FGAG u korak s novim tehnologijama

EU zahtijeva od 1.1.2021. da sve nove zgrade, javne i privatne moraju biti gotovo nulte potrošnje energije … “Slaba konkurentnost MSP-a, te povezanost sa R&D sektorom, najveća je prepreka razvoju suvremenog gospodarstva RH temeljenog na znanju, a što se posebice odnosi na sektor građevinarstva, okoliša i pratećih industrija, koje je godinama zaostajalo zbog neprepoznavanja prilike… Read More FGAG u korak s novim tehnologijama