Cemex priložio elaborat za skladištenje i oporabu troske i šljake

Cemex Elaborat gospodarenja otpadom za obavljanje djelatnosti privremenog skladištenja i oporabe neopasnog otpada (neobrađena šljaka, troska iz ljevačke ili visoke peći) postupkom R13 i R5 u Sv. Kaju, Sv. Juraj i 10. kolovoza. – Stranke u postupku: podnositelj zahtjeva, vlasnik nekretnine za koju se izdaje dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini, te… Read More Cemex priložio elaborat za skladištenje i oporabu troske i šljake