Mala škola proračuna Grada Splita 2019. – 1 – Ured Grada

Pad 4,4 milijuna kuna, ali je zanimljivost više ulaganja u promidžbu, obljetnice i proslave  i vijećničke naknade. Odustaje se od Plana upravljanja starom gradskom jezgrom, ali se priprema dokumentacija za monumentalnu fontanu. Pad je jer nema više javnih radova 5,2 milijuna kuna.

– rastu vijećničke naknade za 100.000,
– rastu ostale usluge 300.000 (TV?)
– nema više javnih radova 5.214.000

iznos viši u odnosu na prije:
– obljetnice i proslave za 850.000 više
– spomenici 500.000
– redovni poslovi protokola 250.000,
– marketing grada 250.000
– odnosi s medijima 200.000
– brendiranje grada splita 350.000
– udrugama mladih 50.000
– sponzorstvima 50.000
– savjetu mladih 30.000
– stipendije erasmus 50.000
– projekt grafiti ostaju na istih 250.000
– izbori nacionialne manjine 150.000
– međunarodnim poslovima 50.000

iznos manji u odnosu na prije:
– web stranica 130.000

iznos viši u odnosu na prije:
– jvp 1 milijun
– 300.000 zaštiti na radu od požara i kriminaliteta
– 300.000 više za hidrantsku mrežu na Marjanu

iznos manji u odnosu na prije:
– crveni križ interventni tim 600.000 (promjena konta, dobija više),
– dvd-u 2,6 milijuna (manje se plaćaju dugovi od prije),
– nema nabave vozila 460.000

iznos viši u odnosu na prije:
– 400.000 više sanaciji objekata,
– čišćenju šaranih zidova 100.000 više,
– signalizaciji 160.000
– dokumentacija za podrume 200.000
– 100.000 kuna više za prezentaciju SGJ
– mletačka kula 200.000 kuna
– monumentalna fontana 250.000 za dokumentaciju (izgradnja 2020.) ;

iznos manji u odnosu na prije:
– nema plana upravljanja SGJ
– 1 m manje troškova na zgradu braniteljima ( a plan je bio manje 3,5 m – potporni zid ceste je razlika!)

 

 

No automatic alt text available.

 

Sredstva planirana Proračunom u  2019. godini iznose 123.452.200 kn i to za:

U Odsjeku za rad Gradskog vijeća planirana sredstva u iznosu od 5.150.000 kn se odnose na:

 • Vijećničke paušale ……………………………………………………………1.420.000 kn
 • Radna tijela i komisije …………………………………………………………..300.000 kn
 • Političke stranke i nezavisni vijećnici …………………………………..……2.930.000 kn
 • Ostali troškovi GV ……………………………………………………………….500.000 kn

 

 

U Odsjeku za radne, pravno-normativne i opće poslove planirana sredstva u iznosu od 62.143.400 kn odnose se na:

projekti / aktivnosti 2019.
troškovi protokola 170.000
proračunska zaliha 600.000
plaće 45.363.000
ostali rashodi (jubilarne nagrade , otpremnine, darovi…u skladu s kolektivni m ugovorom od 01.07.2018.) 4.982.400
doprinosi (zdravstveno i mirovinsko) 8.396.000
troškovi službenih putovanja 810.000
troškovi prijevoza 1.790.000
ostali troškovi 32.000
UKUPNO 62.143.400

 

U Odsjeku za protokol, promidžbu i međunarodnu suradnju planirana sredstva u iznosu od 6.957.000 kn odnose se na:

projekti / aktivnosti 2019.
marketing i odnosi s medijima 950.000
web stranica i brendiranje 400.000
protokolarni poslovi 2.285.000
sponzorstva, pokroviteljstva i donacije 737.000
udruge mladih, programi i projekti mladih,  stipendije Erasmus 907.000
spomenici 500.000
nacionalne manjine i vjerske zajednice 978.000
međunarodna suradnja 200.000
UKUPNO 6.957.000

 

U Odsjeku za zaštitu i spašavanje  planirana sredstva u iznosu od 2.143.000 kn se odnose na:

 

projekti / aktivnosti 2019.
HGSS – stanica Split 1.150.000
operativne snage civilne zaštite 300.000
zaštitne brane na plažama 100.000
naknade za elementarne nepogode 100.000
JVP 26.990.000
DVD 5.621.800
ZOP (Hidrantska mreža Marjan) i ZNR 1.800.000
UKUPNO 36.061.800

 

 

 

U Odsjeku za Vatrogastvo planirana sredstva u iznosu od 32.611.800 kn, od  čega su 1.600.000 kn su vlastita i namjenska sredstva JVP,  odnose se na:

 

 • sredstva minimalnog standarda zajamčena bilančnim pravima za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Splita u iznosu……………………………………….…….15.377.300 kn
 • sredstva Grada za plaće i materijalne troškove JVP ………..…….……..11.612.700 kn
 • vatrogasnu zajednicu – DVD sredstva planirana u iznosu 1 % ostvarenih poslovnih prihoda i dio prema sporazumu za prethodne godine………………..……5.621.800 kn
 • za mjere zaštite od požara, Hidrantsku mrežu Marjan i video sustav za prevenciju kriminaliteta ………………………………………………………………..…..1.800.000 kn

 

 

U Odsjeku za Staru gradsku jezgru planirana sredstva iznose 4.000.000 kuna, a odnose se  na:

 • održavanje stare gradske jezgre………………….………………………..…3.210.000 kn
 • valorizaciju i prezentaciju SGJ………………………………………………….240.000 kn
 • kapitalna ulaganja u SGJ ………………….…………….……..………………550.000 kn

 

-u kn

PROGRAMI U SGJ 2019.
ODRŽAVANJE SGJ 3.210.000
Sanacija objekata 1.300.000
Sanacija pločnika i antičke kanalizacija 500.000
Čišćenje grafita 200.000
Uređenje Bedema – šetnica 700.000
Signalizacija 200.000
Hitne intervencije 10.000
Javni spomenici 100.000
Dokumentacija za dioklecijanove podrume 200.000
VALORIZACIJA I PREZENTACIJA SGJ 240.000
KAPITALNA ULAGANJA U SGJ 550.000
Sanacija Peristila 100.000
Mletačka kula 200.000
Monumentalna fontana 250.000
UKUPNO 4.000.000

 

 

U Odsjeku za rad s braniteljima i braniteljskim udrugama planirana sredstva u iznosu 9.140.000 kn odnose se na:

 

 • podizanje kvalitete života hrvatskih branitelja i obitelji ………………….2.140.000 kn
 • stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja………………………………..7.000.000 kn

 

U slijedećem trogodišnjem razdoblju, Služba će sa planiranih 2,0 milijuna kuna nastaviti pružati pomoć u liječenju i rehabilitaciji hrvatskih branitelja; pravnoj i psihosocijalnoj pomoći obiteljima hrvatskih branitelja, sufinancirati rad i djelovanje udruga hrvatskih branitelja, udruga stradalnika Domovinskog rata, obilježavati akcije i obljetnice Domovinskog rata i organizirati prigodne programe i podjelu Božićno-novogodišnjih poklon paketa za djecu hrvatskih branitelja.

Za rješavanje stambenog zbrinjavanja HRVI iz Domovinskog rata, sukladno obvezama jedinica lokalne samouprave iz članka 40. stavka 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,  proračunom za 2019. godinu planiran je za nastavak izgradnje zgrade za branitelje, stambenog objekta S1-49 u iznosu od 7.000.000 kn

 

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

 

 

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

 

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s