Cesta Kila, raskrižje Vukovarska-Lovrinačka

Lakše mi je pisat kad nisam više politički angažiran u Gradskom vijeću. Možda me sad vlast i posluša koji put (je, je). Često sam od upravnih odjela grada tražio da objavljuju dokumente na ovaj način, slikom, točnim česticama zemljišnika i katastra, fazama u kojima se nalazi projekt, iznosima predviđenim u proračunu i potrošenim. Samo NEĆE, NEĆE i NEĆE … a nije im težak posao jer sve te papire imaju ispred sebe. Gradonačelnik MORA i MOŽE narediti da tako bude, uredno i transparentno, ali neće. I tu pada sva njegova odlučnost u govorima ako ovako jednostavne stvari ne može riješiti.

Stanovnici Kile najavljuju blokadu ulica zbog neizgrađenog raskrižja na Vukovarskoj i pristupnih cesta POS-u, koje su trebale biti izgrađene još 2014. I jedino prosvjedi mogu ubrzati takve procese, tako mi nelegalnih plakata u centru grada, tako mi škola Pazdigrad i Pujanke, tako mi stupića na Šperunu, tako mi plina u Hercegovačkoj ulici, tako mi kućica na Matejušci. 

Bitno je tada bilo za POS 2014. nabacati zgrade što gušće bez cesta. Arhitekt Kuzmanić tada reče: “Bilo je predviđeno 400 stanova, odustalo se i gradilo 800, a prostora je nestalo i za ceste. Split nije GRAD nego je SELO, jer GRAD planira ceste za automobile, a SELO za karove.”

Javnom i transparentnom objavom faza pojedinog projekta u realnom vremenu, sa svim promjenama, građani bi bili mirni jer bi znali da postoje i objektivni problemi. Čak je na posljednoj sjednici Gradskog vijeća rečeno da je konkretno ova izgradnja ceste za POS u posljednoj papirnatoj fazi, i nedostaje samo još doslovno jedan potpis HEP-a, a sada prosvjednici govore da opet postoji pravna zavrzlama. Što je sad istina? Je li Grad znao za prosvjed pa se to izjavilo na sjednici namjerno? Je li ovaj prosvjed udruge pritisak na Grad ili na vlasnike čestica s obzirom da su predstavnici udruge Nova Kila bili na listi HDZ-a za kotar? Je li Grad već zna da će situaciju riješiti pa će sad fiktivno opet ispasti spasitelj? Tko će to znati …

Iz svega se samo zna da se ne radi kako treba. Cesta je trebali biti tamo još 2014. godine. Pet godina je prošlo, stigao i treći gradonačelnik, a sve je to i dalje šlampavo, neorganizirano i netransparentno, nakon 500 dana na vlasti trećeg gradonačelnika.

Split jednostavno može i mora bolje.

 

Cesta koja ide s Kile preko HEP-a dolazila bi do Vukovarske pa bi na križanju nestala ova sadašnja mala cestica.

No automatic alt text available.

 

Pogledajte kako se planira, izvršava i ponovno planira ista gradnja. Ovo sam izvukao iz programa izgradnje za 2017. i 2018. godinu. Ovo bi trebalo biti dostupno građanima u “live” verziji pa da se točno zna gdje je zapelo (sudski proces, projektiranje, natječaj …).

Image may contain: text

 

Cesta preko HEP-a do Kile u GUP-u, i raskrižje Vukovarska-Lovrinačka.

No automatic alt text available.

 

Ovako bi trebalo javno biti dostupno. Semafor s planiranjem i trenutnom fazom. Sve sam ovo dao upravnim odjelima, ali NEĆe da slušaju, lijeni su i neorganizirani, a gradonačelnik izgleda to ne može ustrojiti. Ovo bi trebalo biti dostupno građanima u “live” verziji pa da se točno zna gdje je zapelo (sudski proces, projektiranje, natječaj …).

No automatic alt text available.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s