FGAG u korak s novim tehnologijama

EU zahtijeva od 1.1.2021. da sve nove zgrade, javne i privatne moraju biti gotovo nulte potrošnje energije …

“Slaba konkurentnost MSP-a, te povezanost sa R&D sektorom, najveća je prepreka razvoju suvremenog gospodarstva RH temeljenog na znanju, a što se posebice odnosi na sektor građevinarstva, okoliša i pratećih industrija, koje je godinama zaostajalo zbog neprepoznavanja prilike koju ima u društvu s obzirom na ovisnost cjelokupnog ostatka RH o okolišu koji nas okružuje, što je slična pretpostavka razvoja koju njeguje i ostatak mediteranskog područja. Posebice se navedena problematika veže na činjenicu sektora
zelene i održive gradnje, pri čemu EU zahtijeva da od 31.12.2020. sve nove zgrade, javne i privatne moraju biti gotovo nulte potrošnje energije, pri čemu se u cjelokupnom sektoru novogradnje otvara iznimno tržište novih tehnologija, materijala, modela, tehnika gradnje i instalacija – a koje u najvećoj mjeri pokriva upravo FGAG Split kao multidisciplinarni fakultet. Sve navedeno će se direktno izmijeniti provedbom ovog
projekta, koji je ujedno i preduvjet iskoraka FGAG-a kao institucije, ali i cjelokupnog Sveučilišta u Splitu u STEM područjima, koje je također prepoznato projektom razvoja Centra kompetencija u STEM području te Inkubatora za visoke tehnologije Sveučilišta u Splitu kao projekata upravo u realizaciji koji služe kao izvrsna nadopuna sektoru spin-off i start-up kompanija, koje mogu nastati temeljem uspješnih IRI projekata razvijanih upravo na temelju uspješno provedenog ovog projekta.

Projekt će na sve navedeno utjecati gradnjom novih i rekonstrukcijom postojećih laboratorija, nabavkom suvremene R&D opreme 11 laboratorija FGAG Split, ponajviše u području okoliša, korištenja obnovljivih materijala, zaštite resursa, te zelene i održive gradnje, kao i provedbom organizacijske reforme istraživačko-razvojnog sektora FGAG-a,
koja će stvoriti pretpostavke za povećanje broja IRI projekata, patenata, te suradnje s gospodarstvom i partnerskim IRI institucijama. Ciljna skupina projekta su postojeći znanstvenici, istraživači i suradnici FGAG Split – koji će provedbom predmetnog projekta –dobiti pristup mogućnosti suradnje, razvoja kolaborativnih projekata s lokalnim i inozemnim partnerima, gospodarskim i javnim sektorom, a sve u cilju rasta udjela BDP-a u istraživanju i razvoju te razvoja gospodarstva Jadranske Hrvatske temeljenoj na
znanju. Uz predmetnu ciljnu skupinu, značajan utjecaj projekt će imati i na studente FGAG Split, koji će imati mogućnost razvoja projekata u sklopu svog studija, što će značajno poboljšati njihovo znanje o inovacijama, patentima, istraživanju i razvoju, što će u konačnici posebno značajno doprinijeti cijelom društvu u cjelini, kao i gospodarskom i javnom sektoru u kojem će kasnije biti zaposleni. Provedbom
projekta FGAG Split podići će razinu znanstveno-istraživačkih radova, projekata, inovacija i patentnih prijava na značajno višu razinu, i to upravo kroz pronalazak tržišne niše, a to je pametna specijalizacija u području zelene i održive gradnje, brige za okoliš i sigurnost istog te održivo urbano planiranje inteligentnih gradova i transporta. Elementi održivosti koji su uključeni stoga su u pravilu potpisi brojnih ugovora o suradnji, pisma namjere i brojni drugi vidovi suradnje s gospodarskim sektorom te znanstvenoistraživačkim institucijama. Nadalje, FGAG je s 10 IRI projekata uključen u nekoliko centara kompetencija, čime će se značajno unaprijediti i održivost ovog projekta s obzirom na neophodnu nabavku opreme i laboratorija za procese istraživanja i razvoja na svjetskoj razini, no za što su također potrebna izdašna sredstva.

Održivost projekta biti će zajamčena suradnjom s gospodarskim sektorom, koji je sudjelovao u nacrtu i popisu opreme koja se nabavlja, te je zainteresiran za njeno iskorištavanje i rad na istoj, s obzirom na nedostupnost slične opreme u širem krugu od min. 350 km okolice grada Splita. Projekt naravno uključuje obaveznu suradnju s javnim sektorom, državom i nadležnim ministarstvima pri adekvatnoj uspostavi sustava korištenja opreme, pri čemu se očekuje zapošljavanje određenog broja novih laboranata
i istraživača u sklopu državnog proračuna, te jednog dijela na teret nositelja FGAG Split, temeljem prihoda od korištenja opreme, te brojnih R&D projekata.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s