Cestar dao najbolju ponudu za ceste na Kili

[CESTE NA KILI] Cestar dao najbolji ponudu za ceste na Kili (Vukobvarsak, Lovrinačka, Put Vrborana, Put Kile) u iznosu od 11,9 milijuna kuna. To je onaj isti Cestar kojeg Grad Split stalno požuruje da nešto napravi. Point je eto dao malo lošiju ponudu.  Ostali su bili preko procjenjene vrijednosti od 12 milijuna kuna, Građevno Zec, Patrlji,… Read More Cestar dao najbolju ponudu za ceste na Kili

Cesta Kila, raskrižje Vukovarska-Lovrinačka

Lakše mi je pisat kad nisam više politički angažiran u Gradskom vijeću. Možda me sad vlast i posluša koji put (je, je). Često sam od upravnih odjela grada tražio da objavljuju dokumente na ovaj način, slikom, točnim česticama zemljišnika i katastra, fazama u kojima se nalazi projekt, iznosima predviđenim u proračunu i potrošenim. Samo NEĆE,… Read More Cesta Kila, raskrižje Vukovarska-Lovrinačka

GUP – Pojedinačni zahvat 19, Pazdigrad-Lovrinačka (Tičinović, Šušnjar)

Zgrade Tičinović, Šušnjar na Pazdigradu (P19) Povijest (P19) – Središnji dio Pazdigrada uz Lovrinačku ulicu (u GUP-u poslovno-stambeni objekt s maksimalno 6 etaža): Projekt iz Kerumovog mandata s poznatim barikadama na Žnjanu Šušnjar/Tičinović – U kasnijem zahtjevu (713 – 2016.) Tičinović traži mogućnost formiranja 2 čestice – odbija se – sam projekt ostaje bez ikakvih promjena… Read More GUP – Pojedinačni zahvat 19, Pazdigrad-Lovrinačka (Tičinović, Šušnjar)