 USLUGE GRAFIČKE OBRADE 22458000-5 190.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
40 16/18 ZAŠTITNA ODJEĆA 18110000-3 190.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
41 17/18 MOTORNA ULJA 09211100-2 190.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
42 18/18 KONTEJNERI OD 1.100 l – PVC SIVI (135 kom) 44613800-8 198.000,00 Postupak jednostavne nabave 21.09.2018
18/18 KONTEJNERI OD 1.100 l – PVC SIVI 44613800-8 180.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
43 19/18 USLUGE OSOGURANJA – OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI 66516400-4 180.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
44 20/18 USLUGE OSIGURANJA – AUTOODGOVORNOST 66516100-1 180.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
45 21/18 ZAŠTITNA OBUĆA 18830000-6 171.295,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
46 22/18 METLA BAMBUS 39224000-8 160.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
47 23/18 METLE BREZOVE S DRŠKOM 39224000-8 160.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
48 24/18 USLUGE ODRŽAVANJE – RADIONA 71630000-3 160.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
49 25/18 USLUGA IZRADE  EKOLOŠKIH MATERIJALA (filmovi) 92110000-5 150.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
50 26/18 USLUGA IZRADE EKOLOŠKIH MATERIJALA (radio spotovi) 92211000-3 150.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
51 27/18 TONERI – RAZLIČITE VRSTE 30125000-1 144.830,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
52 28/18 USLUGE OSIGURANJA – KASKO 66514100-7 140.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
53 29/18 PRES KONTEJNER OD 10m3 44613000-0 130.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
54 30/18 USLUGA IZRADE EKOLOŠKIH MATERIJALA (oblikovanje letaka) 79822000-2 120.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
55 31/18 TEHNIČKE USLUGE – PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ 71300000-1 100.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
56 32/18 INV.ODRŽAVANJE – ASFALTIRANJE I ODRŽAVANJE PUTEVA NA ODLAGALIŠTU OTPADA 45233100-0 100.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
57 33/18 INV.ODRŽAVANJE – SANACIJA KROVIŠTA RADIONE I BRAVARIJE 45260000-7 100.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
58 34/18 INV. – IZRADA NADSTREŠNICE ZA OSOBNA VOZILA U SERVISNOJ RADIONI 45262000-1 100.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
59 35/18 USLUGE ZAŠTITE I SIGURNOSTI NA RADU 71317200-5 100.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
60 36/18 USLUGE SEMINARA I TEČAJEVA 80522000-9 100.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
61 37/18 USLUGE ODRŽAVANJA – POSLOVNA ZGRADA 50700000-2 90.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
62 38/18 USLUGE FIKSNE TELEFONIJE 64210000-1 90.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
63 39/18 USLUGE MOBILNE TELEFONIJE 64212000-5 90.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
64 40/18 DODATNA ZAŠTITNA OPREMA 18140000-2 82.795,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
65 41/18 USLUGA DERATIZACIJE I DEZINFEKCIJE 90923000-3 80.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
66 42/18 USLUGE OBRADE I ODRŽAVANJA PODATAKA SOFTVERA 72267000-4 80.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
67 43/18 USLUGE OSIGURANJA – IMOVINA 66515200-5 80.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
68 44/18 USLUGE VJEŠTAČENJA I PROCJENE 71319000-7 80.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
69 45/18 GEODETSKE USLUGE 71330000-0 80.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
70 46/18 USLUGE OSIGURANJE OD NESRETNOG SLUČAJA 66512100-3 75.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
71 47/18 RUKAVICE KOŽNE 18424000-7 72.920,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
72 48/18 USLUGA IZRADE ROKOVNIKA, KALENDARA – REPREZENTACIJA 79810000-5 70.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
73 49/18 USLUGE NABAVLJANJA STRUČNE LITERATURE 22200000-2 50.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
74 50/18 USLUGE ODRŽAVANJA ZELENILA I EKO USLUGE 90700000-4 40.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
75 51/18 USLUGE REVIZIJE 79212500-8 40.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
76 52/18 USLUGE ODRŽAVANJA – RAZNO (popravci opreme) 50300000-8 40.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
77 53/18 USLUGE ODRŽAVANJA – OSOBNA VOZILA 50112000-3 35.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
78 54/18 USLUGE INTERNETA 64216000-3 35.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
79 55/18 UGOSTITELJSKE USLUGE 55000000-0 30.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
80 56/18 AL BOJA 44810000-1 27.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
81 57/18 POCINČANI LIM – POJAČANJA 44172000-6 27.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
82 58/18 FOTOKOPIRNI PAPIR 30197000-6 25.360,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
83 59/18 USLUGE ARHIVIRANJA DOKUMENTACIJE 92512000-3 20.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
84 60/18 USLUGE VEZANE UZ EL.ENERGIJU-PRIKLJUČCI I PROMJENE TARIFA 31311000-9 20.000,00 Postupak jednostavne nabave 01.02.2018
85 61/18 VANJSKO UREĐENJE OKOLIŠA NOVE UPRAVNE ZGRADE 45112700-2 195.000,00 Postupak jednostavne nabave 15.03.2018
86 62/18 MALO SPECIJALNO VOZILO ZA PRIJEVOZ KOMUNALNOG OTPADA ZAPREMNINE 2,2 m3 34144700-5 198.000,00 Postupak jednostavne nabave 09.05.2018
87 63/18 MALO SPECIJALNO VOZILO ZA PRIJEVOZ KOMUNALNOG OTPADA ZAPREMNINE 3,2 m3 34144700-5 198.000,00 Postupak jednostavne nabave 09.05.2018
88 JN24/18 POSUDE OD 80 LITARA – ZELENE
(5.000 kom)
44613700-7 800.000,00 Otvoreni postupak 09.05.2018
89 JN25/18 POSUDE OD 120 LITARA – ZELENE
(10.000 kom)
44613700-7 2.000.000,00 Otvoreni postupak 09.05.2018
90 JN26/18 POSUDE OD 240 LITARA – ZELENE
(1.000 kom)
44613700-7 280.000,00 Otvoreni postupak 09.05.2018
91 65/18 ZAŠTITNE OBLOGE ZA KONTEJNERE 34928200-0 198.000,00 Postupak jednostavne nabave 09.05.2018
92 JN27/18 KONTEJNERI OD 1100 LITARA – POCINČANI (200 kom) 44613800-8 600.000,00 Otvoreni postupak 09.05.2018
93 JN28/18 PLAVE VREĆE ZA SMEĆE SA TISKOM “PAPIR” 60 LIT
(300.000 kom)
19640000-4 390.000,00 Otvoreni postupak 09.05.2018
94 JN29/18 ŽUTE VREĆE ZA SMEĆE SA TISKOM “PLASTIKA” 60 LIT
(300.000 kom)
19640000-4 390.000,00 Otvoreni postupak 09.05.2018
95 JN30/18 UVOĐENJE SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM TEMELJEM ČIPIRANJA POSUDA NA TERENU 30216000-6 2.450.000,00 Otvoreni postupak 30.10.2018
JN30/18 UVOĐENJE SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM TEMELJEM ČIPIRANJA POSUDA NA TERENU 90700000-4 2.450.000,00 Otvoreni postupak 21.09.2018
96 66/18 KONTEJNERI OD 2m3 (2000 litara) ZVONASTI, ZELENI (45 kom) 44613800-8 198.000,00 Postupak jednostavne nabave 21.09.2018
97 67/18 MOBILNI ČITAČI  ZA EVIDENTIRANJE SPREMNIKA NA TERENU (30 komada) 30216000-6 198.000,00 Postupak jednostavne nabave 21.09.2018
98 68/18 ČIPOVI ZA KONTEJNERE (6.500 komada) 31712354-6 165.000,00 Postupak jednostavne nabave 21.09.2018
99 69/18 ČIPOVI ZA KANTE (15.000 komada) 31712354-6 150.000,00 Postupak jednostavne nabave 21.09.2018
100 70/18 SPREMNIK VISOKOG KAPACITETA S PREŠOM (3 komada) 44613800-8 199.800,00 Postupak jednostavne nabave 21.09.2018
101 JN31/18 SPECIJALNO RADNO VOZILO SMEĆAR 7-8 M3 (3 komada) 34144510-6 3.000.000,00 Otvoreni postupak 28.11.2018
JN31/18 SPECIJALNO RADNO VOZILO SMEĆAR 7-8 M3 (3 komada) 34144510-6 2.400.000,00 Otvoreni postupak 30.10.2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s